Hutba – Istiaza i besmela

Draga braćo, danas želim da obradimo riječi istiaze i besmele,  koje trebaju da budu vjerničke prve riječi u svakom pogledu. Istiaza je skraćeni naziv za Euzu billahi mine-š-šejtani-r-radžim  što znači „Utičem se Allahu od prokletog šejtana“!

Svako od nas ima svog šejtana. Šejtani nas svaki dan napadaju, i to će raditi do Dana sudnjeg. Šejtani su stvoreni od vatre, i oni su društvo nevjernika i pogana u džehennemu. Potpuno je suprotan melekima prokleti šejtan, koji se kune da će do Sudnjeg dana ljude napadati i zavoditi i sprijeda i straga i s desna i s lijeva.

Iblis, u dijalogu sa Allahom kaže: “E tako mi dostojanstva Tvoga, sigurno ću ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih među njima robova iskrenih!” “Istinom se kunem i istinu govorim” – reče Allah – “sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom, Džehennem napuniti!” (Prijevod značenja Sad, 82-85.)

Šejtan ljude zavarava, napada i obmanjuje na sve načine. Prvog čovjeka – Adema, a.s., zavodi na zabranjeno drvo obećavajući mu besmrtnost i vlast koja nikada ne prolazi. Na stranputicu šejtan ljude primamljuje lažnim nadama, obmanama i obećanjima; kroz njihovu djecu, imovinu te, primamljiv dunjaluk. Kao što meleki na ljude spuštaju lijepe i hairli misli, tako šejtan čovjeku došaptava zle i grešne misli preko džina i ljudi. Ljudi se od prokletog šejtana mogu sačuvati iskrenom i čvrstom vjerom, dobrim djelima, poštenjem i učenjem istiaze.

Ne nasjedajmo na šejtanove spletke. On nas želi zavaditi sa prijateljem, roditeljem, rođakom ili ženom. Kada nam ne ide dobro u braku, znajmo da je to šejtanovo djelo, pa ga otjeramo od nas učenjem istiaze, Kur'ana, dova i zikra.

Kaže Allah Uzvišeni: “A ako te šejtan pokuša na zlo navesti, ti potraži utočište kod Allaha; On uistinu sve čuje i zna.” (El-E'raf, 200.)

Stoga, kada smo mrzovljni, neraspoloženi, zlobni, znajmo da su to šejtanove spletke, i kada god možemo, recimo Euzubillahi mineš-šejtanir-radžim.

Besmela je naziv za Bismillahi-r-rahmani-r-rahim, a znači: U ime Allaha Milostivog Samilosnog.

U 30. ajetu sure En-Neml u kojem Allah Uzvišeni, iznoseći kazivanje o vjerovjesniku Sulejmanu, a.s., kaže da je kraljica od Sabe (Belkisa), nakon što je primila Sulejmanovo pismo, na njegovom početku pročitala: ‘Innehu min Sulejmane ve innehu bismillahirrahmanirrahim…’ (Pismo je) od Sulejmana i glasi: ‘U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!’ što znači da je Poslaniku, s.a.v.s., dostavljena putem Objave koja nam kazuje tačne riječi bismille.

Svaki naš posao, treba da započne sa bismillom. Kada se oblačimo, obuvamo, ulazimo u stan, kuću ili auto, pijemo, jedemo ili bilo kakva druga radnja, mora da počinje bismillom. Svaki posao u ime Allaha će biti nagrađen od Njega, a Njegove nagrade su ogromne.

Nijet / namjera je bitna, jer se djela cijene prema namjeri, tako da naši poslovi moraju biti u ime Allaha. Čistim nijjetom i riječima bismillahirahmanirrahim, potvrđujemo da to djelo radimo u ime Allaha, a ne radi ljudi. Šejtan je propao, jer on više nema mogućnosti da nas u nekoj radnji spriječi, ako smo je započeli i radimo u ime Allaha.

Znajte, da kada jedete i pijete, a niste rekli bismillah, da šejtani jedu i piju s vama.

Upitan je svaki posao ako nije započet sa bismillom, jer u jednom hadisu, Božiji Poslanik, a.s., je rekao: „Svaki posao koji nije započet s Bismillah – krnjav je!“

Pitali su učevne, kako znati da li je neko djelo dobro ili loše, pa su odgovorili: Ako možeš reći bismillah ispred tog djela, znaj da je dobro. A ako ne možeš reći bismillah ispred tog djela, znaj da to djelo loše.

Završavam sa rječima: NEMOJMO NIŠTA RADITI, AKO ISPRED NE MOŽEMO REĆI: BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM!

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s