Najistinitiji snovi su u posljednjim satima noći

Kako je tumačenje snova kur’ansko-hadiska kategorija, ono je samim time i segment islamskog vjerovanja i prakse. Snovi se ne vežu za ličnosti, već za svoja značenja i, kao takvi, ne smiju biti razlogom odbojnosti prema nekome. Općenito, sve snove treba tumačiti pozitivno. Izmišljati i uveličavati snove teški je grijeh. Strašni snovi se ne pričaju i na njih se uopće ne obraća pažnja. Lijepi snovi su dar, koji treba da bude uzrokom zahvalnosti i skromnosti, nikako oholosti i omalovažavanja drugih. Jedini siguran san je viđenje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme. Kako je snove potrebno tumačiti u pozitivnom svjetlu, tako i u životu treba nastojati, koliko god je to moguće, biti optimista i sve pojave i dešavanja tumačiti pozitivno.

Hvalimo Allaha Uzvišenog i zahvaljujemo Mu se na najvećoj blagodati kojom je ukazan čast ljudskom rodu. To je slanje krune Božanske, Obznane Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme. On je poslan svim ljudima i cijelo čovječanstvo je njegov ummet.
Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna.(1)

„Tako mi Onoga u Čijoj Ruci je duša Muhammedova, neće za mene niko iz ovoga ummeta – bio kršćanin ili Židov – čuti i ne povjerovati u ono sa čime sam poslan, a da neće ući u vatru.“(2)

Muhammed, alejhis-selam, bio je živi Kur'an, u čijem životu su do svoje punine došla značenja savršenih Allahovih Imena i kur'anskih sadržaja. Njega je odgojio njegov Gospodar i njegov ponašanje je jednostavno savršeno. Puninu svoga postojanja i progresa čovječanstvo je dostiglo u životu Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, a ljudski potencijali dovedeni su do savršenstva. Kulminacija ljudskog roda i sveukupnog postignuća ove vrste jeste njegov životni put. Ako neko kaže da je čovječanstvo današnjice naprednije u civilizacijskom, tehničkom i inom smislu, mi primjećujemo da ljudski rod samo silom tehnike ”vlada’’ prirodom, a onome koji je bio savršeno moralan, bojazan i grijeha se čuvao, Gospodar njegov potčinio je prirodu naočigled drugih ljudi; od oblaka koji mu je pravio hlad, stabala i životinja koje se mu padali ničice, vode koja je potekla iz njegovih mubarek ruku, raspuknuća mjeseca, pa do uzdignuća (Mi'radž) kroz sav stvoreni Univerzum. Za ljudski rod i civilizaciju, naprimjer, od spuštanja Apola na Mjesec značajniji je način na koji je on, naprimjer, sjedio, jeo, čistio svoje tijelo ili tumačio snove. Kako je samo bilo njegovo postupanje prema porodici, komšijama, ashabima i općenito svim ljudima, a tek njegove riječi i usmjeravanja, a on nikada nije nešto govorio ili zahtijevao što i sam nije činio.
Do danas u Bosni, hvala Allahu Uzvišenom, objavljena su tri tumača snova. Prvi od Ibn Sirina „Veliki tumač snova“, kojeg je preveo naš uvaženi šejh Salih ef. Ibrišević; drugi, „Snovi i njihova značenja“, koji je priredio profesor dr. Šefik Kurdić, Nablusijev „Ta ‘tirul-enam fi ta’ biril menam“ u prijevodu Nurke efendije Karamana i „Tumač snova“ Muhammeda Bekra Ismaila.(3) Kako je tumačenje snova kur'ansko-hadiska kategorija a samim time i segment našeg ukupnog vjerovanja, ta tri tumača snova velika su blagodat za vjernike i sve ljude koji traže uputu.
“Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponuditi islamski pogled na nju. Stoga bismo preporučili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo grijehom pustiti mumine da na pitanja o snu traže odgovore u neispravnim tumačenjima.”(4)
U našem radu ćemo elaboriirati slijedeća pitanja u vezi sa metodologijom tumačenja snova:

  1. Snovi su dio vjerovjesništva
  2. Vrste snova
  3. Propisi kazivanja i tumačenja snova
  4. Tumačenje snova i međuljudski odnosi
  5. Pozitivno tumačenje
  6. Izmišljanje i uveličavanje snova
  7. Uznemirujući snovi
  8. Lijepi snovi
  9. Viđenje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme
  10. Optimizam u životu

