Organizirano bajramsko druženje!

U subotu, 26. 9. 2015., 3. dan Kurban-bajrama, organizirano je bajramsko druženje na Öxnegårdenu. Uz Allahovu pomoć, sve je proteklo u najboljem redu. Odaziv džematlija je, također, bio na velikom nivou. Roštilj, ćevapi i kobasice, i obraćanje našeg gosta predavača prof. dr. Izeta Terzića, te podjela čokolada za djecu, ovom druženju su dali poseban sjaj.

Molim Allaha Uzvišenog da nas učvrsti na pravom putu, podari snage i međusobne ljubavi, te što više ovakvih druženja u ime Allaha, dž.š. Amin!

Pogledajte slike sa druženja:

IMG_20150926_142717 IMG_20150926_142938 IMG_20150926_143022 IMG_20150926_145702 IMG_20150926_145709 IMG_20150926_150020 IMG_20150926_153958 IMG_20150926_154545 IMG_20150926_154550 IMG_20150926_154552 IMG_20150926_154556 IMG_20150926_154559

Predavanje povodom Kurban-bajrama

imagesGovor Allahovog Poslanika,s.a.w.s., na arefatu

O ljudi, čujte i slušajte što ću vam reći, jer ne znam hoću li se više sa vama sastati na ovome  svijetu, na ovome mjestu.

O Vi koji vjerujete bojte se Allaha i poštujte Allaha, budite humani i pravedni prema sebi i prema drugima, ovo je dan prinošenja žrtvi u ime Allaha. Ovaj mjesec je poštovan i častan mjesec, ovaj grad je poštovan grad. A kako su poštovani ovaj dan, ovaj mjesec i ovo mjesto, tako i vi jedni prema drugima, treba da se odnosite s poštovanjem i čašću.

Čuvajte, poštujte i cijenite vrijednosti ljudske ličnosti i ljudskog dostojanstva.

Čovjek je Allahovo djelo i teško onome ko oskrnavi čast i dostojanstvo Allahova djela.

O ljudi, zasigurno ćete se vratiti Allahu i on će vas pitati za vaša djela i vaš rad.

Vjernici moji, znajte da je završeno razdoblje neznanja i ružnih običaja koji su toliko nesreće donijeli ljudskom rodu, ja sam vam pokazao put spasa kojim trebate ići.

Stvari koje su vam date u amanet čuvajte kao svoje vlastite, i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su.

Krvna osveta je zabranjena. Sve ovakve optužbe koje potječu iz doba prije islama i iz doba neznanja, dokidaju se.

Lihva i kamate su zabranjene, vjernik od dužnika treba da naplati samo ono što mu je pozajmljeno.

O vjernici, oprostite kamate dužnima, ako to ne učinite znajte da ste se teško zamjerili Allahu i njegovom poslanika. Ako je dužnik u nezgodi produžite mu rok plaćanja, a ako mu oprostite dug, to je još bolje.

O ljudi, bojte se onoga dana koji sigurno dolazi kada ćete svi doći pred Allaha vrhovnog sudiju gdje vas čeka apsolutna Pravda. Kada se obavezujete da ćete jedan dug platiti na vrijeme i kad pravite ugovore zapišite tačno i vjerno onako kako ste ugovorili.

O smrtnici, volite i slušajte Allaha, gospodara svih svjetova koji stvori nas muškarce i žene od kojih se razvi ljudski rod.

Poštujte krvnu vezu. Vjerno ispunjavajte dužnosti i obaveze između muža i žene, između roditelja i djece.

Dijete stiče džennet pod nogama svoje majke.

Čuvajte se bluda, preljube i ljubomore.

Ženite se onima koje volite, a kad vas je Allahova volja sjedinila, onda se poštujte, volite i živite u ljubavi i skladu.

Muževi, postupajte sa svojim ženama sa mnogo dobrote i ljubavi.

O vjernici, izbjegavajte smutnje i ogovaranje.

Oni koji kleveću poštene žene neka su prokleti na oba svijeta.

Ako osjetite da se prema vašim ženama umanjila ljubav, nemojte nagliti, nemojte tražiti razvod braka bez valjana razloga, jer od svih stvari koje je Allah dozvolio, najviše mrzi razvod braka.

O ljudi, danas je prokleti šejtan tužan jer je doživio poraz, vi ipak budite stalno oprezni i pažljivi da vas ne zavede.

O pravovjerni, znajte i ne zaboravite da su svi muslimani braća, vi ste svi u pravima i dužnostima potpuno jednaki. Muslimani, pazite se, volite i međusobno se pomažite.

Ne smijete jedni druge vrijeđati, oštetiti ili bilo šta oduzeti. Nikad ničije pravo ni čast ne gazite, nemojte sami sebi nasilje činiti.

