Ogovaranje

hutbaHvalla Allahu,dž.š., Gospodaru svjetova, koji je stvorio čovjeka, dao mu razum i spustio Objavu kako ne bi zalutao. Salavat i selam Božijim poslanicima i vjerovjesnicima, a posebno salavat i selam Allahovom Poslaniku, i Miljeniku, Muhammedu, s.a.w.s., njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima i sljedbenicima njegovog ummeta do sudnjega dana.

 

Uzvišeni Allah, dž.š., u 12.ajetu sure Hudžurat kaže: O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno, zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.

Uzvišeni Allah, u Časnom Kur’anu, u jednom ajetu spominje sumnjičenje, uhodu i ogovaranje. Na drugom mjestu, u suri el-Asr (vrijeme), Allah,dž.š., se zaklinje vremenom. Na koji način su ova dva kur’anska ajeta povezana?!

Jako malo vremena se provodi razmišljajući o Allahu,dž.š., o životu Njegovog Miljenika, Muhammeda,a.s., o porukama, putokazima i smjernicama iz Časnog Kur’ana, a na veliku žalost po čovječanstvo, udaljilo se od djelovanja i razmišljanja kojim je Uzvišeni Allah, dž.š., zadovoljan. Sve više je u društvu prisutna pojava, na koju nas je upozorio Allah,dž.š., u navedenom ajetu, a to su sumnjičenja, uhode i ogovaranje. O bitnosti vremena muslimani znaju već 14 stoljeća, međutim, kako koriste to vrijeme, najbolji pokazatelj je društveni položaj muslimana nekada i sada. Kada je islamska Kordoba imala 500 javnih hamama (kupatila), evropski kraljevi su se takmičili u nečistoći. Danas, osvrnemo li se na društvo u kojem živimo, vidjet ćemo, da zapadno društvo ima institute koji se bave planiranjem vremena. Subhanallah, Allah doista neće promjeniti stanje jednoga naroda, dok se ljudi ne promjene. Kada čovjek počne da razmišlja o ovim stvarima, sve manje vremena troši na beskorisne priče, izmišljanja, sumnjičenja, uhode, ogovaranja i sl., a svoje vrijeme i energiju usmjeri na pozitivne ljudske vrijednosti, kur'anske principe, napredak islamskog društva i sl. Svako od nas neka se pronađe, kojoj skupini pripada, onima koji vrijeme koriste za vlastiti neuspjeh i neuspjeh ummeta Muhammeda,a.s., i naše zajdnice, ili vrijeme usmjeravaju ka vlastitom uspjehu, i uspjehu ummeta i naše zajednice.

Uzvišeni Allah, dž.š., pordi sumnjičenje, uhodu i ogovaranje sa jedenjem mesa umrlog brata svoga, sada na momenat zastanimo i razmislimo o ovom postupku, jedenje mesa umrlog brata svoga, to je zaista odvratno, i Allah, dž.š., u nastavku ajeta kaže, to je vama odvratno.

Od Aiše,r.a., se prenosi da je rekla: „Rekla sam Vjerovjesniku,s.a.w.s., :'Šta će ti Safija takva i takva?’ (Neki prenosioci kažu da je time htjela reći: niska rasta), pa je rekao: ‘Izustila si tako krupnu riječ koja bi i more, kad bi se sa njim pomješala, zagorčila.“ Subhanallah.

Džabir b. Abdullah,r.a., prenosi:“U vrijeme Poslanika,s.a.w.s., puhnuo je vjetar odvratnog mirisa. Vjerovjesnik.s.a.w.s., je rekao: Neki munafici su ogovarali neke muslimane i to je uzrokovalo ovako smrdljiv vjetar.“ Nekog mudraca su pitali: „Ima li mudrosti u tome što je ogovaranje uzrokovalo smrad i smrdljiv vjetar u doba Vjerovjesnika,s.a.w.s., a danas te pojave nema?“ On reče:“ Zato što je ogovaranje toliko često u naše vrijeme da su se ljudi navikli na smrad i ne osjećaju ga. To je slično kao kad čovjek uđe u štavionicu kože. Njemu zasmeta smrad štavionice toliko da mu se smuči, dok su radnici u štavionici toliko naviknuti na njega da sjede i jedu i piju u štavionici. Njihovi nosevi su se navikli na smrad. Tako je i s ogovaranjem.“

