Govor srca (III)

DovaBilo je ljudi i generacija koji su živjeli i umrli, a da nisu nikada o Džennetu razmislili ili dovu uputili: “Gospodaru, uvedi me u Džennet, spasi me od vatre.”

Ustrajnost

Šta je to ustrajnost?…

Da li je moguće da mladić i djevojka budu ustrajni u pokornosti svom Gospodaru tokom cijelog svog života?

Naravno da je moguće. Pod ovim, naravno, ne mislim na bezgrješnost, jer ima li ko od nas a da ne griješi? Ali mislim da je mnogo ljudi koji svoj život počinju pokoronošću Allahu, Uzvišenom i Slavljenom, a onda naglo padaju. Mnogi su u svojoj kući odgojeni dobrim islamskim odgojem – da Allahu, dž.š., budu pokorni i da Mu se ibadetom približavaju. A onda, odjednom, počnu se udaljavati od Allaha, mnogo se udaljavati, a približavati se drogi i alkoholu i više nikada ne obave namaz. A onda se ponovo vrate Allahovom, dž.š., putu.

Nameće se pitanje: da li možemo naći medju mladima nekoga koji je sebe očuvao od griješenja? Ima li momka ili djevojke koji kažu: “Ja nisam nikada taj i taj grijeh počinio/la!?” – Koji su ustrajni u pokornosti Allahu Uzvišenom? Ili je možda ovo nešto nemoguće, mašta?

Jednom prilikom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjedio, pa je došao Omer ibnul-Hattab, r.a., pogledao je u kosu Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,  – a to je bilo pri kraju njegovog plemenitog života – pa je primjetio nekoliko sijedih dlaka u njegovoj kosi. Omer, r.a., mu u šali reče: “Posijedio si, o Allahov Poslaniče?” A Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu odgovori: “Da, Omere, posijedila me je sura Hud.” Pa upita Omer, r.a.: “A zašto, o Allahov Poslaniče?” – “U njoj je ajet koji me je posijedio, o Omere.” – odgovori mu Allahov Poslanik, s.a.v.s. Pa upita Omer, r.a.: “ A koji je to ajet?” A Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu reče: “Allahove riječi:

Ti idi Pravim putem kao što ti je naređeno, i neka tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.” ((Kur’an, sura: Hud, ajet 112), (Hadis, bilježe ga Tirmizi u poglavlju o tefsiru i El-Ketani u zbirci: Nazmu-l-Mutenasir mine-l-Hadisi-l-Mutevatir, poglavlje edeba))

Razmislimo: Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je osijedio ovaj ajet, a među nama ima onih kojima ovaj ajet uopće nije skrenuo pažnju. Možda ima i onih koji ovaj ajet do sada nisu čuli.

Došao je čovjek kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao: “O Allahov Poslaniče, ukaži mi na stvar o kojoj poslije tebe nikoga neću pitati?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu odgovori: “Reci: Amentu billah – Vjerujem u Allaha – i na tome čvrsto ustraj.” (Hadis, bilježi ga imam Ahmed u Musenedu Kufjana, od Sufjana ibn Abdullaha, r.a.; pogledaj: Rijadus-salihin, poglavlje 8, Ustrajnost na Allahovom putu, hadis br.85)

Spoznao si, pa budi ustrajan!

Da li mislite da je moguće da omladina bude ustrajna u pokornosti Uzvišenom Allahu?

Ovo pitanje postavljamo svakom ko želi da se povrati Allahu, kao i svakom onom ko je još na putu ustrajnosti, ali ga njegov razum navodi da skrene sa Allahovog puta.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je pazio da u srca omladine usadi značenje ustrajnosti. On se jedne prilike susreće sa Harisom, r.a., mladićem u sedamnaestoj godini. Po našem shvatanju: adolescentom. Danas mladići u godinama Harisovim zaokupljeni su mislima o tome kako da skrenu sa ispravnog puta. Kako da prevare, obmanu, kako da se napiju. A nažalost, i djevojke danas ovako razmišljaju.

Ali Haris, r.s., koji je bio primjer ustrajnosti, potvrđuje nam da je moguće biti ustrajan u pokornosti Uzvišenom Allahu tokom  cijelog života.

Jednom prilikom se Haris, r.a., susreo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. Razgovarali su uobičajenim govorom: “Kako si, Harise?” – Očekivani odgovor na pitanje bio bi: – Dobro, tako mi Allaha. Ili: Hvala Allahu, u redu je. Ili: Loše, kriza. Ili: Imam problema. – Ovako obično mi odgovaramo. Ali ovaj ustrajni dječak Haris, r.a., odgovara: “Osvanuo sam, a kao da jasno vidim Arš moga Gospodara, kao da vidim stanovnike Dženneta kako u baščama džennetskim uživaju, kao da vidim stanovnike Džehennema kako vrište. Osjetio sam odvratnost prema ovom svijetu, pa noći u namazu provodim, a dane u postu.”

Bilo je ljudi i generacija koji su živjeli i umrli, a da nisu nikada o Džennetu razmislili ili dovu uputili: “Gospodaru, uvedi me u Džennet, spasi me od vatre.”

Sedamnaest godina – na početku svog života. Razmislimo o onome što Haris, r.a., kaže. On je shvatio pravu (bez)vrijednost dunjaluka. Ovaj prolazni svijet u njegovim očima je bio mali. Noć u namazu, a dan u postu je provodio. Pa mu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “O Harise, spoznao si, pa budi ustrajan.” – Spoznao si, pa se pridržavaj toga. Budi čovjek, pa ustraj.

Šta mislite, da li je Haris, r.a., bio ustrajan ili je bio adolescent, mladić koji bi samo dvije riječi saslušao i svojim putem nastavio. Naravno da Haris, r.a., nije bio takav. On se pridržavao i bio ustrajan, a dokaz toga jeste događaj koji se zbio dvije godine nakon što mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Spozao si, pa se pridržavaj i budi ustrajan.” Naime, došlo je vrijeme Bitke na Bedru, muslimani se spremaju za bitku, a najmlađi borac među njima bio je Haris, r.a. Prije nego što je počela bitka, jedan od nevjernika svojom strijelom zaobilazi tri stotine boraca i bira ustrajnog mladića, te pogađa Harisa, r.a., u grlo, i on pada kao šehid. Pa dolazi majka Harisova i pita Allahovog poslanika, s.a.v.s.: “Je li Haris u Džennetu – da se radujem ako jeste, ili nije – pa da se dovom trudim?” A Allahov Poslanik, s.a.v.s., joj odgovara: “O majko, Harisova, nije samo jedan, već mnogobrojne Džennete. Tvoj sin je zaslužio najveće stepene Firdevsa.” (Hadis, bilježi ga Buharija od Enesa ibn Malika,r.a.)

Amr Halid           islambosna.ba

One thought on “Govor srca (III)

  1. SubhanAllah. Zato trebamo slati Allahu dovu non stop da nam da da istrajemo u Islamu i da umremo kao vjernici i vjernice. Jazzak Allah Hajrum

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s