Dove iz Kur'an-i-kerima

Kur'an-i-kerimKur'an je bio i jeste, i zauvijek će ostati, mu'džiza kako je to Allah, subhanehu we te'ala, odredio da bude. U svakom vremenu otkrivaju se blagodati, riznice i pokazuju svijetu njegove nadnaravnosti.

On uvijek nosi novinu (svježinu) i vrijeme ga ne može prevazići. On je nadnaravnost koju ne može potpuno spoznati ni jedno biće. Allah, subhanehu we te'ala, je odredio njegovo čuvanje (pamćenje) kao što je odredio i prsa koja će ga nositi, čuvati. A ljudi su se obavezali da će ga učiti i svetim smatrati, zaranjati u njegove dubine kako bi vadili njegove bisere do kojih mogu doći.

Dove iz Kur'an-i-kerima…

“Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!” (sura Al-Baqara, 201. ajet)

“Gospodaru naš, nadahni nas izdrzljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!” (sura Al-Baqara, 250. ajet)

“Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!” (sura Al-Baqara, 286. ajet).

“Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas!” (sura Al-Baqara, 286. ajet)

“Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!” (sura Al-Baqara, 286. ajet)

“Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!” (sura Ali’ Imran, 8. ajet)

“Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!” (sura Ali’ Imran, 147. ajet)

“Gospodaru naš, onoga koga Ti budeš u vatru ubacio Ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći.” (sura Ali’ Imran, 192. ajet)

“Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru; ‘Vjerujte u Gospodara vašeg!’ – i mi smo mu se odazvali.” (sura Ali’ Imran, 193. ajet)

“Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima.” (sura Ali’ Imran, 193. ajet)

“Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!” (sura Ali’ Imran, 194. ajet)

“Gospodaru naš”- rekoše oni – “sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.” (sura Al-A'raf, 23. ajet)

“Gospodaru naš, na daj nam da budemo s narodom grješnim!” (sura Al-A'raf, 47. ajet)

“Gospodaru naš, Ti presudi nama i narodu našem po pravdi, Ti si sudija najpravedniji!” (sura Al-A'raf, 89. ajet)

“Gospodaru naš, daj nam snage da izdrzimo i učini da kao vjernici umremo!” (sura Al-A'raf, 126. ajet)

“U Allaha se uzdamo!” – rekoše oni. “Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dodu u iskušenje ljudi koji nasilje čine i spasi nas, milošću Svojom, od naroda koji ne vjeruje!” (sura Yunus, 85.-86. ajet)

“Gospodaru naš, Ti zacijelo znaš šta mi tajimo, a šta na javu iznosimo. Allahu ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu.” (sura Ibrahim, 38. ajet)

“Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruzi nam u ovom našem postupku prisebnost” (sura Al-Kahf, 10. ajet)

“Gospodaru naš, podari nam u zenama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!'” (sura Al-Furqan, 74. ajet)

Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!” (sura Al-Mu'min, 7. ajet)

“Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i zene njihove i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uisitnu, silan i mudar.” (sura Al-Mu'min, 8. ajet)

“Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!” (sura Ad-Duhan, 12. ajet)

“Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!” (sura Al-Hašr, 10. ajet)

“Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti” (sura Al-Mumtehina, 4. ajet)

“Gospodaru naš,” – govorit će oni – “učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve mozeš.” (sura At-Tahrim, 8. ajet)

Molim Allaha da se hairli okoristite, i da ljenost u srcima zamjeni s trudom za Njegovu ljubav!

islamika.net

One thought on “Dove iz Kur'an-i-kerima

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s