Predznaci sudnjeg dana 5.dio

Hvala pripada Uzvisenom Allahu, salavat i selam na Bozijeg poslanika i miljenika Muhammeda a.s. na njegovu casnu porodicu, cjenjene ashabe i sve nas prisutne…

KRATKOĆA VREMENA

Jedan od predznaka Sudnjeg dana je da će ljudi osjećati da vrijeme sve brže i brže prolazi.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Od predznaka Sudnjeg dana je da će biti kratko vijeme…” (EI-Buhari 13/81)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne nastupi kratkoća u vremenu; pa godina bude trajala kao mjesec. mjesec kao sedmica, sedmica kao dan, dan kao sat, sat kao varnica.” (Ahmed 2/537 i Et-Tirmizi 6/624.sahih)

U pojašnjavanju ovoga predznaka ima nekoliko mišljenja a najprihvatljivije je da se time misli na smanjivanje bereketa u vremenu. Ibnu Hadžer kaže: “Ovo smo doživjeli u našem vremenu, jer osjećamo da nam dani sada tako brzo prolaze, što nije bio slučaj ranije.” (Fethul-Bari 13/16)

Kada je ovo bio slučaj sa Ibnu Hadžerom, rahimehullah, koji je živio u devetom hidžretskom stoljeću (umro je 852. h.), i koji je napisao toliko tomova knjiga, komentarišući i ocjenjujući hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kakav je slučiaj sa nama koji živimo u ovom vremenu, prepunjenom raznim stvarima koje oduzimaju korisno vrijeme. Nadam se da se svi slažemo da neke poslove koje sada radimo daleko teže i sporije možemo završiti nego što je to bio slučaj prije desetak godina. I pored; svega ovoga, i pored saznanja da ćemo za svaku minutu svoga vremena biti pitani na Sudnjem danu, žalosna je činjenica da nalazimo veliki broj ljudi,pa čak i onih koji se ubrajaju u učene (alime) da znaju po nekoliko sati dnevno – bez ikakve dunjalučke ill ahiretske konsti – potrošiti gledajući utakmice, bezvezne filmove, igrajuci šah i sl. Neka nas Allah, dželle šanuhu, uputi i zaštiti od trošenja vremena u ono čime On, dželle šanuhu, nije zadovoljan.

Kada je već riječ o bereketu u vremenu onda je zgodno da tu spomenemo hadis, odnosno dovu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojoj kaže: “Dragi Allahu, Ti učini bereket mome ummetu u ranjenju (ranim satima dana).”

( Et-Tirmizi 4/402, En-Nesai, Ebu Davud, hasen)

Iz ovoga hadisa se zaključuje da je najbereketnije vrijeme za rad i sticanje nafake u ranim jutarnjim satima. Molimo Allaha, dželle šanuhu, da nam dadne bereket u vremenu i da nam pomogne da ga utrošimo u ono što je korisno .

MEĐUSOBNA BLIZINA ČARŠIJA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave kušnje, dok se ne bude mnogo lagalo i dok se čaršije, jedna drugoj, ne približe.” (Ahmed,sahih)

Rahmetli Hamud Tvjejdžeri kaže: “Što se tiče međusobne blizine čaršija i trgova vjerovatno se tu misli na ovo što smo mi u ovom vremenu doživjeli, kao što su lahkoća komunikacija, brzina putovanja i savremenost radio-tehničkih uređaja, pa čim se promijeni cijena neke robe u jednom dijelu svijeta, za nekoliko minuta se ta cijena zna na drugom kraju svijeta. Također, čovjek danas za nekoliko sati može preći udaljenost, za koju je nekad trebalo mjeseci, obaviti trgovinski posao i istog dana se može vratiti kući.” Današnje berze, sajmovi, izložbe i ostalo, tome slično, su jedan vid ostvarenja ovoga predznaka Sudnjeg dana. Čarsije su se medusobno približile u tri vida:

1- Brzina saznavanja promjene cijena,

2- Brzina putovanja iz jednog mjesta u drugo, pa čak ako je i udaljeno,

3- Njihova približenost u cijenama i ravnanje jednih prema drugima,

25. POJAVLJIVANJE ŠIRKA (VIŠEBOŠTVA) U OVOM UMMETU

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže. “… neće nastupiti Sudnji dan sve dok se neka plemena od mog ummeta ne priključe mušricima, i dok neka plemena ne počnu obožavati kipove.” (Et-Tirmizi 6/466 i Ebu Davud 11/322 sahih)

U drugom hadisu se kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se žene iz plemena Devs ponovo ne počnu gurati tavafeći oko Zil-halesa, a Zul-hales je kip koji su obožavali u džahilijjetu.” (EI-Buhari 13/76 i Muslim 18/32 sahih)

Ovo se uistinu ostvarilo pa su ova sela, južno od Taifa, kada se proširilo neznanje ponovo počela obožavati kipove i to je potrajalo sve dok nije Muhammed ibnu Abdul-Vehhab došao i pozvao ljude da obožavaju Allaha, dželle šanuhu, a da napuste ta ružna mjesta koja su kasnije i porušena. Iz ovoga se da zaključiti da će se situacija toliko pogoršati i da će se ljudi vratiti onim džahilijetskim poslovima koje zdrav razum ne prihvata.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s