Sedam navika visoko uspješne muslimanske omladine

muslimanska-omladina-296x148Ne možete pobjeći od toga, priča o navikama je svuda oko vas. Roditelji ti stalno govore da prestaneš sa svojim lošim navikama, učitelj ti govori da razviješ svoje dobre navike, prijatelji te pritišću time da prisvojiš njihove navike, televizija i mediji utječu na tebe da isprobaš nove i ‘cool’ navike. “Nikada nećeš biti uspješan” – rečenica koja se neprestano ponavlja ‘’ – osim ako ne ostaviš svoje loše navike a poboljšaš one dobre’’ na kraju sve je na tebi. Moraš odlučiti koje i kakve će tvoje navike biti. Jesi li razmišljao o ovome?

Ako si živ i dišeš, trebao bi stalno biti u borbi sa samim sobom, da razviješ navike koje će te približiti uzvišenom Allahu. Uspjeh na ovom svijetu je direktno vezan sa jačinom tvoje veze sa Allahom. Što je neko dalje od Allaha dž.š. i učenja Muhammeda s.a.w.s, manja je vjerovatnoća za postizanje uspijeha na ovom a još manje na budućem svijetu. Nije li vrijeme za nas da zasjamo islamskim svjetlom i raspoznamo potrebne navike visoko uspješne muslimanske omladine.

Ovdje su sedam navika neizbježnih za visoko uspješnu muslimansku omladinu, izvedene iz Kur’ana i sunneta Muhammeda s.a.w.s

1. Biti istinoljubiv

Nije lahko uvijek biti istinoljubiv, pogotovo ako napravimo neku grešku, brinemo da li će se vremenom objelodaniti ono što smo rekli ili učinili, preznojavamo se, uplašeni smo, osjećamo se nervozno i uznemireno. Često smo uplašeni ako kažemo istinu o onome što smo rekli ili učinili, da ćemo neprilika sa roditeljima ili prijateljima. Zaboravili smo da, rekli mi istinu ili ne, Allah uzvišeni zna tačno gdje šta pripada, iako te stvari nisu vidljive ili prikazane ljudima. Unatoč tome kako bolno izgleda rćci istinu, svi smo svjesni osjećaja olakšanja kojeg doživimo kada kažemo istinu, čak iako je posljedica kazivanja istine neka kazna. O istinoljubivosti u vjeri istinoljubivih u pitanjima zarade i gubitka, Allah dž.š. nam govori u Kur’anu: Allah dž.š. će reći: “Ovo je Dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima će džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, pripasti, vječno i dovijeka će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To će veliki uspjeh biti!’ (El-Ma’ida-Trpeza, 119)

Mnogo postižemo time što smo iskreni za razliku od izbjegavanja kazne i krivice ako smo neiskreni. Činjenica je da nas neiskrenost vodi samo u propast, garantujući da ako jednom slažemo, bit ćemo prisiljeni izreći više njih. Biti istinoljubiv kod muslimana nije opcija, nego obaveza, zato jer cilj naše iskrenosti je Džennet. Allahov miljenik Muhammed s.a.w.s je rekao: ”Iskrenost vodi čednosti, a čednost vodi u Džennet. “Čovjek ustrajava u istini dok ne postane iskrena osoba, laž vodi griješenju a griješenje vodi u Džehenemsku vatru.“ (Sahih Buhari,knjiga 73,hadis br.116) Najveći uspijeh, prema tome je da kroz našu mladost, zrele godine i starost budemo iskreni.

2. Biti dostojan povjerenja

Ko je dostojan toga? Naravno Allah uzvišeni, On je doista u pravom smislu povjerenja dostojan. Ali kod ljudi, ko je dostojan povjerenja? Kome možete vjerovati za sav svoj život? Jeste li vi povjerljivi? Smatrate li se povjerljivim? Za napredak u životu, za dostizanje postavljenog cilja, potrebno je da te ljudi smatraju povjerenja dostojnim i pouzdanim. Biti od povjerenja ne smije biti proizvoljna aktivnost nego navika, tako da možeš biti pouzdan u svim stvarima, velikim ili malim, pogodnim ili nepogodnim, lahkim ili teškim.