O ljudi, poslušajte što vam kažem i dobro zapamtite, ja vam ostavljam Kur'an, ako ga se budete pridržavali nećete nikad skrenuti sa pravog puta. Imate pred sobom moj cijeli život, moje riječi i moja djela, sve što sam govorio i radio nastojao sam da bude u potpunom skladu sa Allahovom odredbom.

O vjernici govorite uvijek čistu istinu. Neka vas nikad mržnja ne zavede sa staze prava i pravednosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Bojte se Allaha, jer on vidi šta vi radite.

O ljudi čuli ste moju poruku, unesite je u svoja srca i u svoje živote.

Neka svi oni koji su čuli ove moje riječi prenesu onima koji ih nisu čuli.

 

Savjeti mudrog Lukmana svome sinu

 

„ O vi koji vjerujete, sebe i porodice  svoje čuvajte od vatre….(Tahrim, 6)

 

Lukman je savjetovao svome sinu:

O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je uistinu veliki grijeh.

Sinko moj, obavljaj namaz i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od ružnih i strpljivo podnosi ono što te zadesi-dužnost je tako postupati.

Sine moj, sjedaj u društvo učenih ljudi što je više moguće i pažljivo slušaj njihove mudre riječi, jer one oživljavaju mrtvo srce kao što oljusak oživi mrtvu zemlju.

Sine, uzdaj se u Allaha i boj se Allaha, jer u srcu uvijek mora da bude strah od Allaha i nada u Njegovu milost.

Sine, uči često dovu rabbenagfirli (Bože oprosti mi), jer kod Allaha postoje trenuci kad se ne odbijaju dove, pa možeš potrefiti.

Sine, dobra se djela ne mogu činiti bez čvrstog vjerovanja, onaj čija je namjera slaba i djela su mi slaba.

Sine, ne dozvoli da te šejtan zavede-budi odlučan, sjeti se kabura i smrti, i znaj da ćeš dunjaluk ostaviti kad-tad.

Sine, ko laže, gubi sjaj lica, onaj koi ma ružne navike bude podložan nemiru. Lakše je planinu promjeniti nego da glup shvati.

Sine, ostani daleko od laži, laž se može učiniti slatkom, ali će biti izvor neprijateljstva za tu osobu.

Sine, posjećuj dženaze jer će te one posjećati na smrt, a izbjegavaj društvena okupljanja i veselja koja će te uvući u dunjalučka uživanja.

Sine, izbjegavaj jesti kad si sit, bolje ti je baci hranu psu, nego je pojesti sit.

Sine, ne budi ljudima sladak da te pojedu, niti gorak da te ispljunu.

Sine, ne budi gori od pijetla, jer on rano kukuriće a ti još spavaš.

Sine, ne odgađaj pokajanje jer smrt ne čeka, ona pogađa iznenada.

Sine, ne druži se sa neukim ljudima, da ti se njegovo ponašanje ne bi svidjelo, ne ljuti se na mudre ljude, da te ne bi izbjegavali.

Sine, najgori ljudi su oni kojima je svejedno što ljudi gledaju dok on čini grijeh.

Sine, druži se sa pobožnim ljudima, jer ako Allah spusti Svoju milost na njih, može i tebe potrefiti, izbjegavaj loše ljude jer ako Allah na njih spusti kaznu, može i tebe potrefiti.

Sine, znaj onog dana kad si došao na ovaj svijet, sve si bliže odlasku sa njega, pa se pripremaj za to.

Sine, čuvaj se duga, jer je on izvor poniženja i nemira u noći.

Sine, ako ti je neko došao da se požali kako mu je neko iskopao oba oka, i ti vidiš da su mu iskopana, sačekaj sa odlukom dok ne čuješ i drugu stranu, možda je on drugima iskopao dva para očiju.

Na smrtnoj postelji Lukman je pozvao svog sina i rekao mu:

Sine, dao sam ti dosta savjeta, sad ću ti dati samo šest:

  1. Radi za ovaj svijet onoliko koliko ćeš na njemu ostati
  2. Obožavaj Allaha tako da Ga uvijek trebaš
  3. Pripremi se za budući svijet jer ćeš na njemu vječno ostati
  4. Dok ne budeš siguran da si spašen od vatre nastavi raditi da se spasiš od nje
  5. Griješi do one mjere do koje možeš izdržati vatru
  6. Ako hoćeš zgriješiti, idi tamo gdje te Allah I meleki neće vidjeti.

O sinko moj, dobro i zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je sveznajući. (Lukman, 16)

Sinko, strip se na ono što te zadesi.

Iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje.

Ne idi po zemlji nadmeno, jer Allah ne voli ni jednog gordog ni hvalisavog.

U hodu budi odmjeren, a u grlu ne budi grlat.

