Kontakt

Adresa:  Bosnjakiska Islamiska Församlingen Jönköping
                  Mellangatan 40
                  554 51 Jönköping
                  Sverige                                        (Vidi: Google Maps)
E-mail:
bizjonkoping@hotmail.com
imam.jonkoping@izb.se
Telefon:
070 394 28 06 (predsjednik Salmir Nasić)
073 784 60 61 (sekretar Nedim Osmanković)
072 279 07 00 (Hamza ef. Terzić)
Vrijeme kada je imam u džamiji (pored namaskih vaktova):
  • srijeda       18h – 20h
  • petak         11h – 14h
  • nedjelja      10h – 14h

PlusGirot:         10 73 25 – 3 / Bankgiro 435-2928
Swish-nummer:  123-149 98 39
Organisationsnummer:      826001-7747

Vid frågor som gäller studiebesök eller liknande är det enklast att kontakta oss via e-mail.