Put ka sigurnom uspjehu

Allahova milost i pomoć neće doći robu bez prisustva njegove iskrenosti. Iskrena djela približit će vas Allahovoj milosti što će u konačnici osigurati da zaradite užitke Dženneta i Njegovog zadovoljstva.

Tražeći Allahovu milost

Kur'an proglašava:

“I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.” (7: 56)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Niko od vas neće ući u Džennet zbog djela koje je činio nego zbog Allahove, dž.š., milosti.” Ashabi upitaše: “Čak ni ti Allahov Poslaniče?” “Čak ni ja, osim ako me Allah, dž.š., ne obuhvati sa Svojom milošću.” (Buharija, Muslim)

Svi mi smo siromašni i griješnici, svi mi činimo loša djela i nedovljno se zahvaljujemo Allahu, dž.š. Molimo Allaha, dž.š., da nas obaspe Svojom milošću i da nas na osnovu nje uvede u Džennet jer mi nemamo dovoljno dobrih djela zbog kojih bi zaslužili Džennet osim ako nam se Allah, dž.š., smiluje.

Budite uvjereni da Allah nije osvetoljubiv, spreman da kažnjava, nego Onaj Koji je pun milosrđa i suosjećanja. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže:

“… Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću” – reče On -, “a milost Moja obuhvaća sve; daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, I onima koji u dokaze Naše budu vjerovali.” (7: 156)

Pogledajmo kako Uzvišeni Allah bilježi naša djela kroz riječi Poslanika s..a.v.s.: “Abdullah ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: “Uzvišeni Allah je odredio dobra i loša djela zatim to objasnio; pa ko bude odlučio učiniti dobro djelo, zatim ga ne učini (bude spriječen), Uzvišeni Allah mu to djelo upisuje u cijelosti kao da ga je i učinio, a ako odluči učiniti dobro djelo, pa ga i učini Uzvišeni Allah mu ga upisuje deset do sedam stotina puta, pa čak i više. A ako zaželi učiniti neko loše dijelo, pa ga ne učini, Uzvišeni Allah mu upisuje jedno dobro djelo, ako zaželi učiniti neko loše djelo pa ga i učini, Uzvišeni Allah mu upisuje samo jedno loše djelo.” (Buharija, Muslim)

Dokle god mi radimo djela iskreno očekujući Allahovu milost, ta milost nam neće biti uskraćena. Poslanik s.a.v.s., kaže: “Zaista, Allah ima sto milosti (rahmeta), od kojih je jednu poslao među džine, ljude, životinje i insekte, pa se oni s tom jednom milošću međusobno paze, i međusobno su milostivi, tako da je njome i životinja milostiva prema svome mladunčetu! A ostavio je devedeset devet milosti kojima će se smilovati Svojim robovima na Sudnjem danu.”

Tražeći Allahov oprost

Odluka da život posvetimo Allahu nije garancija da nećemo povremeno zaboraviti na Allaha i počiniti poneki grijeh, jer “Svi sinovu Ademovu su griješni, a najbolji griješnici su oni koji se mnogo kaju.” (Tirmizi) Imam Buharija prenosi predaju da je čak i Poslanik s.a.v.s., koji je bio sačuvan od grijeha “tražio oprost od Allaha sedamdeset puta dnevno.” Mi bismo trebali slijediti našeg voljenog Poslanika i stalno tražiti oprost od Allaha, za naše velike i male grijehe. Uzvišeni Allah kaže:

“O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i daće vam još veću snagu, uz onu koju imate, i ne odlazite kao mnogobošci!” (11: 52)

Kontinuirano tražeći oprost od Allaha osiguravamo da naša srca ostanu čista i pokorna Uzvišenom Allahu. Poslanik s.a.v.s., kaže: “Kada rob pogriješi na njegovom srcu nastane crna tačka. Kada se čovjek pokaje i prestane sa činjenjem grijeha ta crna tačka nestane. A ako se povrati grijehu ona se opet vrati na njegovo srce i uvijek kada učini grijeh one se pojavljuju sve dok srce potpuno ne pocrni. To prekrivanje srca se u Kur'anu spominje u sljedećem ajetu: “A nije tako! Ono što su radili(grijesi) prekrilo je srca njihova” (83: 14) (Ahmed i Tirmizi)

Ma koliki bili naši grijesi Allahova milost je veća i zbog toga nikada ne treba očajavati i padati u beznađe. Iako je Allahova milost neograničena, treba imati na umu da se obraćamo Gospodaru svih svjetova Koji zna naše tajne, Koji zna da li pokušavamo da Ga prevarimo u svojim pokajanjima. Danas se kajemo a već sutra činimo grijeh zbog koga smo se jučer kajali. Istinska ulema bi savjetovala ljude riječima: “Ne gledajte u veličinu ili neznatnost grijeha, već razmislite o veličini Onoga prema kome činite taj grijeh!”

Rekao je Uzvišeni Allah:

“Nepravdu Mi čini Moj rob: on traži od Mene i Ja se stidim da ga odbijem, a on griješi prema Meni i ne stidi se Mene.”

Uzvišeni Allah kaže:

“Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.’ (39: 53)

Tako, sve dok postoji nada postoji i mogućnost pokajanja. Međutim, budimo svjesni da najbolje pokajanje u sebe uključuju čvrstu odluku odbacivanja i odustajanja od grijeha koje smo činili. Poslanik s.a.v.s., kaže: “Budi svjestan Allah gdje god da si i boj Ga se, nakon lošeg učini dobro djelo koje će da ga izbriše i budi dobar prema ljudima.” (Tirmizi)

 Autor: Khurram Murad
Izvor: onislam.net
Preuzeto sa: akos.ba

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s