Hutba – Lijepo živi!

Hvalimo Allaha Koji podario lijep život onome koji čini dobro. Selamimo i donosimo salavat na Poslanika, a.s., koji je praktično pokazao kako treba da živimo.

Allah dž.š. kaže: „Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi prema boljem što su činili“ (Nahl, 97). Ovo je obećanje Uzvišenog svakom ko radi dobro, a taj rad bude suglasan Kitabu i sunetu Poslanikovom, bio muškarac ili žena, a srce mu je vjerom ispunjeno. Takav će proživjeti lijep život na dunjaluku i dobit će nagradu najljepšu na ahiretu. Lijep i ugodan život obuhvata sve blagodati koje napajaju naša srca na dunjaluku i koja se vesele ahiretu.

Imam Ahmed bilježi od Abdullaha ibn Omera, r.a. koji kaže da je Poslanik rekao: „Ugodan i lijep život ima onaj koji se pokorio, koji ima nafake koliko mu je dovoljno za osnovne potrebe i zadovoljan je onim što mu je Allah dž.š.dao“. Muslim bilježi od Enes ibn Malika da je Poslanik rekao: „Zaista Allah neće učiniti nikakvu nepravdu iskrenom vjerniku za dobra djela, dajući mu dobra na dunjaluku i nagrađujući ga za dobra na ahiretu. A što se tiče nevjernika, oni će za svoja dobra djela biti nahranjeni na dunjaluku, ali kad dođu na ahiret, neće imati nijedno dobro djelo za koje bi mu se dalo neko dobro“. Lijep život na dunjaluku kojeg vjera nudi je život bez grijeha.

 

Sa stajališta IMANA, grijeh je nevjerovanje u Allaha, poricanje Njegovih svojstava i imena, nevjerovanje da je On sudac i ravnatelj svjetovima, Gospodar života i smrti, izvor nafake, te da je svakom biću odredio lik, svrhu i smisao postojanja. Kako imati lijep život, a ne znati odgovoriti ko je Stvoritelj, ko upravlja i kome se sve vraća?

Kako imat lijep život a biti stalno nezadovoljan nafakom zbog nevjerovanja da joj je Obskrbitelj izvor? Nema ljepote u životu ni onaj koji smisao traži izvan vjere jer smisla izvan nje nema. Sa stajališta ISLAMA- predanosti, grijeh je nevjerovanje i nepriznavanje tevhida kroz kelime-i-šehadet, neprakticiranje namaza, posta, zekata, odbijanje da se iz imetka izdvaja obavezno i neprakticiranje hadždža. Život u neravnoteži nije lijep, a vjera obredima svojim nudi i uspostavlja ravnotežu u čovjeku i njegovom životu. Život bez namaza, posta, zekata…je težak život jer je to život unutarnje praznine i stalnog nezadovoljstva. Ko bude činio dobro, a prvo na redu dobro koje treba činiti su obredi, imat će lijep život na oba svijeta. Sa stajališta AHLAKA, grijeh su unutarnji grijesi prema ljudima i prema sebi koje Gazali imenuje kao bolesti duše i srca. Ti unutarnji grijesi za koje ne slijedi sankcija na dunjaluku a koji će na ahiretu biti kažnjeni, čovjeku donose težak život jer kakav je to život kad je pritisnut zavidnošću, ohološću, škrtošću, egoizmom, potvorom, smutnjom, sumnjičenjem, ogovaranjem itd.

Lijepo je živjeti neopterećen tuđim uspjehom, ne biti umišljen i smatrati se vrijednijim od drugih. Darežljivost uljepšava život. Pokrivati tuđe sramote i nedostatke znači zarađivati sebi ljepotu ahireskog življenja. Ko bude činio dobro, a lijepa riječ je dobro, imat će lijep život. Vjera nas takvom životu vodi. Sa stajališta ŠERIJATA, grijeh je prekoračenje Allahovih granica i ne slijeđenje Poslanika Njegovog. Može li neko ko ne poštuje granice tvrditi da lijepo živi?

Može li neko ko se s alkoholom druži tvrditi da ima lijep život? On je majka svih zala pa nikakvo dobro u njemu nema i nikakvu ljepotu u život ne unosi. Posljedice druženja s alkoholom su: gubljenje imana jer Poslanik veli: „Ko pije alkohol svjetlo imana izaći će iz njegova srca“. Ne prima mu se dova. Poslanik veli: „Onome ko uzme u ruku alkohol s namjerom da ga pije neće biti primljena dova kod Allaha“.

Ko bude činio dobra djela imat će lijep život na dunjaluku i još ljepši na ahiretu. Alkohol ne donosi nikakvu ljepotu ni ugodu ni na jednom svijetu. Može li neko ko se sa drogom druži i u ovisnost srlja imati lijep život. On ima samo košmar i patnju. Vjera nas uzvišena uči da sve što je štetno po čovjekovo zdravlje i život strogo je zabranjeno. Droga je zlo, porok, a vjera i objava lijek su za čovjeka. Kad naiđeš na izazov i problem u životu traži rješenje a ne od problema bježanje. Nema ljepote življenja u nijednom grijehu a pogotovo ne u onom koji uništava i naš dunjaluk i naš ahiret. Sreća na oba svijeta stanuje u dobrim djelima. Može li neko ko živi u stalnom strahu da će biti otkriven da je prisvojio tuđe, da je ukrao imati lijep život. U poštenju je lijep život a u nepoštenju patnja i stalni strah. Allah dž.š. postavio je granice i onaj ko bude unutar njih živio i dobra djela činio imat će lijep život na ovom i nagradu na onom svijetu. Svako prekoračenje granice oduzima od naše dunjalučke ugode i udaljava nas od bašči džennetskih. Svaki grijeh nesreća je za nas, zato ne činimo ništa što će oduzeti ljepotu iz našeg života. Uzvišeni Bože pomozi nam da budemo od onih koji će ljepotu života uživati na oba svijeta. Amin.

 

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s