Hutba – Blagodati namaza

Proučivši ono što Kur'an i hadis govore o namazu i klanjaču ulema je nabrojala devet blagodati namaza.

One su:

-klanjač će zavoljeti Allaha dž.š.

-Allah će mu podariti zdravlje

-čuvat će ga meleki

-imat će berićet u kući

-lice će mu nurom sijati

-bit će samilostan

-brzo će preko Sirat ćuprije preći

-bit će sačuvan od Džehennema

-i bit će na Sudnjem danu u grupi odabranih koja neće strahovati, niti u neizvjesnosti biti.

Klanjač voli Allaha. Njemu na sedždu pada i samo se pred Njim klanja. Radi Allaha iz tople postelje se budi da Mu sabah namazom za novi dan zahvali, a cijeli dan nad namazom bdije i tako Božiju ljubav zaslužuje jer ga namaz od zla i grijeha odvraća.

Namaz je uzvišeni način iskazivanja pokornosti Bogu a pokornost se iskazuje i izvršavanjem drugih naredbi Božijih, a posebno ostavljanjem grijeha. Namaz je brana od grijeha i potvrda ljubavi prema Bogu jer kad nekoga voliš povrijediti ga ne želiš.

Klanjač voli Allaha i tu ljubav ne griješenjem potvrđuje, a namaz ga od grijeha odvraća. Klanjaču će Allah dž.š. podariti zdravlje. Zdravlje ne podrazumjeva samo fizičko, odnosno zdravlje tijela. Čovjek je i tijelo i duša. Ljudi medicinske struke su detaljno obradili medicinske aspekte abdesta i namaza. Ti položaji tijela u namazu nisu slučajni.

Džibril je podučio Poslanika tome što znači da je to objava. Allah nam to određuje, a sve što On određuje dobro je za nas. Zdravlje duše, psihičko zdravlje je čovjeku važno. Bez ravnoteže između tijela i duše čovjek nije zdrav. Namaz uspostavlja ravnotežu. On je terapija koja nam zdravlje duše, psihičko zdravlje osigurava jer je zdrava duša preduslov za zdravo tijelo. Onaj koji čuva i održava zdravlje duše ne narušava haramima zdravlje tijela. Haram i namaz su nespojivi, pa je klanjaču kroz namaz podareno zdravlje. Klanjača čuvaju meleki.

Sa svakim su meleki pisari. „Kiramen katibine je’ alemune ma tef'alun“- „Plemeniti pisari znaju šta vi radite“. /Infitar 11,12/. S klanjačem su meleki čuvari. Kao što čovjek čuva namaz meleki, čuvaju njega od zla i nesreće. „Ve inne ‘alejkum le hafiziin“- „A nad vama bdiju čuvari“ /Infitar, 10/. Kad klanjamo meleki nam društvo prave, oni su naš džemaat.

Kad si klanjač melek ti je čuvar. Stani na namaz, meleki će s tobom. Ustraj u namazu, meleki su ti podrška. Klanjač ima u kući berićet. Vjernici znaju da bogatstvo nije u bogatstvu imetka, iako i bogatstvo imetka vjerniku treba, nije mu zabranjeno. Zabranjeno mu je biti zaljubljen u imetak i robovati mu. Vjernik zna da je bogatstvo u bogatstvu duše, kako to Poslanik veli da je bogatstvo u zadovoljstvu.

Džaba sva bogatstva ako je duša prazna, ako se ne zna smisao života, ako se luta po tmini i bezuspješno traga za svjetlom. Hazreti Omer, r.a., je rekao: „Ovosvjetska moć se postiže imetkom a onosvjetska dobrim djelima“. Vjernik ima pravo na obje moći. Može i treba biti moćan na dunjaluku i nikad ne zaboraviti da dunjaluk ima smisla samo ako se s njim i na njemu zarađuje ahiret.

Klanjač se namazom svakodnevno jača da ide dunjalučkom stazom dostojanstveno i sigurno korača u kuću sreće na ahiretu. Klanjaču lice nurom sija. Poslanik nas uči da abdest ne pere samo fizičku prljavštinu sa tijela. Abdest nas i od grijeha čisti. Svaka kap abdeske vode koja pane sa tijela našeg s njom i grijesi s nas kapaju.

Grijesi nas zacrnjuju, zacrnjuju našu dušu a lice i oči su slika naše duše. Kad duša nurom sija, a sija ona koja se svjetlom Gospodara svjetova osvjetljava, tad i lice nurli je. Klanjač pet puta dnevno svjetlo traži, svjetlu se okreće, sa Svjetlom razgovara i logično je da takav svojom pojavom plijeni, osvaja, da lice mu nurom sija. Klanjač je samilostan.

Na svako rekatu on se utječe Milostivom, Svemilosnom. Zahvaljuje Er-Rahmanu Er-Rahimu. Utječe Mu se. Klanjač teži Allahovoj milosti svjestan da se nikako ne može Allahu na blagodatima odužiti te svim svojim angažmanom teži milost Allahovu zadobiti.

Poslanik kaže: „In terham turham“- „Ako budete milostivi Allah će se vama smilovati“. Klanjač je samilostan prema životima koji ga okružuju. Vjera nas naša uči da je sve oko nas naseljeno. Samilostan je prema biljci, ni nju, ni stanište njeno ne ugrožava.

Namaz neka utiče na nas da istinski iskazujemo pažnju i samilost prema svim životima koji s nama životni prostor dijele. Klanjač je samilostan prema svima i svemu što samilost potrebuje jer je i sam svjestan svoje nemoći naspram Gospodarove veličine.

Njemu, Uzvišenom svaki dan kliče „Allahu ekber“- Allah je najveći. Klanjač će brzo i bezbjedno preko Sirat ćuprije preći. Što se više opteretimo dobrim djelima to će nam noge lakše ka dženetskim vratima koračati. Djelo koje je u tom našem koferu za ahiret najvažnije je namaz.

Za njega ćemo prvo biti pitani. Ako si s ljubavlju prema Svemoćnom iz tople postelje ustajao radi sabaha i svaki dan nad namazom bdio kao munja ćeš preko Sirat ćuprije i na sigurno mjesto ćeš se smjestiti. Ko ovdje namazom na sigurno od grijeha bježi i neravnotežu između tijela i duše liječi na ahiretu će brzo na sigurno mjesto doći. Džennet je njegovo boravište. Klanjač će biti sačuvan od Džehenema.

Poslanik kaže: „Ključ Dženneta je namaz a ključ namaza je čistoća“. /Musned Ahmed/. Ko želi zaštitu od vatre svaki dan će abdestom i namazom vatru gasiti i ključ za Džennet brusiti i sebe učiniti sljedbenikom Poslanikovim kojeg će on po tragovima abdesta i namaza prepoznati, učiniti.

Klanjač će biti na Sudnjem danu u grupi koja neće strahovati niti u niezvjesnosti biti. Od Ubadet ibn Samita se prenosi kako je čuo Poslanika da kaže: „Moćni i Uzvišeni Allah je pet namaza učinio obaveznim mome ummetu, pa svako od mog ummeta ko lijepo uzme abdest i klanja svaki namaz na vrijeme i skrušeno ga obavi, Allah se obavezao da će takvoj osobi oprostiti grijehe, a ko ovo ne ispunjava Allah se prema njemu ništa ne obavezuje“. /Ebu Davud/. Uzvišeni Bože pomozi nam da u neizvjesnosti ne budemo kad se s Tobom susretnemo! Amin!

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s