Predznaci sudnjeg dana 6.dio

hutba 28.2.

Hvala pripada Uzvisenom Allahu dz.s., Salavat i selam na Bozijeg poslanika i miljenika Muhammeda a.s. na njegovu casnu porodicu, cjenjene ashabe i sve nas prisutne…
POJAVLJIVANJE RUŽNIH I NEPRISTOJNIH DJELA,KIDANJE RODBINSKIH VEZA I RUŽAN ODNOS PREMA KOMŠIJAMA

Abdullah ibnu Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave: ružna djela i nepristojan (besraman) govor, kidanje rodbinskih veza i ružan komšijski odnos.”

(Ahmed 10/26 i Hakim u Mustedriku 1/75 sahih)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je pojavljivanje ružnih djela, nepristojnog govora i kidanje rodbinskih veza.’ (hasen)

Ovi predznaci su se uveliko obistinili, pa vidimo da ljudi rade ružna djela, a što je još veći grijeh, onda o tome bez ikakvog stida govore i ponoseći se pričaju.

Također je isti slučaj sa kidanjem rodbinskih veza, pa često vidimo one najbliže, da se i pored toga što žive u istom gradu, rijetko kada ili nikako ne obilaze, nego se čak dešava da rođena braća, zbog nekakvih nevažnih dunjalučkih nesuglasica čak i po nekoliko godina ne govore. Sve je to rezultat slabog imana, jer Islam mnogo podstiče na očuvanje rodbinskih veza i upozorava na opasnost njihovog kidanja.

Allah, dželle šanuhu, u Kur'anu kaže: “Zar vi ne biste, kad bi ste se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah, dželle šanuhu, prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci.

(Sure Muhammed 22-24)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Neće ući u džennet onaj koji bude kidao rodbinske veze.” (Prenosi ga Muslim 16/114)

A što se tiče komšijskih odnosa, tu je žalosna situacija. Koliko ima ljudi da jedan kraj drugoga stanuju a u stvari se i ne poznaju, niti se posjećuju, a vrlo često samo jedan drugog ezijete i štetu nanose. A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je strogo zabranio da se komšija uznemirava pa kaže: “Ko vjeruje u Allaha i ahiret (drugi svijet) neka ne uznemirava svog komšiju!” (Muslim 2/20)

U drugim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče na dobročinstvo prema komšijama pa kaže: “Ko vjeruje u Allaha dželle šanuhu, i Ahiret neka lijepo postupa prema svome komšiji!” (Muslim 2/20sahih)

“Džibril, alejhisselam, mi je toliko preporučivao lijep odnos prema komšiji, da sam pomislio da će ga učiniti mojim nasljednikom.” (Muslim )
PODMLAĐENOST STARACA

Ibnu Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Biće pred kraj dunjaluka ljudi koji će svoje brade farbati crnom bojom, u obliku volja od golubova i ti ljudi neće ni osjetiti džennetski miris.” (Muslim 16/176 sahih)

Ovo što je najavljeno u ovom hadisu već se ostvarilo pa vidimo mnogo ljudi koji svoju kosu i bradu farbaju crnom bojom. Također se primjećuje da mnogi ljudi briju brade sa strana (obraza) a ostavljaju je na vrhu brade, pa kada još to ofarbaju crnom bojom, onda to uistinu lici volji od goluba.

Inače, farbanje kose ili brade crnom bojom je zabranjeno hadisom, u kojem Džabir ibnu Abdullah, radijallahu anhu, kaže: “Na dan osvojenja Mekke, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je doveden Kuhafe (otac Ebu Bekra, radijallahu anhu) a kosa i brada su mu bile bijele (sijede) kao sugama pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Obojite ovo nečim, ali ne sa crnom bojom!” (Muslim)

Jedina prilika kada je dozvoljeno da ljudi farbaju kosu i bradu u crno je džihad (borba) jer tako izgledaju mladi i snažniji pa ih se neprijatelji više boje.

