Medina – Grad Allahovog Poslanika s.a.w.s.

Malo je gradova na svijetu koji se mogu pohvaliti takvom historijom i vrijednostima kao što je Medina. To je kutak svijeta kojeg je Allah počastio i učinio svetim sa svjetlošću koja je iz njeg provrila. To je grad koji ne posjeduje nikakve “prirodne atrakcije”, ali ipak, svakodnevno, privlači hiljade ljudi da dođu u njega. Nalazi se u Saudijskoj Arabiji, okružen pustinjama, ukrašen žarkim suncem, a počašćen Poslanikovim Mesdžidom.

Priča o svakom dobru je neiscrpna, pa tako i o Medini. Ali njen kamen temeljac je postavio najvredniji čovjek kojeg je Allah stvorio – Muhammed s.a.v.s. Istina, Medina je postojala i prije Poslanika Muhammeda s.a.v.s., a tada se zvala Jesrib i bila je mali gradić običnih trgovaca. Međutim, Allah dž.š. ju je odabrao kao svetost i odredio da bude oslonac njegove vjere. Nakon što je Allah dž.š. odabrao Muhammeda s.a.v.s. za Poslanika cijelom svijetu, i nakon što mu je naredio da javno poziva ljude ka Istini, mušrici Mekke su se dogovarali kako da ubiju Poslanika s.a.v.s. i zatru trag istine s kojim je on, poslan. Allah dž.š. naređuje Svome Poslaniku da učini hidžru u Jesrib koji se Poslanikovim dolaskom u njeg prozva Medinetun-Nebijji, ili Medina, što znači Grad Alahovog Poslanika. Pored ovog naziva, Medina ima još oko 100 drugih imena koja su uglavnom spomenuta u hadisima. Od njenih imena su i: Et-Tajjibeh – Ugodna, Prelijepa, Tajjibbetu-Tajjibeh – Najljepša … Poslanikovim dolaskom u nju, Medina dobiva jedno novo, islamsko lice. Tu je centar Islama, centar Muhadžira i Ensarija, centar mudžahida. Tu Islam dobiva jedan novi horizont. Medina postaje grad – država Islama. Iz nje izbija svjetlo istine koje se neprekidno bori sa neistinom koja je okružuje.

POSEBNE VRIJEDNOSTI MEDINE

Ona je grad u kome se nalazi mesdžid Poslanika s.a.v.s., u kojem je jedan namaz vredniji 1000 puta od istog namaza na drugom mjestu, osim kod Kabe. Kao što je rekao Poslanik s.a.v.s.: “Namaz u ovome mom Mesdžidu je vredniji od 1000 namaza na drugom mjestu, osim kod Mesdžidul-Harama.” (Prenosi Imami Ahmed i drugi, sahih)

Ona je grad koji je Allahov Poslanik s.a.v.s. volio i za koji je Allahu činio dovu: “Gospodaru naš, podari nam bereket u njenim plodovima, podari nam bereket u njoj samoj, podari nam bereket u njenom sa-u, podari nam bereket u njenom “rukohvatu”. Zaista je Ibrahim Tvoj rob i Tvoj prijatelj i Tvoj Poslanik. A i ja sam tvoj rob i Tvoj Poslanik, on Te je molio za Mekku, a ja Te molim za Medinu onako kako Te on molio za Mekku i još toliko!” (prenosi Muslim) Ona je grad koji je Allah sačuvao od kuge i Dedžalla do Sudnjeg dana. Kaže Poslanik s.a.v.s.: “Na vratima Medine su meleci, ne dozvoljavaju da u nju uđu kuga i Dedždžal.” (Prenose Buhari i Muslim) Ona je grad u kome, ko umre, zagarantovan mu je Šefaat Poslanika s.a.v.s.: “Neće osaburiti na studeni i vrelini Medine ni jedan pripadnik mog Ummeta, a da mu ja neću biti zagovornik na Sudnjem danu.” (prenosi Muslim) Također je rekao: “Ko može da umre u Medini, neka umre u njoj, jer ću ja biti zagovornik onome ko umre u njoj.” (prenosi Imami Ahmed i drugi) Ona je grad iz kojeg se raširilo najveće bogatstvo dunjaluka i ahireta, to je  iman (vjera) u Alaha dž.š. Danas se ta vjera ispovijeda na svakom kraju svijeta.

Ona je grad u kome je živio Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima. Po njoj su se kretali, potpomagali na dobru, savjetovali, i kako se navodi da ashabi r.a. nisu izlazili iz Medine osim u tri slučaja i to su: radi džihada, radi da'we i radi trgovine.

