Fadileti 10 dana mjeseca Zul-Hidždžeta

arefat5Zahvala pripada Allahu dž.š. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika Muhameda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe, na sve naše šehide i svakog onog koji bude slijedio uputu do Sudnjega dana. (Amin)

Draga braćo u Islamu ovih nekoliko zadnjih hutbi su posvećene 5. islamskom šartu, Hadždžu, kao i ova današnja. Radi se o tome da ćemo danas govoriti o fadiletima 10 dana mjeseca Zul Hidždžeta u kojima se obavlja Hadž. Doista je draga braćo Uzvišeni Allah swt dao prednost određenim danima u odnosu na druge. Takođe je to učinio i sa mjesecima, mjestima i satima, zbog bereketa kojeg je dao u njima. Mi mu se iskreno zahvaljujemo na tim blagodatima. On Uzvišeni u Suri Al-Qasas 68. ajetu kaže: “Gospodar tvoj stvara šta hoće, i On odabira. Oni nemaju pravo da biraju.”

Mi smo još u mubarek danima i ubrzo će mo ući u mubarek dane mjeseca Zul-Hidždžeta, a to su dani kojima se Uzvišeni Allah swt u suri El-Fedžr kune, kada kaže: “Tako mi zore, i deset noći, i parnih i neparnih,..” Draga braćo, mišljenje uleme je da se ovo odnosi na deset noćiju mjeseca Zul-Hidždžeta. Dobra djela u ovim danima imaju veći sevab kod Allaha dž.š. u odnosu na druge dane shodno hadisu Poslanika saws. Od Ibn Abbas r.a. se prenosi da je Muhammed saws kazao: „Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu dž.š. draže od deset dana mjeseca Zul-Hidždžeta”. (dakle dana u kojima se obavlja Hadž) Tada prisutni rekoše: Allahov Poslaniče: Pa čak ni Džihad na Allahovom putu? Poslanik odgovori: Ni Džihad na Allahovom putu, osim čovjeka koji je izašao sobom i svojim bogatstvom na Allahovom putu, pa se od toga ništa ne vrati, ni on niti njegov imetak”. Dakle pogine i uloži svoj imetak na Allahovom putu, taj zarađuje više sevaba od onog koji ove dane provede onako kako se traži on njega. Zato Allah dž.š. poručuje i kaže u Suri El-Hadždž 28. ajet: “…da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali.” Zato se preporučuje muslimanima da u ovim danima što više spominju Allaha swt i zahvaljuju mu se na tim velikim blagodatima. U tih deset dana Zul-Hidždžeta se nalazi i dan Arefata za koga smo svi čuli. Neki su bili počaščeni od Allaha swt da proborave na Arefatu, a neki će biti počašćeni inšaAllah. Molimo Allaha swt da počasti sve one koji nisu bili na Arefatu. Amin!

Na ovaj dan se milioni hadžija sakupe na jednom mjestu radi ibadeta Allahu swt, i dove. U hadisu Poslanika saws koga spominje Aiša r.a. stoji: „Nema ni jednog dana u godini u kome Allah swt više spasi svojih robova od vatre kao na dan Arefata”. (Muslim) To je dan draga braćo u kome Allah swt briše i neutrališe grijehe robovima svojim. Velika je blagodat nakon primljenog Hadždža vratiti se čist od grijeha svojoj kući.

Ulema je razgovarala i dala svoje mišljenje po pitanju jesu li ovi dani Zul-Hidždžeta vrijedniji od deset zadnjih dana mjeseca Ramazana? Odgovorili su veoma jasano: svi oni i jedni i drugi imaju svoje posebno mjesto kod Allaha dž.š. i Allah nudi svoju posebnu nagradu i za jedne i druge. U ovim danima preporučuju se braćo određene vrste ibadeta koje su vjerodostojne prenešene do nas. Mi će mo ih ovdje nabrojati:

1. Iskrena tevba Allahu swt u ovim danima i povratak Uzvišenom Allahu, prihvatanje pokornosti njemu i udaljavanje od svega onoga što je u suprotnosti sa negovim odredbama . U Suri En-Nur 31. ajet Allah kaže: “I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.” Kajati se treba svakodnevno, i ovo ne bi vrijedilo za bezgriješne, a takvih danas na dunjaluku nema. U jednom predanju stoji da je Allah swt kazao Poslaniku a.s.: „Kada vi ne biste griješili ja bih vas uništio i poslao bih narod koji griješi, ali koji se kaje”. Kako god je ljudski da čovjek pogriješi, ljudski je i da se pokaje Allahu swt i zatraži oprosta za svoju pogrešku.
2. Posjeta Mekki, tj. Hadždž obaviti. Ovo je farz za one koji su u mogučnosti.
3. Najviše čime se čovjek u danima Hadždža, a i mimo njih, može približiti Allahu swt jeste da pazi i čuva obaveze, odnosno, sve ono čime ga Allah swt zadužuje i da to obavi na onakav način kako se traži od njega. U hadisu kudsiju se spominje: „Nemože mi se Moj rob približiti ni sa čim boljim od onoga sa čime Sam ga Ja obavezao”. Tj. farzovima, sa kojima nas je Allah swt zadužio.
4. Da što više spominjemo Allaha swt, kao što stoji u hadisu kojeg bilježi Ibn Omer: Poslanik kaže: „U tim danima nastojte da što više činite(učite) tehlil( la ilahe illallah), zatim tekbir(Allahu ekber), zatim tahmid (da se što više zahvaljujete Allahu riječima elhamdulillah)”. Što se tiče obaveznog tekbira koji se uči po završetku farz namaza, sa njima se počinje 9. Zul-Hidždžeta, na dan Arefata poslije sabahskog farz namaza, a završava se sa ikindijskim farzom zadnji dan Kurban bajrama.
5. Postiti na dan Arefata. Ovo važi za one koji nisu na Hadždžu. Dakle mi koji ove godine ne idemo na Hadž mi bi trebali postiti ovaj dan. Poslanik saws je uobičavao postiti taj dan. Od Ebu Katade se prenosi da je Poslanik saws bio upitan o postu na dan Arefata pa je rekao da taj post može biti sebebom čovjeku da mu se oproste grijesi iz prošle godine.

Braćo, to su otprilike ta dobra djela koja bi čovjek trebao činiti u predstojećim danima Zul-Hidždžeta, iako činiti dobra djela kao što dobro znamo, čovjek može činiti uvijek, jer nikada ih viška nemože biti. Najlakše je pogriješiti, al učiniti dobro djelo je malo teže. Zato bi smo se trebali truditi da što više činimo dobra djela kako bi ona brisala i neutralisala ona loša djela. Spominjući sve ovo, želja nam je bila da se svi okoristimo fadiletima ovih deset dana mjeseca Zul-Hidždžeta. Inače mogli ste primjetiti da u zadnje vrijeme pretežno govorimo o fadiletima određenih stvari u Islamu. Zašto? Nebili smo to prihvatili, postupili shodno tome i zadobili kod Allaha swt što više sevaba i nebili se ove naše pogreške brisale kod Allaha dž.š.

Molimo Allaha swt da nam pomogne da i ovih deset dana iskoristimo onako kako će Allah swt biti sa nama zadovoljan i da oni budu sebebom opraštanja naših grijeha. Amin!

Mesdžid IZ-e Jönköping 21.11.2008/1429 h.g.

Hatib Mesud ef. Muhić

Prilagodio sa audio zapisa: Adnan Nukić

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s