Predznaci sudnjeg dana 3.dio

Hvala pripada Uzvisenom Allahu…salavat i selam na poslanika Muhammeda s.a.v.s, na njegovu casnu porodicu cjenjene ashabe i sve nas prisutne…draga braco, cjenjeni dzemate, danas cemo nastaviti govoriti o predznacima sudnjeg dana…
POJAVLJIVANJE LJUDI LAŽLJIVACA KOJI CE ZA SEBE TVRDITI DA SU POSLAN1CI

Od predznaka Sudnjeg dana koji su se obistinili je pojavljivanje lažljivaca koji će za sebe tvrditi da su poslanici. Njihov broj će biti pnbližno trideset.Neki od njih su se pojavili još za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, neki za vrijeme ashaba i jos uvijek se pojavljuju.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi oko trideset dedždžala, lazljivaca i svi će za sebe tvrditi da su poslanici.” ( EI-Buhari 6/616 i Muslim 18/45)

Od ovih lažnih Poslanika do sada su se već pojavili:

– Musejleme EI-Kezzab koji se pojavio pred kraj Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života, te mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao pismo i nazvao ga lažovom. Njega su muslimani ubili za vrijeme Ebu Bekrove, radijallahu anhu, vladavine u poznatoj bici na Jemami.

-U Jemenu se pojavio Esved EI-Anesi koji je ubijen prije Posla- nikove, sallallahu alejhi ve sellem, smrti.

– Takođe se pojavila i žena po imenu Sedžah, koju je pomenuti Musejleme oženio,pa pošto je Musejleme ubijen ona se povratila u Islam.

– Tulejha ibnu Huvejlid EI-Esedi se pokajao i vratio u vjeru.

– Muhtar ibnu Ebi Ubejd Es-Sekafi se proglasio Poslanikom u Kufi.

– Haris EI-Kezzab se pojavio za vrijeme halife Abdul-Melika ibnu Mervana i ubijen je.

U novije vrijeme u Indiji se pojavio Mirza Ahmed EI-Kadijani koji se proglasio Poslanikom i rekao da je on Isa koji se očekuje i tome slično, ali mu je ulema žestoko odgovorila i ubrojala ga u skupinu lažljivaca.

-1233. h. u Iranu se pojavio Mirza Abbas a umro je Palestini 1309.h.

– Takođe se i u Sudanu pojavio Mahmud Muhammed Taha i zaveo je dosta svijeta. Ubijen je 1958.g. Ovakvi lažljivci će se pojavljivati sve dok im poslednji ne bude ćoravi Dedždžal.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,u hadisu kaže:”Tako miAllaha, neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi trideset lažljivaca a poslednji ce im biti ćoravi Dedždžal.” (Prenosi ga Ahmed 5/16 sahih)

Od ovih lažljivaca bit će četiri žene, a ostalo su muškarci, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Huzejfe, radijallahu anhu, najavio: “Biće u mom ummetu dvadeset i sedam dedždžala, četiri će biti žene, a ja sam posljednji Poslanik, i nema poslanika iza mene.” (Prenosi ga Ahmed 5/396)

RAšIRENOST BEZBJEDNOSTI (SIGURNOSTI)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Neće nastupiti Sudnji dan sve dok konjanik ne bude (bez straha) prelazio rastojanje od Iraka do Mekke, ne bojeći se nikoga, osim da u putu zaluta.” (Prenosi ga Ahmed 2/370 sahih) Ovaj predznak se obistinio još u vrijeme ashaba, radijallahu anhum, kada se Islam proširio i kada je zavladala opšta pravda u tim područjima.

Adijj ibnu Hatim, radijallahu anhu, kaže: “Dok sam sjedio kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, došao je jedan čovjek i požalio se na siromaštvo.Zatim je došao drugi i požalio se na razbojnike koji su presretali karavane i pljačkali putnike.

Tada mi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče:

– O Adijju, jesi li ti kada vidio mjesto Hiru? (Mjesto u Iraku)

– Nisam ga vidio, ali sam čuo za to mjesto – odgovorih ja.

– Ako duže poživiš sigurno ćeš vidjeti kako žena sama u nosiljci na devi putuje od Hire sve do tavafa oko Kabe,ne bojeći se nikoga osim Allaha, dželle šanuhu, – reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

– Kako će proći pored razbojnika iz plemena Tajj koji su se pročuli po svom zlu – pomislih ja.

– I ako duže poživiš vidjećeš da će Kisrine riznice pasti kao plijen…” (El Buhari )

Na kraju ovog hadisa Adijj, radijallahu anhu, kaže:”Već sam doživio i vidio da žena sama u nosiljci na devi dolazi iz Hire i tavafi oko Kabe ne bojeći se nikog osim Allaha, dželle šanuhu, i bio sam među onima koji su osvojili blago Kisre ibnu Hurmuza, a ako malo duže poživite vidjećete ono što je Poslanik, Ebul-Kasim, sallallahu alejhi ve sellem, najavio da će čovjek nositi punu šaku blaga, ne nalazeći onoga ko bi to od njega primio.”