 Snovi su dio vjerovjesništva

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, govorio je:
Poslanstvo (risalet) i vjerovjesništvo (nubuvvet) je prekinuto i nema poslanika poslije mene, ni vjerovjesnika.  To je ljudima teško palo, pa je on rekao: Ali, imaju mubešširati (donosioci radosnih vijesti). Upitali su: “Allahov Poslaniče, a šta su mubešširati?” Odgovorio je: San muslimana; on je jedan od dijelova vjerovjesništva (nubuvvet).(5)
“Dobar san je sedamdeseti dio vjerovjesništva.” (6)
Tirmizija bilježi dvije predaje: “San vjernika (mu’mina) je četrdeset i šesti dio vjerovjesništva (nubuvveta).”(7)  U drugoj predaji se kaže: “…i san muslimana.”(8)
Buharijina predaja glasi: “Dobar san od dobrog čovjeka je četrdeset i šesti dio vjerovjesništva.”(9)
U najvećem broju predaja spominje se ” četrdeset i šesti dio”. Druge predaje koje spominju: “dvadeset i šesti dio”, “četrdeseti dio” “četrdeset i četvrti dio”, četrdeset i peti dio”, “četrdeset i deveti dio” “pedeseti dio” i “sedamdeseti dio” govore o stanju (hal) snivača; ako je grješnik, njegov san je sedamdeseti dio, a ako je dobri, njegov san je četrdeseti i veći dio.(10)
“Vjerovjesnička poruka Muhammeda a.s. je kompletirana za dvadest i tri godine, od kojih je šest mjeseci Objava dolazila u snu. Ovaj podatak, koji prenosi h. Aiša r.a., ne znači da su istiniti snovi Allahovog dž.š. Poslanika a.s. prestali nakon šest mjeseci. Njime se kazuje da je prvih šest mjeseci Objava dolazila u snu, a to je četrdeset šesti dio perioda od dvadeset i tri godine.”(11)
U hadisima su spomenute i druge osobine koje su, po procentualnoj zastupljenosti u vjerovjesništvu, na daleko većem stupnju vrijednosti od snova:
“Dobro postupanje, lijepo ponašanje i umjerenost su dvadeset i peti dio vjerovjesništva.”(12)

“Lijepo ponašanje, razboritost i umjerenost su dvadeset i četvrti dio vjerovjesništva.”(13)

Hadise, koji govore o dijelovima vjerovjesništva, prema islamskim učenjacima, treba razumjeti u smislu (u)osvajanja i priskrbljivanja nekih vjerovjesničkih osobina, jer vjerovjesništvo (cjelovito) je nešto što se dobija, a nikako stiče i zarađuje, i ono je počast koja je darovana vjerovjesnicima i poslanicima, a zapečaćeno je sa Muhammedom, sallallahu ’alejhi ve alihi ve selleme.(14)

 Vrste snova

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, je rekao:
Kada se vrijeme približi – kada je vrijeme približno (izakterebezzemān) teško da je san muslimana lažan. Najistinitijih snova među vama su oni koji su najistinitiji u govoru.
San muslimana je četrdeset i peti dio vjerovjesništva. Snovi su trovrsni:
– viđenje dobrog kao radosti od Allaha,
– viđenje koje je rastuživanje i zastrašivanje od šejtana,
– viđenje onog čime je čovjek opterećen.

Kada neko od vas usnije nešto neprijatno neka ustane, klanja (nafilu) i neka to ne priča svijetu.”(15)
Po jednom tumačenju sintagma “izakterebezzemān” odnosi se na ahiriz-zeman, tj. blizinu Posljednjeg dana, a po drugom na periode godine (sredina jeseni i proljeća) kada su približni dužina dana i noći. Na to bi mogao da ukazuje i sljedeći hadis: “Najistinitiji snovi su u posljednjim časovima noći (bil-eshar).”, tj. pred zoru.(16)
Prva vrsta snova se tumači, na drugu se uopće ne obraća pažnja, a treća vrsta je nešto uobičajeno za svakoga, tj. da sanja ono o čemu mnogo razmišlja, zbog čega je zabrinut, pogotovu snovi bolesnika i sl. Ni ovoj vrsti snova ne daje se poseban značaj.