RAŠIRENOST ŠKRTOSTI, GRAMZIVOSTI I POHLEPE

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je pojavljivanje škrtosti.”( Et-Taberani, sahih)

Također, Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o predznacima Sudnjeg dana, rekao: “Vrijeme će postati kratko, malo dobrih djela će se raditi i škrtost će ispuniti ljudska srca.” (E-Buhari 13/13)

Muavija, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Situacija će postajati sve teža a kod ljudi će se povećati škrtost.” (Et-Taberani sahih)

Inače su škrtost, gramzivost i pohlepa vrlo ružne osobine koje Islam zabranjuje i obavještava da će onaj ko se kloni tih osobina biti spašen. Allah, dželle šanuhu, u Kur'anu kaže: “A oni koji budu sačuvani gramzivosti, biće spašeni ” (Et-Tegabun 16)

Džabir,radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Klonite se zuluma jer će zulum (urađen na dunjaluku) biti pomračina (tmina) na Sudnjem danu, i klonite se škrtosti jer je upravo škrtost upropastila one koji su bili prije vas. Škrtost ih je navela da prolivaju krv (da se ubijaju) i da ono što je zabranjeno smatraju dozvoljenim.” (Muslim 16/134 sahih)Škrtost je bila razlogom njihove propasti na ovome svijetu, pa su se međusobno ubijali a zbog toga će biti kažnjeni na Ahiretu.

MNOŠTVO TRGOVINE
Od predznaka Sudnjeg dana je rasprostranjenost trgovine, kako među ljudima tako i među ženama.

Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan, ljudi će selam nazivati samo onima koje poznaju i raširiće se trgovina pa će čak i žena učestvovati u trgovini sa svojim mužem.” (Ahmed i El-Hakim 4/445 sahih)

Amir ibnu Taglib, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je raširenost i mnoštvo imetka i raširenost trgovine.” (Nesai 7/244 i Ahmed 5/69,sahih)

Ovaj predznak se uveliko ostvario, trgovina se raširila i ljudi su pali u kušnju sakupljanja imetka i u tome se natječu. A to je upravo ono čega se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bojao za svoj ummet, te u hadisu kaže: “Tako mi Allaha, dželle šanuhu, ne bojim se za vas od siromaštva, nego se bojim da će vam se dunjaluk otvoriti, kao što se otvorio onima koji su bili prije vas, pa ćete se u tome natjecati kao što su se i oni natjecali, te će vas to upropastiti kao što je i njih upropastilo.” (El-Buhari i Muslim, sahih)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dalje kaže: “Kada osvojite Perziju i Bizantiju, kakav ćete narod postati (biti)?

Radićemo ono što nam je Allah, dželle šanuhu, naredio -odgovori Abdurrahman ibnu Avf, radijallahu anhu.

Da neće biti drugačije; međusobno ćete se natjecati (u imetku), pa ćete jedni drugima zavidjeti, zatim se razilaziti i na kraju ćete jedni druge mrziti.” (Muslim 18/96)

MNOŠTVO ZEMLJOTRESA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne bude mnogo zemljotresa.” (EI-Buhari 13/81)

Seleme ibnu Nufejl Es-Sekuni, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan će biti mnogo umiranja, a zatim će nastupiti godine zemljo¬tresa.” (Ahmed 4/104, Et-Taberani,Bezzar i Ebu Je'ala, sahih)

Ibnu Hadžer kaže: “Mnogo je zemljotresa i u sjevernim i u istočnim i u zapadnim zemljama, ali se sa ovim mnoštvom misli da će ti najavljeni zemljotresi duže trajati i biti opsežniji.”

Ovo potvrđuje i hadis u kojem Abdullah ibnu Havale, radijallahu anhu, kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je stavio ruku na moju glavu i rekao: “O ibnu Havale, kada vidiš da se sjedište hilafeta premjestilo u Svetu zemlju (desilo se za vrijeme Omejada) već se primaklo vrijeme potresa, belaja (iskušenja) i velikih događaja, tada će Sudnji dan ljudima biti bliži nego moja ruka tvojoj glavi.”
(Ahmed 5/288, Ebu Davud 7/209, i El-Hakim 4/425, sahih)

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s