Obaveznost Hadždža

hutba21Zahvala pripada Allahu dž.š. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika Muhameda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe, na sve naše šehide i svakog onog koji bude slijedio uputu do Sudnjega dana. (Amin)

Braćo u Islamu danas ćemo progovoriti nekoliko riječi o obaveznosti Hadža. Imajući u vidu da se dani Hadža približavaju i da su naveliko došli. Započet ćemo ovu današnju hutbu sa riječima uzvišenog Allaha dž.š. iz Sure El-Hadž 27. i 28. ajet: „I oglasi ljudima hadždž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih, da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali.” Ovaj ajet je jedan od dokaza o obaveznosti hadža kao pete temeljne islamske dužnosti. Ujedno je i potvrda o primljenosti dove Ibrahima a.s. o kojoj nas Uzvišeni obavještava u Suri Ibrahim 37. ajet. Naime radi se o tome da je po odredbi Allaha swt Ibrahim a.s. sa suprugom Hadžerom i sinom Ismailom krenuo na put do kotline u kojoj se ništa ne sije, dakle u Mekkansku dolinu, jer takva je bila odredba Allaha swt. I nakon što ih je Ibrahim a.s. ostavio tu, vraćajući se kući na zadnjoj uzvišici nakon koje više ne vidu tu dolinu obraća se Allahu dž.š. dovom i kaže: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvoga Časnoga hrama, da bi, Gospodaru naš , molitvu obavljali; zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili.” Ovo „kod Tvoga Časnog hrama..” je dokaz da je i tada postojala Ka'ba, prvi koji su je sagradili su bili Meleki po odredbi Allaha swt, a zatim Šis, poslanik koji je došao nakon Nuha a.s., a potom generacije do Ibrahima a.s. I nači ćemo u Kur'anu kako nas Allah obavještava o gradnji Ka'be Ibrahima a.s. i njegova sina Ismaila.

Braćo došli su u pustinju gdje nema ništa, ali Ibrahim a.s. uči dovu i moli Allaha za gore navedeno, i dova mu se prima kod Allaha swt, i zato danas svako ko ima imalo imana želio bi da ode tamo. Ja se sjećam jednog komšije koji je ogrezao u griješenju, ali vjeruju u Allaha i Poslanika, kaže ja bih volio samo da odem i da vidim to, mene ne interesuje obavljanje ibadeta, ali bih želio samo da to sve vidim.

Braćo u Islamu uskoro će vjernici sa svih strana svijeta pohrliti ka velikom sveislamskome kongresu, naravno ne zbog dunjaluka, mada ih ima i takvih koji krenu radi dunjaluka, većina ih je radi Allaha swt i zato vidjeli ste nekoliko miliona duša, ali nema problema jer ih veže jedan te isti cilj, a to je da se odazovu Allahovom swt pozivu i naravno da im Allah swt oprosti grijehe. Jer Allah swt garantuje da će oprostiti grijehe onima koji Hadž obave po propisima. Zato onaj ko se uputi na Hadž radi ovodunjalučke koristi Hadž mu naravno neće biti primljen i biće mu doista tegoban. Vrati će se kući, potrošio novac, a nije zaslužio Allahovu dž.š. milost niti su mu oprošeni grijesi. Slična je situacija i sa onim koji idu na Hadž da bi se kazalo o njemu da je hadžija i tako dalje.

Braćo u islamu doista insan ne smije odgađati Hadž. Ukoliko stekne uvjete da ga obavi, obaveza mu je da to uradi. Kada bude u stanju da ga obavi pa to ne učini, a potom izgubi mogučnost da to uradi kasnije onda sam snosi odgovornost pred Allahom dž.š. za odgađanje i učinjen grijeh. Jer pogriješio je sa time prema Allahu dž.š. Zato Poslanik saws savjetuje i kaže: „Požurite sa obavljanjem Hadža, jer niko ne zna šta mu se može dogoditi”. Niko od nas nije siguran dali će doživjeti sutrašnji dan, a kamoli priliku da ode na Hadž. Stoga pripremajmo se i trudimo se da izvršimo ovaj 5-ti islamski šart. Život je kratak i treba ga iskoristiti u korisne svrhe. Postavlja se pitanje braćo žašto se ovoliko potencira Hadž? Odgovor je veoma jasan i leži u tome da bi se svako od nas volio riješiti onog bremena grijeha kojeg nosi na svojim plećima, a jedan od najlakših načina je otići na Hadž i zamoliti Allaha dž.š. za njegovu milost i oprost grijeha. U jednom hadisu kaže Muhammed a.s. : „Nema nijednog dana u godini kada Allah dž.š. liši više grijeha svojih robova kao na dan Arefata”. A „Arefat je Hadž”, kako kaže Muhammed saws, tako da bez boravka na Arefatu nema Hadža. Poslanik a.s. je takođe kazao u hadisu koga bilježi Buharija: „Onaj ko obavi Hadž i bude se čuvao bestidnosti i bude se čuvao griješenja na Hadžu, izaći će iz grijeha čist kao na dan kad ga je majka rodila”. Moje mišljenje je da mi plivamo u grijesima, nema na dunjaluku toga ko ne griješi. I koliko god je ljudski griješiti ljudski je i kajati se. Pa evo prilike da čovjek izađe iz grijeha. U jednom drugom predanju stoji da meleki priđu hadžiji koji zadnji tavvaf obavlja oko Ka'be i govore mu: „O hadžijo danas smo svjedoci da ti je Allah dž.š. oprostio sve tvoje grijehe, ali zato dobro pazi šta ćes poslije”!. Ovo neznači da čovjek ne smije ništa raditi da nebi pogriješio, ili da, kao što naš narod kaže, ne smije vagati kad se vrati sa Hadža. Ono što nije smio prije Hadža ne smije ni poslije, odnosno ono što je smio prije smije i poslije Hadža. Imamo često puta kazati, ne ne ti si hodža, ili hadžija ti to ne smiješ, a svi ostali ko biva smiju. Mi smo pred Allahom svi jednaki, i nema tu neko smije neko ne smije. Zna se šta je zabranjeno i to ne smije niko od nas, isto tako se zna šta je dozvoljeno i šta treba svako od nas da radi.