SAVJETI ZA VRIJEME BORAVKA U MEDINI

Navest ćemo neke od stvari na koje se treba posebno obratiti pažnja za vrijeme boravka u Medini. Prije svega što više namaza u Poslanikovom Mesdžidu, zbog njihove vrijednosti u njemu. Također je tu i kabur Poslanika s.a.v.s., Ebu Bekra i Omera r.a. Od sunneta je da se dođe do kabura i da se poselame njegovi stanovnici. To je općenito pravilo. Dakle nisu dozvoljene nikakve posebne “ceremonije” koje rade neki ljudi iz neznanja. Nedavno se dogodilo da je jedan sufijski šejh glumio kako se rukovao sa Poslanikom s.a.v.s., drugi se pregibaju, uče ajete i neke dove koje nisu propisane. Sve je ovo od bidata, a ljubav prema Poslaniku s.a.v.s. nikako ne smije biti opravdanje za činjenje bidata. Čvrsto držanje za sunnet Poslanika s.a.v.s. i ne griješenje u njoj ni na bilo koji način. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: “Medina je harem. On je od Ajra do Sevra. Pa ko počini grijeh, ili ga potpomaže u haremu, na njemu je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Na Sudnjem danu mu se neće primiti ni farz ni nafila.” (Buhari i Muslim) Nesvađanje sa ljudima u njoj. Posebna pažnja se mora posvetiti čuvanju ljudskih života, njihovih časti i njihove krvi. Posjeta mezarja Bekijje kao i mezara šehida Uhuda, kako je to navedeno u Sunnetu. Razmišljanje o Poslaniku s.a.v.s., njegovom sunnetu, njegovim ashabima, o njihovim stanjima, kao i razmišljanje o stanju današnjih muslimana i o njihovoj sutrašnjici. Klanjanje u Mesdžidu Kuba. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: “Ko izađe (iz kuće) da bi došao do ovog Mesdžida, (Mesdžidu Kubaa), zatim klanja u njemu, ima nagradu kao da je obavio Umru.” (Prenosi Imami Ahmed i drugi, sahih) Nesumljivo da su ovo stvari koje njihovog izvršioca približavaju Allahu dž.š.

DANAŠNJA MEDINA

Pored svih nabrojanih vrijednosti, putujući kroz Medinu, ne može a da se ne zapazi još mnoštvo drugih stvari. U Medini je i Hendek, zatim brda koja se spominju u hadisima Poslanika s.a.v.s., a koja su, uglavnom ,ostala ista kao što su bila u njegovo vrijeme. Istina, napredak tehnologije i razvoj ovog grada je donio mnoge promjene. U Medini je smještena i najveća štamparija Kur'ana na svijetu koja štampa Allahovu knjigu na poznate jezike svijeta. Tu su i mnogobrojni svjetski tržni centri. Tu je i Islamski univerzitet koji okuplja oko 6000 studenata iz preko 100 zemalja u kojima žive muslimani.

Pored ovoga, ono što posebno veseli ljudska srca pri posjeti Medini, svakako su ljudi. Prijatni i gostoljubljivi. Nasmijani i uslužni. Ljudi koji su ponosni zbog toga što žive u mjestu u kom je živio posljednji Poslanik. U posljednjih nekoliko godina, dolaskom satelitskih antena, na žalost, ćud ljudi se počela mijenjati. Ono što svakako odudara od ukupne slike Medine je to da se nerijetko vide ljudi koji nisu ni kopije istinskih muslimana. Mogu se vidjeti i oni koji su izgubljeni, lutaju u strastima i sl. Ali zar pored ashaba u Medini nisu živjeli i munafici? Ali zar ovo nije bolest cijelog Ummeta danas?

I tako, dok sunce lagano kreće na svoj počinak, dok medinska vrelina lagano odlazi u svježu noć, privodimo kraju našu šetnju Medinom – gradom Poslanika s.a.v.s. Desno od mene je Džebelu Džin – Brdo Džina – brdo na kojem je Poslanik s.a.v.s. pozivao džine u Islam, pa se brdo tako prozva, lijevo veliki Fahdov dvorac napravljen po ko zna kojoj cijeni, a u dolini je Medina.

Medina u kojoj danas živi oko milion duša, ali, nisu to duše ashaba. To su duše ljudi koji su se zabavili sobom čekajući nekoga da ih povede u ponovnu slavu Islama. “Čekaju čekajući”, – što veli jedna arapska poslovica. Ali jutro je blizu. Sunce je već zašlo i bliži se novi dan. Koliko smo se za njega pripremili ?

Esmir M. Halilović

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s