Hutba- ŠEST PRAVA MUSLIMANA U ODNOSU NA DRUGOG MUSLIMANA

Braćo, danas govorim na temu “Šest prava muslimana u odnosu na drugog muslimana”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ” (مسلم)

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Šest je prava muslimana u odnosu na drugog muslimana: 1. kada ga susretneš, nazovi mu selam, 2. kada te pozove, posjeti ga, 3. kada od tebe traži savjet, posavjetuj ga, 4. kada kihne i zahvali Allahu, uzvrati mu, 5. kada se razboli posjeti ga i 6. kada umre, slijedi ga (klanjaj dženazu i isprati ga)!” (Muslim)

U današnjoj hutbi inša-Allah tumačim ova prava muslimana u odnosu na drugog muslimana.

  • إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ

Poželjno je nazvati selam prilikom dolaska i prilikom odlaska. Ebu-Hurejre prenosi hadis: “Kad neko od vas dođe na sijelo, neka nazove selam, pa kad ga htjedne napustiti, neka opet nazove selam; prvi selam nije ništa preči od drugog.”

Prema hadisu, Muhammed je upitan o tome ko treba nazvati selam, pa je rekao: “Od sunneta je da jahač ili onaj koji je u prijevoznom sredstvu nazove selam pješaku, a pješak onome koji sjedi, manja grupa većoj.”                              

2) “وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ”  “Kada te pozove, odazovi se!”

Prenosi Abdullah ibn Omer, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko od vas bude pozvan na svadbu, neka se odazove!” U drugoj predaji stoji: “Odazovite se na poziv, kada budete pozvani!” (Muslim)

Prenosi Abdullah ibn Omer, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Odvratno li je veselje na koje se pozivaju bogataši, a ostavljaju siromasi. Onaj ko se ne odazove, zgriješio je prema Allahu i Poslaniku (s.a.v.s.)!” (Muslim)

Kaže Ibn Hadžer El-Askalani: “U ovome je dokaz da je odazivanje na poziv vadžib, jer se grijeh ne pripisuje osim onome ko ostavi vadžib.”

Ibrahim, a.s, kako stoji u predajama nikada nije jeo sam, već bi išao po nekoliko kilometara tražeći nekoga ko bi mu se pridružio u jelu. Jedne prilike je Ibrahim, a.s., čovjeku kojeg je našao da zajedno jedu rekao da spomene Allahovo, dž.š., ime, što je ovaj odbio, a Ibrahim, a.s., mu ne dozvoljava da jede. Allah, s.w.t., Ibrahima, a.s., a on je Halilullah (Allahov prijatelja), prekorava riječima. „Ja tog čovjeka hranim šezdeset godina, a on Me ne priznaje, pa zbog čega ga ti odbijaš da jede samo jednom, od onoga što sam ti Ja dao?“

Ibn Kajjim u El-Minhadžu kaže: “Nije dozvoljeno odazivanje na poziv: nasilnika, razvratnika i novotara, te na sijelo na kojem se laže i smije.” Takođe nije dozvoljeno odazivanje na sijelo na kojem se: pije alkohol, kocka, pjeva, pleše i slično!

Nisu se na poziv dužni odazvati ni: bolesnici, oni koji paze na bolesnike, oni koji čuvaju svoj ili tuđi imetak, oni koji imaju groznicu i onda kada je nevrijeme.”

Žena ne smije da se odazove na poziv, bez dozvole svoga muža.

3) “وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ”   Kada od tebe traži savjet, posavjetuj ga!“

Zavjetovao sam se Poslaniku, s.a.v.s., na obavljanje namaza, davanje zekata i savjetovanje svih muslimana!” (Muslim)

 Prenosi Temim Ed-Dari, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vjera je nasihat (savjet)!” Rekli smo: “Kome?” Reče: “Allahu, Njegovoj Knjizi, Poslaniku, imamima (vođama) ummeta i svim muslimanima!” (Muslim)

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah je zadovoljan kada vi praktikujete troje: da Ga obožavate ne pripisujući Mu ništa; da se Njegovog užeta držite i da se međusobno ne podvajate; i da savjetujete one kojima je Allah dao vlast nad vama!” (Ahmed)