U uobičajenom govoru (neknjiževnom) često čujemo “Čuvam ti leđa” podrazumijevajući bukvalan izraz, da ljudi ne mogu vidjti šta je iza njih pa trebaju prijatelja koji će im taj ”ugao” pokriti, u slučaju da se desi nešto njima iza leđa. Samo zamislite da se vaš prijatelj penje na drvo da dohvati papirnatog zmaja (koji je zastao tamo), a koji je na veoma tankoj grančici , i pita te da li se može osloniti na tebe, ta osoba ti daje povjerenje, i oslanja se na tebe u slučaju da grana pukne, tu nema mjesta šali i rastrojenosti – ovdje ti prijatelj daje svoj život na povjerenje. Kada smo rekli da je Allah dostojan povjerenja, dolazimo do stvarne činjenice da nas Allah uzvišeni nikada neće izdati i da nas nikada neće napustiti. On uzvišeni kaže o onome ko želi prihvatiti islam:

“U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti – pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Allah sve čuje i zna.” (El Bekare-Krava, 256 ajet)

Svi Allahovi poslanici su bili povjerljivi, i Allah je to potvrdio narodima koji su bili sumnjičavi. Poslanik Hud a.s. aludirajuci na ovo kaže narodu svome: Dostavljam vam poslanice Gospodara svoga, i ja sam vam iskren savjetnik. (El-A’raf-Bedemi, 68 ajet)

Stavite sebi u zadatak da postanete od onih koji su povjerljivi, prihvatite tu odgovornost i upotpunite je. Kada vam drugi vjeruju nemojte izdati njihovo povjerenje. Možete pročitati u prelijepom životopisu našeg Poslanika Muhammed s.a.w.s o tome kako su mu ljudi davali svoje dragocijenosti u povjerenje, znajući da će po njihovom povratku naći te stvari netaknute i očuvane. Njegova lična i poslovna pravila su bila poznata među narodom još prije nego je znao da je Allahov Poslanik, doslovice jedan od najiskrenijih i najpouzdanijih.

3. Imati samokontrolu i biti svjestan Boga

Vjerovatno najteži izazov kod adolescenata jeste samokontrola kako nebi postali žrtva strastima, pogotovo ljubavnih želja. Naš uspijeh u životu zavisi od toga koliko dobro se možemo samokontrolirati i da budemo umjerni u onome što je dozvoljeno, i kao to koliko smo sposobni da se udaljimo od nedozvoljenih stvari.

Zašto je samokontrola (suzdržavanje) tako kritično? Šejtanov cilj je da budeš rob svojim strastima, do granice da ćeš jesti dok ne osjetiš neugodnost (prenatrpanost), da ćeš bez ograničavanja koristiti pića koja sadrže kofein, šećer, umjetne začine; a da ćeš spavati više nego što obavljaš namaz, i da ćeš ići za zadovoljavanjem svojih seksualnih želja. Razvijajući suzdržavanje (samokontrolu) upotpunostii postaje dio vas, kada to postignete vaše suzdržavanje ide lakše, bez mnogo napora. Allah uzvišeni o tome kaže: “To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo srećni.” (Objašnjenje, 35) U nastojanju da budeš visoko uspješan mladi musliman, tj. da bi zaslužio veliku nagradu neophodno je da razviješ sposobnost suzdržavanja (samokontrole).

Zanimljiva podudarnost je to da kroz njegov prijevod Kur’ana, Abdullah Yusuf Ali prevodi taqwa kao samokontrolu (suzdržavanje), dok je taqwa najčešće prevođena kao “bogobojaznost” odaklerazumijemo bez napora da je vrhunac suzdržavanja puno i potpuno razumjevanje da smo zaista svjesni svoje dužnosti prema Gospodaru. Koliko će divno biti ako budeš mogao pogledat unazad na život i reći, sva zahvala i hvala pripadaju Allahu kada nisam pokleknuo pred ljubavnim prohtjevima i kada sam bio uporan u suzdržljivosti (samokontroli).
4.Biti potpun

Pogledaj svoju sobu, koliko nezavršenih projekata imaš? Kada radiš zadaću, da li često žuriš da uradiš zadato kako bi što prije završio ili to radiš polahko, gledaš šta radiš, i ono najvažnije da li je to potpuno završeno.

Učitelji će često procijeniti izvještaj po tome kako dobro i do koje granice učenik ide u zadatim temama. Biti ustrajan nije navika koja se razvija ”preko noći”. Suprotno ustrajnosti je biti nepotpun, biti brzac i raditi u žurbi bez obraćanja pažnje na preciznost ili kvalitetu. Naj savršeniji je Allah uzvišeni, Koji je savršeno stvorio, Koji je usavršio našu vjeru i Koji je vodio Muhammeda s.a.w.s do savršenstva u ponašanju i ličnosti. U Muwatta od imama Malika ‘’Jahja prnosi od Malika da je čuo Poslanika s.a.w.s da kaže:’’Poslan sam da usavršim lijepo ponašanje’’(Knjiga br,47,hadis br.47.1.8.)

Potpunost proizilazi od želje za perfekcijom, sa granicama do koje su dostupne ljudima.Traženje savršenstva u našim postupcima i govoru u mladosti pomaže nam da razvijemo preciznost, ne samo za temeljitost u našim životima, već i preciznost u životima onih oko nas. Biti potpun u namazu na primjer uči nas da budemo skoncentrisani u riječima koje izgovaramo i različitim položajima u namazu.