 

Jönköping, 15.10.2013.god.

Amsal ef. Memić

Zemlja je bogatstvo za koje ćemo pred Bogom biti pitani

hungarys-islamic-community-wants-reis-kavazovic-to-be-their-leaderHvala Allahu Uzvišenom koji je stvorio Zemlju i sve što je na njoj i Koji je bogatstva i blagodati zemlje nama ljudima  na povjerenje i korištenje darovao. Molimo ga za blagodati ovoga i budućega svijeta. Neka je Božiji blagoslov i mir na Njegovog izabranika Muhameda a.s., neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i  po vrlinama poznate njegove ashabe.

Na Oprosnome hadžu Vjerovjesnik alejhis-selam obraćajući se skupinama muslimana i ostavljajući im najvažnije životne poruke je između ostaloga rekao: „Vaša imovina, vaš ugled i vaši životi nepovredivi su jedan drugome, kao što je nepovrediv ovaj dan, u ovom vašem mjesecu i u ovom vašem gradu.“

Na prvom mjestu u ovom hadisu Božiji Poslanik, neka je na njega mir i blagoslov Božiji, spominje nepovredivost i neprikosnovenost našeg imetka. Niko nema pravo da se neodgovorno i rasipnički odnosi prema imetku kojeg posjeduje, kao što je strogo zabranjeno na nezakonit i nedozvoljen način prisvajati i uzimati imetak drugih ljudi.

Svaki imetak je važan jer čovjeku omogućava stabilan i normalan život, ali je bez sumnje najvažniji i najtrajniji imetak sama zemlja koja je istovremeno mjesto sa kojeg se hranimo i mjesto na kojem gradimo. Sva ljudska egzistencija je neodvojiva od zemlje. Od zemlje je stvoren prvi čovjek na zemlji, sjeme za svoje nasušne potrebe čovjek sije i žanje na plodnim oranicama zemlje; na zemlji čovjek podiže svoje kuće i stanove i najzad čovjek će biti vraćen svojoj  zemljanoj materiji od koje je njegov praotac Adem oblikovan i stvoren.

Zato je po islamskom učenju nedopustiva nebriga i nemar prema zemlji koju posjedujemo.

Božiji poslanik Muhamed, a.s., opominje: „Ako neko ima zemlju, nek je obrađuje ili neka je da na korištenje svome bratu.“

Koliki je  grijeh zapustiti i ne koristiti obradivo zemljište, još je veći i pogubniji grijeh zemlju koja je naše vlasništvo prodavati u bescijenje i zbog različitih političkih pritisaka i smicalica pristajati na trajno i  nezakonito uzurpiranje  naše zemlje.

Nažalost, upravo to se često dešavalo u našoj burnoj povijesti. Oduzimanjem bošnjačke zemlje kroz razne vidove agrarne reforme i nacionalizacije nastojalo se potpuno socijalno i ekonomski uništiti zemljoposjednike muslimane, jer bi time Bošnjaci ujedno bili i nacionalno i politički podjarmljeni i marginalizovani.

Ilustraciije radi navest ćemo sljedeće bolne i zaprepašćujuće primjere:

U svim agrarnim reformama od 1919. do 1939. godine, ukupno je u Bosni i Hercegovini od nekadašnjih zemljoposjednika (uglavnom Bošnjaka) oduzeto takozvane beglučke zemlje u iznosu 400.072 hektara i takozvanih kmetskih selišta 775.233 hektara, što ukupno iznosi 1.175.305 hektara zemlje koja je Bošnjacima trajno oteta. U posljednja tri stoljeća smanjena je teritorija na kojoj su Bošnjaci nekada živjeli za 90 posto. Nakon agresije na BiH od 1991. do 1995. godine dio bosanskohercegovačke teritorije na kojoj su Bošnjaci živjeli smanjen je od 94,5% na oko 22%. Na osnovu istih političkih planova samo sa drugim akterima i danas traje sistematsko otimanje bošnjačke zemlje. Ovaj put tiho i skoro bez vidljivog suprostavljanja. Naime, vlasti Republike Srpske donijele su Zakon o premjeru i katastru koji je ove godine počeo sa primjenom. Ovim zakonom predviđeno je uspostavljanje nove zemljišne evidencije dok će stara evidencija biti izbrisana, a kao glavni, navodni razlog  donošenja ovog Zakona navedeni su neujednačenost i nesređenost zemljišne dokumentacije.