(Prenosi ga EI-Buhari 6/610)

Kao što iz ovog hadisa odAdijja,radijallahu anhu, vidimo da se ovaj predznak – opća sigurnost – još u njegovo vrijeme, ostvario, takođe će se – inšaallah – obistiniti i u vrijeme Mehdije i Isa'a, alejhisselam, kada zavlada pravednost, nakon zuluma i nepravde.

POJAVLJIVANJE VATRE U HIDŽAZU

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je najavio da će jedan od predznaka Sudnjeg dana biti velika vatra koja će se pojaviti u Hidžazu (zapadnom dijelu Arabije) koja će obasjati vratove deva u Busri, nedaleko od Damaska, u Siriji.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi velika vatra u području Hidžaza koja će osvijetliti vratove deva u Busri (u Siriji).” (EI-Buhari 13/78 i Muslim 18/30)

I, uistinu, u petak 5. 6. 654.h. u okolini Medine se pojavila velika vatra koja je obasjavala sve do mjesta Busre, tako da su njeni stanovnici vidjeli vratove deva prema toj svjetlosti. Dva dana prije toga (u srijedu) su Medinu i njenu okolinu zadesili snažni potresi koji su potrajali sve do petka, kada se pojavila ta velika vatra, koja je svijetlila više od mjesec dana.Čak su ljudi u Tejmi (oazi u sjevernoj Arabiji) u svojim kućama pisali knjige prema svjetlosti te velike vatre.

Njen plamen je dostizao visinu tri munare i ona se vidjela i iz Mekke i iz Busre. Ta vatra nije imala toplotu jer je u Medinu dolazio hladni povjetarac i iz toga se razumjelo da je to jedan od Allahovih znakova. Mnogi učenjaci, kao što su En-Nevevi i Ibnu Hadžer, kao i historičari Ibnu Kesir, Ebu Same i mnogi drugi su ovaj događaj pomenuli u svojim knjigama.

Mustafa Šelebi u svojoj knjizi “Sahihu ešratis-sa'a” kaže: “Ko pročita ono što je napisano o ovoj velikoj vatri i o tom događaju zaključiće da je ona bila slična onome što se u današnjem vremenu naziva veliki vulkan popraćen snažnim zemljotresima.

Također, gledajući ono što su očevici napisali vezano za taj događaj, kaže se da je ovaj Allahov, dželle šanuhu, znak imao veliki uticaj na većinu ljudi koji su se tom prilikom povratili Allahu, dželle šanuhu, čineci tevbu, napuštajuci griješenje i provodeći te dane u raznim vidovima ibadeta.”

Treba napomenuti da ova vatra koja se pojavila sredinom sedmog stoljeća po hidžri nije vatra koja će se pojaviti pred kraj dunjaluka i koja će tjerati ljude prema mjestu gdje će biti polaganje računa. O toj vatri ćemo – inaša'allah – govoriti u velikim predznacima Sudnjeg dana.

BORBA PROTIV TURAKA (MONGOLA I TATARA)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne dođe do borbe izmedu muslimana i Turaka, ljudi čija su lica široka kao štitovi obloženi kožom, oblačiće dlakava krzna, a obuća će im biti od krzna.” (Muslim 18/37 )

Kurtubi kaze da su oni napali muslimane tri puta, a posljednji pohod Tatara je bio kada su uništili Bagdad pod vodstvom Džingis-kana u trinaestom stoljeću (665.h.) Njihovo napredovanje je zaustavio Kutuz pobjedivši ih u bici kod Anudžaluta i time je zaštitio muslimane od njihovog šerra. Izgled Tatara, koji su inače turskog porijekla, je baš ovakav kao što ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao u prethodnom hadisu i pojavili su se baš u vrijeme En-Nevevija, u sedmom hidžretskom stoljeću pa je i on, rahimehullah, potvrdio da se ovaj opis odnosi upravo na njih.

BORBA PROTIV NEARAPA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne budete borili protiv nearapa Huvza i Kirmana, crvenih lica, pljosnatih noseva, malih očiju, širokih lica kao štitovi obloženi kožom,a obuća će im biti od vunenog krzna.” (EI-Buhari 6/604)

Kao što se vidi ovaj predznak je sličan ovome predhodnom, jer su čak i ti ljudi sličnog izgleda. Ovdje se misli na nearape što potvrđuje i slijedeći hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Uskoro će Allah, dželle sanuhu, napuniti vaše ruke nearapima, pa će oni postati hrabri kao lavovi koji ne bježe i oni će ubijati vaše protivnike i jesti sa vama vaš plijen.” (Ahmed 5/11 i Et-Taberani sahih)

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s