MANIFESTACIJA 2022.

Pozivamo članove Bemufa i Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj na manifestaciju “Jubilej 25 godina Bemufa & Završna manifestacija Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj povodom mjeseca rebiu-l-evvela” koja će se održati u subotu, 29. oktobra 2022. godine u Jönköpingu.

Prijava je obavezna na dostavljenom linku najkasnije do 16. oktobra 2022.

Prijavite se putem sljedećeg linka:

https://jubilej25godinaiizbus.confetti.events/