Muslimani su dužni jedni druge savjetovati na lijep način i da ih podučavaju onome što ne znaju. Nije manja potreba brata u vjeri za savjetom od potrebe za imetkom, pa ko posjeduje bogatstvo znanja, neka posavjetuje one koji to ne posjeduju. Savjet muslimanima biva u pogledu njihova dobra na obadva svijeta i on podrazumijeva podučavanje brata i ukazivanje na njegove pogreške nasamo, a ne javno, jer to onda prelazi u kritiku i javno sramoćenje. Bilježi se predaja da su Hasan i Husein, r.a., unuci Poslanika, s.a.v.s., jedne prilike vidjeli jednog muslimana koji je neispravno uzimao abdest, pa su se njih dvojica natjecala, ko će od njih uzeti abdest ispravnije i na taj način su tom čovjeku ukazali na njegove pogreške…

4) وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ “Kada kihne i zahvali Allahu, uzvrati mu!”

Prenosi Alija ibn Ebi Talib, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko od vas kihne, neka kaže “Elhamdu lillah!” Kada to kaže, neka mu brat ili prijatelj kažu: “Jerhamukel-lah” (Allah ti se smilovao!)”. Kada mu kaže: “Jerhamukelllah”, neka kaže: “Jehdikumul-llah we juslih balekum” (Allah te uputio i očistio srce)!” (Buharija)

Kaže imam Ibn Kajjim u Zadu-l-Meadu: “Vidljivo je iz hadisa da je uzvraćanje onome ko kihne fardi ajn svakome ko čuje onoga koji kihne da se zahvali Allahu i nije dovoljno da to učini samo jedan.”

Ako onaj koji kihne ne zahvali Allahu, onda mu se ne uzvraća, kao što stoji u hadisu:

Prenosi Ebu Musa El-Ešari, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko od vas kihne i zahvali Allahu, uzvratite mu, a ako ne zahvali Allahu, nemojte mu uzvraćati!” (Muslim)

Prenosi Ebu Hurejre, r.a.: “Kada bi Poslanik, s.a.v.s., kihnuo, stavio bi ruku ili dio odjeće na usta i tiho bi kihnuo!” (Ebu Davud)

 “وً إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ“Kada se razboli, posjeti ga!”

Pravo je braćo bolesnog muslimana da ga obiđemo i na taj način zaslužimo Allahovu, dž.š., milost. Imam Ibn Madždže bilježi hadis:

 Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko posjeti bolesnika ili posjeti svoga brata (u islamu) u ime Allaha, pozove ga glasnik: “Bio dobro, neka ti je dobro kretanje i dobio mjesto u džennetu!” (Ibn Madždže)

Na vjernike koji se međusobno posjećuju meleki donose salavate, što potvrđuje slijedeća predaja:

 Prenosi Alija ibn Ebi Talib, r.a.: “Čuo sam Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: “Nema niti jednog muslimana koji ujutro obiđe drugog muslimana a d ana njega ne donosi salavat sedamdeset hiljada meleka, sve dok ne omrkne, a ako ga obiđe uveče, na njega savalavat donosi sedamdeset hiljada meleka, sve dok ne osvane i imaće harif (džennetske plodove).” (Tirmizija)

Ovo se draga braćo odnosi na obilazak zdravih, a posebno bolesnih muslimana, pod uslovom da su ti naši obilasci iskreno u ime Allaha, dž.š., i da ne sadržavaju: laž, potvaranje, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, neumjesne šale i općenito ružan govor. Blago onima koji se međusobno obilaze u ime Allaha, dž.š., i koji Njega veličaju! Na njih se spušta Allahova, dž.š., milost i oni su sretnici, a moramo priznati da je takvih sijela sve manje.

