Hutba – Drugi Poslanikov, a.s., san! 16-04-15

 

Zahvala Allahu pripada, Vječno Živom, Onome koji nema početka ni kraja.

Salavate na Muhammeda, a.s., donosimo, njegovu porodicu, ashabe, sljedbenike dini-islama i Poslanikovog sunneta.

U prošlom hadisu koji govori o onima koje je Poslanik vidio u snu pomenuti su oni koji su bili nemarni prema namazu i Kur’anu, oni koji su bili bez stida i koji su širili laž, kao i oni koji su prisvajali imovinu drugih ljudi, odnosno, spomenuti su oni koji su kažnjavani i koji su zbog svojih loših djela nesretno okončali.

U jednom drugom hadisu, koji također govori o Poslanikovom snu, Muhammed, a.s., je ashabima opisao one koje je njihovo dobro spasilo.

Poznati i veoma često pominjani hadis kojeg prenosi Abdurrahman ibn Semure, r.a., koji veli da je jednog dana dok su ashabi sjedili u Medini, došao im Poslanik, a.s, i rekao da je sanjao jedan čudan san, a zatim je nastavio govoriti:

Vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kome je došao Melek smrti da mu uzme dušu. A onda dođe njegovo dobročinstvo prema roditeljima, te udalji Meleka smrti od njega.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta, koji je bio izložen patnjama u kaburu, pa dođe njegov abdest i spasi ga od patnje.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta, kojeg su opkolili i uzeli Meleki kazne, pa dođe njegov namaz i spasi ga iz njihovih ruku.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako se rukom štiti i zaklanja od plamena vatre i njene vrućine, pa dođe njegova sadaka koju je dijelio, te napravi pregradu između njega i vatre i napravi mu hlad iznad glave.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta, kojeg su uhvatile Zebanije (meleki – čuvari u Džehennemu), pa dođoše njegovo naređivanje dobra i odvraćanje od zla, pa ga oteše iz njihovih ruku i dadoše ga Melekima milosti.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta, a knjiga njegovih djela se približava njegovoj lijevoj ruci, pa dođe njegov strah od Allaha, uze tu knjigu i stavi mu je u desnu ruku.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako stoji na ivici Džehennema, pa dođe njegova dova puna nade, koju je uputio Allahu i spasi ga, te on prijeđe.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako je stao na Sirat-ćupriju  i ljulja se poput palmine grane na jakom vjetru, pa dođe njegovo lijepo mišljenje o Allahu i učvrsti ga, te on prijeđe.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako pužući ide preko Sirat-ćuprije. Nekada poklekne i spotakne se, pa se pridrži. Onda dođe njegovo donošenje salavata na mene, pa ga uspravi i učvrsti mu noge i spasi ga.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako dolazi pred vrata Dženneta, a ona se pred njim zatvoriše, pa dođe njegov iskreni šehadet, te mu otvori vrata i uvede ga u Džennet.

 

Iz riječi hadisa se jasno prepoznaje šta insana spašava i vodi ka uspjehu i sretnom završetku na oba svijeta.

Svaki čovjek će smrt okusiti i dočekati Meleka smrti koji će dušu uzeti.

Međutim, kako hadisi govore, velika je razlika kad duša napušta tijelo vjernika i kad odlazi iz tijela nevjernika.

Melek smrti je blag prema vjernicima.

A Poslanik je vidio kako dobročinstvo prema roditeljima udaljava Meleka smrti od čovjeka iz njegovog Ummeta.

I onda kada vjernička duša napusti ovaj svijet meleki je provedu kroz sedam nebeskih svodova, dovode do Arša, gdje duša vjernička čini sedždu Allahu; zadovoljna i sretna onim što vidi duša vjernička širi neopisivi miris a stanovnici nebesa se pitaju čiji je to tako lijepi miris.

No međutim, tada se naređuje melekima da tu dušu vjerničku vrate na Zemlju, pokraj njenog tijela koje ju je nosilo na dunjaluku i koje će uskoro biti spuštenu u zemlju.