Ovaj Zakon je višestruko štetan i veoma opasan po interese Bošnjaka u manjem BH entitetu, jer naši očevi i djedovi nažalost, nekada  zbog objektivnih, a ponekad iz subjektivnih razloga, nisu vodili urednu zemljišno-vlasničku dokumentaciju. Osim toga, kako evidentirati i sačuvati vlasništvo nad zemljom onih hiljada pobijenih i širom svijeta protjeranih Bošnjaka? Kako na blagovremen i potpun način informirati Bošnjake koji posjeduju zemlju u RS kada se o ovom pomenutom Zakonu u javnosti zna jako malo i nedovoljno?

Ono što nam svima mora biti kristalno jasno je jednostavna činjenica da je Zakon legalno donesen i izvjesno je da se neće poništiti. Međutim, mi ne smijemo ostati nijemi i pasivni posmatrači pred još jednom okrutnom pljačkom naše zemlje koja je vješto i besramno pravnički zamaskirana. Bez obzira što pokazatelji broja  povratnika u Republiku Srpsku nisu ohrabrujući mi ne smijemo dozvoliti da se otimanjem zemlje legaliziraju najteži zločini, da se dodatno mijenja demografska slika  i prekraja  historija naše domovine. Stoga, danas sa ovog časnog mjesta i uovom odabranom danu pozivamo sve Bošnjake koji imaju imovinu na teritoriji Republike Srpske, posebno one čija je imovina u proteklim decenijama uzurpirana da se pripreme za implementaciju ovog Zakona i spase ono što se još može spasiti od potpunog otuđenja i nestanka.

Šta je, dakle, u tu svrhu nužno učiniti?

Ukoliko imamo zemljište i imovinu  na tom području, potrebno je odmah i bez oklijevanja uspostaviti kontakt sa ljudima koji žive u toj mjesnoj zajednici i općini i zatražiti sve važne informacije. Uspostavljanje nove evidencije o vlasniku zemlje vršit će se  putem novog premjera i katastra i tom prilikom na javnom izlaganju bit će obavezno učešće svih zainteresiranih strana. Naša je primarna i neizostavna dužnost da učestvujemo u tom javnom izlaganju naše imovine. Prije toga, detaljno i na vrijeme se informišimo o tome šta je naša imovina, gdje se nalazi, koje su granice konkretne parcele, postoji li neka dokumentacija o imovini koja je naše vlasništvo….

Nakon toga, pažljivo ćemo pratiti obavještenja o izlaganju nekretnina i aktivno učestvovati u javnom izlaganju. Ukoliko zbog nekog važnog i neodgodivog posla nismo u prilici prisustvovati javnom izlaganju  i ovim prethodno navedenim postupcima  potrebno je da na vrijeme damo punomoć nekoj povjerljivoj osobi koja će to učiniti umjesto nas. Od toga koliko ćemo biti aktivno uključeni u ove postupke ovisi i sudbina naše zemlje i imovine u Republici Srpskoj. Nažalost, i po svemu sudeći, ovaj Zakon neće biti jedini i posljednji atak na našu imovinu, jer smo nedavno šokirani viješću da je u proceduri novi Zakon kojim se na mala vrata omogućava oduzimanje muslimanskih grobalja i mezarja. Groteksno i bolno! Na teritoriji gdje su nekada živjeli u većini sada se i živim i mrtvim Bošnjacima nastoji oteti zemlja koju su svojim radom i znojom stoljećima pošteno stjecali i vrijedno obrađivali. Pred Uzvišenim Stvoriteljem bit ćemo dvostruko odgovorni za našu zemlju. Jedna je ovozemaljska odgovornost, jer braneći svoju zemlju od nestanka mi na najbolji način branimo svoj opstanak i pravo na život i sretniju budućnost. Na ahiretu ćemo biti pitani za imovinu kako smo je stekli i u šta smo je potrošili, a zemlja je naše neizmjerno bogatstvo koje nikada nije izdalo i iznevjerilo svoga savjesnog i odgovornog vlasnika. Kuću nam mogu spaliti, pokretnu imovinu odnijeti i opljačkati, ali našu dragu i rodnu grudu uz Božiju pomoć ne mogu oteti sve dok se za nju svim dozvoljenim sredstvima i do posljednjeg našeg životnog daha hrabro i dostojanstveno  borimo. Gospodaru naš molimo Te za pomoć i prisebnost u postupcima našim. Naoružaj nas strpljenjem, učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji nevjeruje!

Otvoreno pismo reisu-l-uleme vrhovnim muftijama Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Turske

Sarajevo, 18. oktobar 2012. (MINA) – U vezi razilaženja oko datuma početka Kurban bajrama, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je uputio otvoreno pismo vrhovnom muftiji Kraljevine Saudijske Arabije Šejhu Abdulazizu Al Al-Šejhu i vrhovnom muftiji Republike Turske Šejhu Mehmedu Gormezu u kojem se kaže: Nastavi čitati “Otvoreno pismo reisu-l-uleme vrhovnim muftijama Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Turske”