Iskrenost – zlatna osobina prvih generacija muslimana

Bekr b. Maiz rekao je: ”Rebi'a nije viđen da klanja dobrovoljni namaz u mesdžidu, osim jednom.”

Prenosi se da bi Rebi'a, kada bi učio iz mushafa a neko bi mu došao, prestao sa učenjem i pokrio bi mushaf svojom odjećom.

Prenosi Ebu Hamza es-Sumali da bi Alija b. Husejn po noćnoj tami na leđima nosio vreću sa hljebom i udjeljivao je potrebnima govoreći: ”Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara Uzvišenog.” (Ova predaja se prenosi i od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mnoštvom puteva. Međutim, u svakom od njih ima slabosti. Šejh Albani je zbog mnoštva puteva ovu predaju ocijenio ispravnom. Es-Silsiletu es-Sahiha, br. 1908)

  Rekao je Amr b. Sabit: ”Kada su Aliju b. Husejna kupali nakon što je preselio, vidjeli su na njegovim leđima crnilo, te upitaše od čega je to, pa im rekoše: ‘Nosio bi po noćnoj tami vreću sa hljebom koji bi dijelio siromasima.”’

●  Prenosi Ebu Ejjub da mu je Ebu Malik jednog dana rekao: ”Koliko je onih koji misle da su učinili dovoljno dobra, i da su svoje stanje popravili, i da su svoja nastojanja ispravno usmjerili, i da su svoja djela iskreno učinili, a na Sudnjem danu će vidjeti da od toga ništa nisu imali.”

●  Spominje Džafer b. Berkan da je čuo o vrijednosti i iskrenosti Junusa b. Ubejda, pa mu je tim povodom napisao pismo u kojem je od Junusa tražio da mu napiše nešto o sebi. Junus mu je tim povodom napisao pismo sljedećeg sadržaja: ”Stiglo mi je tvoje pismo u kojem tražiš da ti napišem nešto o sebi. Preispitao sam svoju dušu tako što sam pogledao da li želi drugima ono što želi i sebi, i da li prezire drugima ono što prezire sebi, te sam vidio da je moja duša od toga veoma daleko. Potom sam probao da ne spominjem druge osim po dobru, pa sam vidio da je post u najtoplijem danu lakši mojoj duši od nespominjanja drugih. To je moje stanje.“

●  Prenosi Džubejr b. Nufejr da je čuo kako Ebu Derda’ na kraju namaza na tešehhudu traži utočište od licemjerstva, pa ga je Džubejr upitao o tome, te je Ebu Derda’ rekao: ”Tako mi Allaha! Zaista čovjek u jednom trenutku može da promijeni svoje ubjeđenje te da ostavi vjerovanje.“

●  Spominje Musa b. Mualla da mu je Huzejfe, radijallahu anhu, rekao: ”O Musa, postoje tri stvari kojima ako se okitiš, neće te zaobići dobro koje dođe sa nebesa: da tvoja djela budu samo radi Allaha, da želiš ljudima ono što želiš sebi i da tvoja opskrba bude halal (tj. da je stečena na šerijatski dozvoljen način).“

●  Došao je neki čovjek Muhammedu b. Vasi'u da mu se požali na ljude, te mu reče: ”Vidim srca koja se ne boje, i oči koje ne suze, i kožu koja se ne ježi.“ Na to mu Muhammed b. Vasi'a reče: ”Riječi koje izlazi iz srca doista dolaze do srca.“

●  Rekao je Hišam ed-Destuvai: ”Tako mi Allaha, ne mogu kategorički tvrditi da sam jedan dan tražio znanje samo zbog Allaha.“

●  Spominje se da je jedan mladić dolazio kod Abdullaha b. Mubareka da ga služi te je pri tome učio hadise. Potom je Ibn Mubarek otputovao iz grada i kada se vratio, nije našao tog mladića. Pitao je za njega i obavijestili su ga da je uhapšen i da je u zatvoru zbog duga koji je imao. Ibn Mubarek je upitao za iznos njegovog duga i rekli su mu da iznosi deset hiljada dirhema. Tada je Abdullah b. Mubarek otišao navečer kod čovjeka kojem je ovaj mladić bio dužan i vratio mu čitav dug, uz njegovo obećanje da mladića sutra pusti iz zatvora, te da nikome ne kaže ko je vratio dug. Kada je nakon toga Abdullah b. Mubarek sreo mladića, upitao ga je ko mu je vratio dug. Ovaj reče da samo zna da je došao neki čovjek koji je za njega vratio dug. Kada je Abdullah b. Mubarek preselio, čovjek kojem je vratio dug obavijestio je ostale kako je mladićev dug vratio Ibn Mubarek.

●  Rekao je Sufjan b. Ujejne: ”Ako se tajna djela podudare sa javnim, to je pravednost, a ako su tajna djela bolja od javnih, to je uspjeh, a ako su javna djela bolja od tajnih, to je nepravda.“

●  Upitan je Hamdun b. Ahmed: ”Zašto je govor naših prethodnika bio korisniji?“, a on je rekao: ”Zato što su oni govorili zbog ponosa islama, uspjeha duša i zadovoljstva Milostivog, a mi danas govorimo zbog svog ponosa, stjecanja dunjaluka i zadovoljstva ljudi.“

Iz djela: Ejne nahnu min ahlaki-s-selef, autora šejha Abdul-Aziza b. Nasira el-Dželila

Piše: hfz. Sead Kumro, student Medinskog univerziteta

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s