Post na dan Arefata

arefat1Zahvala pripada Allahu dž.š. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika Muhameda s.a.w.s., na njegovu casnu porodicu, ashabe, na sve naše šehide i svakog onog koji bude slijedio uputu do Sudnjega dana. (Amin)
Tema današnje hutbe je post na dan Arefata. Pošto su velike vrijednosti ovoga posta, i dove na taj dan odlučio sam se danas da progovorim nekoliko riječi o istoinenoj temi. Mi smo u jednoj od prošlih hutbi spominjali vrijednost mjeseca Zul-Hidždžeta i samog dana Arefata u tom mjesecu.
Hazreti Aiša r.a. supruga Poslanika saws, kćerka Ebu Bekra, prenosi da je Poslanik saws poredio fadilete ovoga dana sa hiljadu drugih dana. (Hadis bilježi Taberanija) Kao što, recimo, Uzvišeni Allah swt spominje za noć Kadr da je vrijednija od hiljadu mjeseci, ovdje se spominje za dan Arefata da je vrijedan kao hiljadu drugih dana. Što se tiče dana Arefata i njegovih vrijednosti koja je, kao što rekosmo, upoređena sa hiljadu drugih dana mislim se svakako na činjenje dobra i dobrih dijela koja su u tome danu priznatija u odnosu na hiljadu drugih dana. Shodno tome dobro djelo učinjeno u tome danu je vrijednije od hiljada djela mimo toga dana. Zato danas podstičem i sebe i vas da nastojimo provesti taj dan u onim ibadetima koji su na taj dan propisani od strane Allaha swt i Njegova Poslanika saws.
Između ostalog preporučuje se da na taj dan Arefata svako ko je u mogućnosti posti. Od Ebu Katade se prenosi da je Poslanik saws jedne prilike bio upitan o postu na dan Arefata, pa je rekao: „On briše grijehe učinjene godinu prije i godinu poslije.”
Braćo u Islamu trebamo ovdje spomenuti da se ovo praštanje grijeha odnosti na male grijehe. Zašto? Veliki grijesi se ne opraštaju tek tako lahko. Primjerice onaj ko učini širk, prepisuje Allahu swt druga, bez iskrene tewbe Allahu swt i ne činjenja više toga grijeha nadajući je da će mu Allah swt oprostiti. A tek tako da mu Allah ovako oprosti velike grijehe koje je ulema pokitila shodno njihovoj jačini neće Allah dž.š. oprostiti, bez iskrene teobe, osim onome kome On hoće. Među velike grijehe spada i neposlušnost prema roditeljima, a doista se slabo vodi računa o tome.
Ovaj post na dan Arefata je Sunneti Muekkede, tj pritvrđeni sunnet za sve one koji su kući odnosno koji nisu na Hadžu. Dočim za hadžije na arefatu nije preporučeno da poste, oni će mrsiti taj dan. Jer, u hadisu kojeg bilježi Ahmed se spominje: „Poslanik saws je zabranio da se posti na dan Arefata na Arefatu.”
Hazreti Omer r.a. na pitanje o postu na dan Arefata je kazao slijedeće: „Mi smo za vrijeme Poslanika saws post na taj dan poredili sa dvije godine.”
Iz svega navedenoga može se zaključiti da je taj dan vrijednije od zlata draga braćo, za svakog od nas i da je to velika prilika da čovjek zasluži Allahovu swt milost i da mu se oproste grijesi. Pričali smo i ranije o tome kako je lahko pogriješiti, a teško učiniti dobro djelo. Zato su sve ovo dobre prilike da se vjernici klonu grijeha.
Pored posta u ovom danu, naglašava se i činjenje dove Allahu swt, za koju je očekivati da će biti primljena. Poslanik saws kaže u hadisu: „Najbolja dova, je dova na dan Arefata, i najljepše što sam kazao ja i poslanici koji su bili prijeme mene su riječi: Nema drugog boga osim Allaha, Jednog(Jedinog), koji nema sudruga, Njemu pripada vlast i zahvala, i on je Najmoćniji.”
Od edeba je na taj dan dok se uči dova da čovjek nastoji da bude okrenut prema kibli. Iskoristimo priliku da u ovu nedjelju postimo i uputimo dovu Allahu swt, jer doista ne znamo dali ćemo kasnije ikada imati prilika da iskoristimo te dane.
Molim Allaha swt da primi postove naše i naše ibadete i dove i da nam da snage da ovaj emanet koga smo prihvatili i ponijeli na svojim plećima izvršimo onako kako će Gospodar biti zadovoljan. (Amin)

Mesdžid IZ-e Jönköping 05.12.2008.
Hatib Mesud ef. Muhić

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s