5. Biti orjentisan

Hiljadu ideja ti prođe kroz glavu u trenutku kada ustaneš na namaz, jesi li to ti? Svarno? Šta radiš sa tim idejam? Da li ih ostvaruješ? Šta kada sjediš u razredu? Da li se zapitaš, sanjariš i ne mozeš da se fokusiraš na lekciju? Da li često tražiš bilo kakav izgovor da prekineš ono što u tom trenutku radiš?

Razvijanje navike fokusiranosti osigurava ti da budeš okretan, budan i totalno motiviran da radiš i završiš svoje zadatke, što god to bilo. Biti zaokupljen u djetinstvu sa igricama,i luzijama, i konstantnim mijenjanjem kanala na televizoru doprinosi nemogućnosti koncentracije-fokusiranja. Među najboljim načinima da razvijemo fokusiranje je da praktikujemo molitvu sa dubokom koncentracijom kako bi dostigli to da smo skoro nesvjesni naseg okruženja. Allah uzvišeni kaže u Kur’anu da su vjernici oni ”koji molitvu svoju ponizno obavljaju,” (El-Mu’minun-Vjernici, ajet br.2)

Poniznost o kojoj je ovdje riječ rezultiat je totalne fokusiranosti i skoncentriranosti zbog svijesti o prisunosti Allaha dž.š. Potrudi se da razviješ fokusiranost što je bolje moguće, nebitno o kakvoj se aktivnosti radi, bilo u namazu, na univerzitetu, atletici ili nekim drugim stvarima.

6. Biti tačan- precizan

Prestani govoriti da non stop kasniš zbog ”Muslimanskog standardnog vremena” ili ”standardnog vremena” tvoje etničke skupine. Zadnja stvar koju trebamo pripisati islamu jeste to da nas njegova učenja navode na to da kasnimo ili da ne budemo tačni! Kakva tužno stanje stvari, zaista, da mi naše slabosti pripišemo našoj vjeri i etničnosti.

Visoko uspiješni pojedinci, bili oni muslimani ili ne, razumiju i cijene vrijednost ne samo njihovog vremena već i vremena svih onih s kojima se susreću. Ostaviti ljude da čekaju satima nešto je čime se ne treba ponositi, i navika koja ne smije naći mjesta kod osobe koja nastoji biti uspiješna.

Jedan od glavnih stubova islama jeste namaz, a Allah i Poslanik Muhammed s.a.w.s nam napominju da obavljamo namaz u njegovo vrijeme. Kada je Abdullah r.a. upitao ”Koje je dijelo najdraže Allahu?” Poslanik Muhammed s.a.w.s. je odgovorio’ ‘Da obaviš namaz na vrijeme” (Sahih Buhari,KNJIGA BR.10 HADIS BR.505)

Ako doista želiš da ti dan bude smatran uspiješnim, moraš sve obavezne namaze klanjati u njihovom vremenu i ako je moguće obaviti još i neki dobrovoljni namaz. Ako ti je dan isplaniran za vrijeme namaza, ne moraš klanjati tačno u vremenu kada obično klanjaš jer tada ćeš zakasniti na sve termine koje imaš. Tačnost je navika koja kada se usavrši, pokazuje drugima čudesnu važnost koju islam pridaje vremenu i to ne samo našem nego svakog onog sa kim dolazimo u kontakt.
7. Biti dosljedan

Pored svih gore navedenih navika, jedna od onih koja će ti pomoći da postaneš visoko uspiješan musliman je ta da budeš dosljedan. Ne može se biti istinoljubiv jedan dan a lažac drugi dan, ne može se biti od povjerenja jedan dan a nepouzdan drugi dan,i tako dalje za svaku naviku. Musliman od ranih godina shvata da je lakše uraditi nešto jednom ili kad god to poželimo, ali je mnogo teže raditi nešto što je propisno i stalno. Majka vjernika Aiša r.a. prenosi da je najdraže djelo Allahu ono koje se stalno i propisno čini.(Sahih Buhari,knjiga br.76 hadis br.469) Propisna i stalna djela pokazuju da je osoba razmislila o tome, ima namjeru da to uradi tj. planira i prema tome radi. Naglašavamo ti da budeš dosljedan koliko god je moguće, posebno u onim djelovima tvog života koji treba stalna poboljšanja, kao što su namazi, post, tvje ponašanje, tvoje navike učenja itd. Nemoj reći ja ću klanjati svaki dan čitav dan, ili postiti dobrovoljni post svaki dan svakog mjeseca ili učiti po čitavu noć svake noći, jer takvi postupci su neizdržljivi za ljude. Ali reci nešto drugo a to je da ću pročitat svaki dan najmanje jedan dio Kur’ana, ili nastojat ću da pomognem roditeljima u najmanje jednom kućanskom poslu svki dan, ili ću pokušati da naučim najmanje jednu lekciju unaprijed kako bi bio u prednosti na predavanjima.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s