Kada su Ibn Abbasa pitali o povodu ili uzroku objave kur'anskog ajeta, I ne ogovarajte jedni druge!, on je rekao: Povod objave ovog ajeta su bila dvojica ljudi, ashaba Allahovog Poslanika,s.a.w.s. Vjerovjesnik,a.s., je imao običaj da, sa dvojicom bogatih, na putovanje šalje i jednog siromašnog ashaba, kako bi se mogao okoristiti njihovom poputbinom. Zauzvrat, taj ashab bi išao ispred njih i pripremao konačište i logor. Tako je Selmana priključio dvojici ljudi. Jednom su zakonačili na nekom mjestu, a on im nije bio pripremio ništa. Oni mu rekoše:'Idi Vjerovjesniku,a.s.,  i pitaj ga da nam da nešto za prismok, da pojedu.’ Selman je otišao, a jedan od dvojice je rekao onom drugom: ‘Ovaj kada bi došao na neki bunar da zagrabi vode, umanjilo bi se vode.’ Kada je Selman došao Vjerovjesniku,a.s., i prenio mu zahtjev, on mu je kazao:’Reci ti njima da su oni svoj prismo pojeli. Selman se vratio onoj dvojici i prenio im što je Vjerovjesnik,a.s., rekao. Nakon toga, oni su otišli Poslaniku,a.s., i rekli da nisu jeli nikakvog prismoka. Kada ih je saslušao, rekao im je: Ja vidim tragove mesa u ustima. Oni kazaše da nisu imali nikakvog mesa taj dan. On im reče: Ogovorili ste svoga brata. Potom ih je pitao:  da li bi vam bilo drago da jedete lešinu? Oni rekoše da ne bi, a on reče: koliko god vam je odvratno meso lešine, toliko izbjegavajte ogovaranje. Onaj ko ogovara svoga brata, kao da jede njegovo meso.

Ebu Hurejre,r.a., prenosi da je Vjerovjesnik,s.a.w.s., pitao: Znate li šta je ogovaranje? Prisutni odgovoriše: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ On reče: Kada spomeneš svoga brata po nečemu što njemu ne bi bilo drago da čuje ili zna, onda si ga ogovorio. Ashabi upitaše:“A šta ako je ono što govorim o svome bratu istina?“ On odgovori: Ako je istinito to što govoriš, onda si ga ogovorio, a ako nije, onda si ga potovrio. Rekao si o njemu neistinu.

Draga braćo, Allah,dž.š., i njegov Poslanik,a.s., nas opominju o odvratnosti i pogubnosti pomenutih osobina. Današnjica nas još više upozorava da muslimani moraju biti jedinstveniji nego ikada. Ako pogledamo izvještaj svjetske banke, vidjet ćemo da država Izrael, koja je u srcu islamskog svijeta, troši 50% državnog budžeta na naoružanje. Bošanjaci pogotovo sebi ne smiju priuštiti gubljenje vremena i vrijeme trošiti na sumnjičenja, uhode, i ogovaranja, dodatno i zbog činjenice da ravnogorski četnički pokret nije stao sa svojom idejom o uništenju muslimana na našim prostorima. Danas taj pokret broji oko 300.000 pristalica te monstruozne ideje.

U ovom odabranom danu, sa ovog časnog mjesta, molim Allaha,dž.š., da shvatimo ozbiljnost situcije u kojoj se nalazimo, da svoje vrijeme usmjerimo ka Allahovom zadovoljstvu, a ne Njegovoj srdžbi, da nas sačuva od sumnjičenja, uhode i ogovaranja, i da svoju milost, svoj bereket spusti na ummet i na našu zajednicu. Amin!

Amsal ef. Memić

25.10.2013.godine, Jönköping

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s