Kazivanja i tumačenja snova

San je po islamskom učenju jedna vrsta smrti(17) i za njega treba izvršiti određene pripreme kao i za smrt. Prema Ibn Hadžeru Askalaniji, postoje određeni propisi (adabi) kojih se treba pridržavati pri odlasku na spavanje, tj. oni koji sanjaju i oni koji tumače snove. Oni koji sanjaju trebaju se pridržavati šest stvari:
– istinu govoriti
– spavati sa abdestom na desnoj strani
– prije spavanja proučiti: sljedeće sure: Eš-Šems, El-Lejl, Et-Tin, El-Ihlas i dvije Mu'avvize (El-Felek i En-Nas)
– i dovu:
اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَيِّءِ الْأَحْلاَمِ وَأَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْ تَلاَعُبِ الشَّيْطَانِ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رُءْيَا صَالِحَةً صَادِقَةً نَافِعَةً حَافِظَةً غَيْرَ مَنْسِيَّةٍ اَللَّهُمَّ أَرِنِي فِي مَنَامِي مَا أُحِبُّ
ALLĀHUMME INNĪ E’ŪZU BIKE MIN SEJJI-IL-AHLĀMI VE ESTEDŽĪRU BIKE MIN TELĀ'UBIŠ-ŠEJTĀNI FIL-JAKZATI VEL-MENĀMI. ALLĀHUMME INNĪ ESE-ELUKE RU'JĀ SĀLIHATEN SĀDIKATEN NĀFI'ATEN HĀFIZATEN GAJRE MENSIJJETIN ALLĀHUMME ERINĪ FĪ MENĀMĪ MĀ UHIBBU.
Allahu Dragi, štitim se sa Tobom od ružnih snova. Tražim zaštitu s Tobom od poigravanja šejtanova na javi i u snu. Allahu Dragi, molim Te za san ispravan, istinit, koristan, upamćen, nezaboravljen. Allahu, pokaži mi u snu ono što mi je drago.
– Da san ne priča ženi, neprijatelju i neznalici.
Ženama ne priča jer su one sklonije pesimističnom tumačenju, što su mnogo ljubomornije i što su daleko ličnije od muškaraca, pa snove vezuju za dotične osobe, a ne za njihova značenja.
Oni koji tumače snove ne trebaju to činiti: pri izlasku i pri zalasku sunca, pred podne (zeval) i po noći.(18)
Aiša, radijallahu anha, kaže: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, svake večeri, kada bi odlazio u postelju sastavio bi dlanove, zatim bi puhnuo u njih i proučio: Kul Huvallahu Ehad, Kul euzu biRabbil-felek i Kul euzu biRabbinnas, zatim bi njima potirao ono što je mogao od svoga tijela, počinjući od glave i lica i prednjeg dijela svoga tijela. To je radio tri puta.”(19) To je jedan prelijep sunnet našeg dragog Pejgambera, sallallahu alejhi ve selleme. Onaj ko ga bude prakticirao, s iskrenom namjerom njegova oživljavanja, imat će veliku nagradu.
Ashab Bilal ibnul-Haris, radiallahu anhu, kazuje da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, rekao: Uzmi znanju! Pitao sam: “Šta da znam, Allahov Poslaniče?” Ponovo je rekao: Uzmi znanju, Bilale! Pitao sam: “Šta da znam, Allahov Poslaniče?” Rekao je: Da onaj ko oživi jedan moj sunnet koji je zamro poslije mene ima nagradu kao i onaj koji ga bude prakticirao ne umanjujući ništa od njihove nagrade, a da onaj koji uvede neku zabluđujuću novotariju kojom nije zadovoljan Allah i Njegov Poslanik ima jednako grijeha kao i oni koji je budu činili ne umanjujući njihove terete nimalo.(20)

Enes ibn Malik, radiallahu anhu, kazuje da ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, savjetovao: Sinak moj, ako možeš da kad osvaneš i omrkneš, a da u tvom srcu nema nepoštenja (gišš) prema bilo kome, postupi tako. Zatim mi je rekao: Sinak moj, to je od mog sunneta. Ko oživi moj sunnet on me voli, a ko voli mene biće sa mnom u Džennetu.(21)

(Nastavit će se, inša-Allah)

1 Sura Sebe’, 28.

2 Sahihu Muslim, 1/134., hadis br. 153.

3 Muhammed Bekr Ismail, Tumač snova, (preveo Amrudin Hajrić), New Edition, Sarajevo, 2008.

4 Ibn Sirin, Veliki tumač snova (preveo Salih ef. Ibrišević), iz predgovora šejha Salih efendije Ibriševića, drugo izdanje, Tuzla, 1416/1998., str. 8.

5 Sunenut-Tirmizi, 4/533., hadis br. 2272.

6 Sahihu Muslim, 4/1775., hadis br. 2265.

7 Sunenut-Tirmizi, 4/532., hadis br. 2271.

8 Op. cit., hadis br. 2270.

9 Sahihul-Buhari, 6/2562., hadis br. 6582.

10 Vidjeti: Šerhun-Nevevi ala Sahihi Muslim, 15/21. i: Mensur Ali Nasif, Et-Tadžul-džami'u lil-usuli fi ahadisirResuli,4/304.

11 Midhat Čelebić, Put Islama kroz prostor i vrijeme, Ilmijja, Sarajevo, 1995., str. 58.

12 Sunenu Ebi Davud, 4/247., hadis br. 4776.

13 Sunenut-Tirmizi, 4/366, hadis br. 2010.

14’Avnul-ma’bud – Šerhu suneni Ebi Davud, 13/134-135.

15 Sahihu Muslim, 4/1773., hadis br. 2263.

16 Sunenut-Tirmizi, 4/534, hadis br. 2274.

17 Allah Uzvišeni kaže: “Allah uzima duše u času njihove smrti, a i one koje spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju.” (ez-Zumer, 42) Kada su pitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: “Hoće li stanovnici dženneta spavati?” odgovorio je: “San je brat smrti. Stanovnici Dženneta ne spavaju.” (El-Mu'džemul-Evsetu, 1/282., hadis br. 919.)

18 Fethul-Bari, 12/433.

19 Sahihul-Buhari, 4/1916., hadis br. 4729.

20 Sunenut-Tirmizi, 5/45., hadis br. 2677.

21 Sunenut-Tirmizi, 5/46., hadis br. 2678.

Piše: mr. Mensur VALJEVAC

novihorizonti.ba

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s