Draga braćo!

Obračajući se Amr ibn El-Asu Poslanik saws jedne prilike veli: „Zar nisi znao o Amr, da je Islam taj koji je neutralisao sve što je bilo prije Islama? A i hidžra isto tako je stavila van funkcije sve što je bilo prije nje. I da je Hadž taj koji je neutralisao sve što je bilo prije njega. (Muslim)

Draga braćo onaj ko ide na Hadž mora dobro paziti da sredstva sa kojim ide budu halal, jer Allah ne voli haramom stečen nova, a posebno ako se taj novac koristi za Hadž.

Poslanik saws kaže: „Doista je Allah fin(dobar) i prima samo ono što je fino(dobro)”. Braćo Poslanik a.s. koliko je nama poznato je samo jednom obavio Hadž. I tako kroz taj Hadž pojasnio propise kako da mi obavljamo Hadž. Pa je kazao: „Uzmite od mene propise Hadža”.

Naše hadžije draga braćo, obavljajući Hadž iskoriste priliku i da obave i Umru, dakle to je skup obreda koje čovjek obavlja, koje su takođe djelovi Hadža samoga, a obavljaju se takođe i izvan Hadža. Nije čovjek obavezan da obavi Umru, ali je Hadž svakako obavezan. Pa usput da bi dobio te sevabe i od Umre obavljaju i Umru. Dakle ima više načina o redoslijedu obavljanja Umre ili Hadža. Poslanik sa ws kaže: „Umra do Umre budu čovjeku sebebom opraštanja grijeha između njih. A Hadž Mebrur nema druge nagrade osim dženneta”. Šta je to Hadž Mebrur? To je onaj Hadž draga braćo kojeg čovjek obavi po propisima kako se traži od njega. Onako kako ga je Poslanik a.s. obavio, bez griješenja, bestidnosti i svađe. Allah takvima garantuje džennet.

U hadisu od Džabira r.a. stoji da je Poslanik saws jedne prilike kazao: „Doista je Ka'ba jedan od stubova Islama, pa ko obavi Hadž ili Umru on dobija garanciju od Allaha: Ako umre, uvede ga u džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici vrati ga sa nagradom i velikom dobiti”. (Taberanija)

Braćo u Islamu, o Hadžu bismo mogli doista danima govoriti jer je opširna tema. Ni tada nebismo mogli dosegnuti pravi smisao sve dok ga ne obavimo, jer se Hadž, zapamtimo, nemože opisati. On se jedino može doživjeti. Zato mi koji nismo obavili Hadž potrudimo se da obezbjedimo sredstva da što prije odemo na Hadž, jer nikada se nezna, kao što smo rekli, kad nas smrt može savladati i tako otići Allahu dž.š. bez obavljenog Hadža, a i bez oproštenih grijeha.

Na kraju jedna kratka priča o jednom našem čovjeku. Prišao jedan čovjek jednom našem bosanskom alimu, i kaže mu znadeš li ti mene? Kaže ovaj, živ bio kao da te nikad nisam vidio, ja te neznam. E ja tebe poznajem. Ja se sječam tvoga predavanja koga si održao u jednoj džamiji podavno povodom Hadža. Pa si tada kazao, onaj ko nije u ogučnosti da ode sada na Hadž, neka otvori jednu kovertu i neka svakog mjeseca dio svoje halal zarade pomalo ostavlja u nju. Pa će Allah swt jedne godine omogučiti da se ode na Hadž. Kaže, ja sam tebe tada poslušao i sabirao sam novce i odvajao koliko sam bio u mogučnosti i evo Allah mi je se smilovao i omogučio mi da ove godine idem na Hadž. Subhanallah!

Braćo, uzmimo pouku iz ove priče, držimo je u svojim glavama, i hajdemo da probamo ovako postupiti, ako nismo u mogučnosti od jedanput sabrati sredstva.

Molim Allaha dž.š. da nam svima omogući da zijaretimo Bejtullah, Allahovu kuću bivajući time Allahovi gosti, jer Poslanik saws kaže: „ Hadžije su Allahovi gosti”. Molimo Allaha swt da nam pomogne.(Amin)

Mesdžid IZ-e Jönköping 31.10.2008.

Hatib Mesud ef. Muhić

Prilagodio sa audio zapisa: Adnan Nukić


Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s