Poslanik, s.a.v.s., podučava ashabe kako da uče dovu prilikom posjete bolesniku:

Prenosi Aiša, majka mu'mina, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., obilazio rođake, potirao bi ih svojom desnom rukom i govorio: “Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni bolest, izliječi ga, Ti si onaj Koji liječi, nema lijeka osim Tvoga lijeka, lijekom koji će otkloniti bolest!” (Buharija)

Prenosi Abdullah ibn Abbas, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., kada bi ušao da posjeti bolesnika, govorio: “Allah te očistio!” (Buharija)

Ebu Bekr Es-Siddik, r.a., je u odnosu na druge ashabe prednjačio u dobru i oni koji budu slijedili njegovu praksu, biće od stanovnika dženneta, kao što stoji u slijedećoj predji:

 Prenosi Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: «Ko je danas zapostio?». Ebu Bekr je odgovorio: «Ja!» Upitao je: «Ko je od vas danas obišao bolesnika?». Ebu Bekr je ponovo odgovorio: «Ja!» Upita: «Ko je danas od vas klanjao dženazu?» Ebu Bekr je odgovorio: «Ja!» Poslanik, s.a.v.s, je ponovo zapitao: «Ko je od vas danas nahranio gladnog?» Ebu Bekr je, ponovo, odgovorio: «Ja!» Vjerovjesnik, s.a.v.s, je, nakon toga, rekao: «Ko izvrši sve ovo, ući će u džennet!” (Muslim)

O vrijednosti obilaska bolesnika govori i slijedeći hadis:

 Prenosi Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: «Allah Uzvišeni će na Sudnjem danu reći: «Čovječe, Ja sam se bio razbolio ali Me ti nisi posjetio». Čovjek će upitati: «Kako da Te posjetim, Gospodaru, kad si Ti Gospodar svjetova?!». Reći će: «Zar nisi znao da se taj i taj Moj rob razbolio, a ti ga nisi posjetio? Zar ne znaš da bi Me našao kod njega da si ga posjetio?!» (Muslim)

Adabi (pravila) posjete bolesniku su: 1. Ponijeti bolesniku hediju, što će biti očit znak naše pažnje, 2. Nazvati selam, rukovati se sa bolesnikom ili ga zagrliti i staviti ruku na njegovo čelo, 3. Okrenuti se prema njemu i zamoliti Allaha, s.w.t., za njegovo ozdravljenje, što će mu osnažiti nadu i oraspoložiti ga, 4. Ne zadržavati se dugo uz bolesnika, jer ga to može zamoriti; 5. Zamoliti bolesnika da prouči dovu za one koji ga posjećuju, jer se bolesnikova dova ne odbija, 6. Ne govoriti u njegovu prisustvu o smrti i ne spominjati smrt drugih, jer bi ga to moglo potresti, 7. Ne govoriti povišenim tonom, kako ga ne bismo uznemirili, 8. Ne prisiljavati ga da jede i pije, ako ne može.

  1. “وَ إِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ” “Kada umre, slijedi ga (klanjaj mu dženazu i isprati ga)!”

Šesto pravo muslimana u odnosu na drugog muslimana je da mu klanja dženazu i prisustvuje njegovu ukopu. Kaže Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji bilježi imam Ahmed:

Prenosi Ebu Seid El-Hudri, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Obilazite bolesnike i slijedite im dženaze, jer vas to podsjeća na Ahiret!” (Ahmed)

Za one koji klanjaju dženazu i ukopaju umrlog, slijedi posebna nagrada kao što stoji u hadisu:

Prenosi Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: “Ko slijedi dženazu, sa čvrstom vjerom i nadom u nagradu, klanja je i zakopa ga, on se vraća sa dva “kirata” nagrade, svaki kirat je kao Uhud. A ko klanja i vrati se prije ukopa, on se vraća sa jednim kiratom.” (Buharija)

Ispunjavajmo naše obaveze prema drugim muslimanima u pogledu: posjete bolesnicima, klanjanja dženaza i ukopa umrlih muslimana!

Braćo, nazivajte selam jedni drugima, obilazite jedni druge, posjećujte se, savjetujte jedni druge, obilazimo bolesnike, dijelimo sadaku, čuvajmo naš jezik od ružna govora i činimo dobra djela.

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji se iskreno kaju za učinjene grijehe i i međusobno se vole, uputi našu djecu i naše potomke i učini ih časnim pripadnicima ummeta, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s