A onda, kada tijelo vjernika bude spušteno u zemlju, u kabur s njim ide i njegova duša, a onda dolaze druga dvojica meleka da postave pitanja.

I u kaburu već otpočinje kazna ili nagrada.

Vjerniku se pokaže njegovo mjesto u Džennetu i njegov kabur se proširi i miris džennetski mu ispuni mezar, dok nevjernik biva izložen patnjama.

A od patnje u kaburu čovjeka spašava njegov abdest.

I Poslanik je vidio čovjeka iz svog Ummeta, koji je bio izložen patnjama u kaburu, pa je došao njegov abdest i spasio ga od patnje.

I vidio je Poslanik čovjeka iz svog Ummeta, kojeg su opkolili i uzeli Meleki kazne, pa je došao njegov namaz i spasio ga iz njihovih ruku.

A Meleki kazne, kako im ime samo govori, zaduženi su za kažnjavanje.

I kazna na onom svijetu je zastrašujuća i raznovrsna, a najčešća kazna će biti vatra i toplina nesnosna.

A od vatre štit je sadaka.

I Poslanik je vidio čovjeka iz svog Ummeta kako se rukom štiti i zaklanja od plamena vatre i njene vrućine, pa je došla njegova sadaka koju je dijelio, te napravila pregradu između njega i vatre i napravila mu hlad iznad glave.

A na Sudnjem danu, kad zavlada nesnosna vrelina i kada se Sunce spusti, tada hlada neće biti osim Allahovog hlada.

U taj hlad će moći ući sedam vrsta ljudi, a jedan od tih jeste i onaj koji bude dijelio sadaku.

A oni koji ne uspiju obezbjediti sebi mjesto u Allahovom hladu, njih će uzeti Zebanije-meleki čuvari Džehennema.

Zebanija će se spasiti oni koji dobro rade a odvraćaju od zla i preporučuju dobro.

I Poslanik je vidio čovjeka iz svoga Ummeta, kojeg su uhvatile Zebanije, pa dođoše njegovo naređivanje dobra i odvraćanje od zla, te ga oteše iz njihovih ruku i dadoše ga Melekima milosti.

I onda kada čovjek na Sudnjem danu dobije knjigu svojih djela i kada dođe na raskrsnicu vječnu, ostat će mu još samo jedna prepreka, a ta prepreka se zove Sirat-ćuprija.

Svakome valja preko nje, ali je svi neće prijeći.

Oni koji ne uspiju preko Sirata, past će u dubine džehennemske, dok će oni koji prijeđu Sirat doći do pred vrata džennetska.

Ali, na Siratu biće ljuljanja i sapinjanja.

Na Siratu biće i puzanja, čak će biti i hodanja ivicom Džehennema.

I Poslanik je vidio ljude iz svog Ummeta koji su se na Siratu spoticali, ljuljali, zapinjali.

Vidio je i one koji su koračali ivicom Džehennema.

Međutim, došle su njihove dove pune nade koje su upućivali Allahu, došla su njihova lijepa mišljenja o Allahu, kao i donošenje salavata na Poslanika.

A kad su im došli oni su uspjeli prijeći preko Sirata, dok oni koji posljednju prepreku zvanu Sirat ne uspiju savladati, past će u Džehennem.

A oni koji uspiju prijeći preko Sirata i dođu do pred Džennet, zateći će njegove kapije zaključane.

Pred nekima će se vrata džennetska zatvoriti, ali tada će doći ključ koji će mu otvoriti džennetska vrata.

I Poslanik je vidio čovjeka iz svoga Ummeta kako dolazi pred vrata Dženneta, a ona se pred njim zatvoriše, pa dođe njegov iskreni šehadet, te mu otvori vrata i uvede ga u Džennet.

Dalje tumačenje Poslanikovog hadisa nije potrebno.

Svako od nas sam sebe može izanalizirati i na sebi prepoznati ima li kod sebe one osobine koje je Poslanik u snu vidio kod ljudi iz svog Ummeta.

Allaha molimo za dobro dunjaluka i Ahireta, da nas sačuva patnje u Vatri, Milostiv nam bude na Danu sudnjem.

Amin, ja Rabbe-l-alemin!

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s