Kušnje bolestima

minber3Zahvala pripada Allahu dž.š. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika Muhameda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, na sve naše šehide i svakog onog koji bude slijedio uputu do Sudnjega dana. (Amin)

Danas će mo progovoriti nekoliko riječi o temi zvanoj „kušnja bolestima”.
Poštovana braćo, nema toga na dunjaluku ko neće biti iskušan nekom od mnogobrojnih kušnji na koje nas Uzvišeni Allah swt stavlja da bi vidio kako ćemo postupiti. Tako između ostalog u Suri El-Araf 168 ajetu kaže: “i u dobru i u zlu smo ih provjeravali da bi se opametili”. Zatim u Suri El-Anbiya 35 ajet: “..Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu i Nama ćete se vratiti”.
Kaže Ibn Abbas amidžič Poslanika, jedan od velikih tumača Kur`ana za vrijeme Poslanika a.s.: „Stavljamo vas na kušnju kroz nadu i strah, kroz zdravlje i bolest, kroz bogatstvo i siromaštvo, kroz halal i haram, kroz pokoronost i nepokornost, kroz uputu i zabludu”. Svaka pametna osoba, braćo, je svjesna da sve što se događa biva sa Allahovom odredbom, voljom i određenjem. Ovo smo još u mektebu učili. Zato kada su u pitanju iskušenja najbolji postupak, je postupak vjernika muslimana o kome nas obavjestio Muhammed saws kada je kazao u hadisu koga bilježi Muslim: „Kako je čudna stvar vjernika, sve što mu se desi u svemu mu je hajr. Ako ga zadesi kakvo dobro on se zahvali Allahu dž.š. i bude mu dobro, a ako ga zadesi kakvo zlo, on se strpi i opet mu bude dobro. A ovakvo nebiva ni sa kim osim sa vjernikom”.
Kada je doveden Seid ibn Džubejr, jedan poznati Islamski učenjak iz doba tabiina do Hadžadža, tadašnjeg tiranina koji je harao Irakom. Doveli su ga pred njega da ga pogubi i ubije. Zato jer mu se Seid nije sviđao zbog istine koju je govorio. Između prisutnih jedan je čovjek zaplakao pa mu je Seid ibn Džubejr kazao: Šta te je navelo da zaplačeš? Kaže: Zbog onoga što te zadesilo, a velik si učenjak. Tada mu Seid reče: Za to nemoj plakati, več u Allahovom znanju postoji to da će se desiti ovaj slučaj, zatim je proučio 22. ajet iz Sure El-Hadid: “Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi, to je Allahu, uistinu, lako”.
Draga braćo sve ovo je shodno riječima Poslanika saws koji je jedne prilike Ibn Abbasu kazao: “Pera su podignuta, a tinta se sasušila”. Dakle sve je zapisano šta će biti. Imajući u vidu da je prvo što je stvoreno prema riječima Poslanika saws kalem(pero), pa je bi rečeno peru piši! Pero je kazalo: Gospodaru, a šta da pišem? Piši sve što će se desiti od sada pa do kraja. Pa je pero zapisalo. Zato je Poslanik saws kazao: “Pera su podignuta, a tinta se sasušila”.
Draga braćo, jedna narodna poslovica kaže: „Zdravlje kruna na glavama zdravih”, i što je zanimljivo, niko tu krunu ne vidi i ne osjeti do bolesnici, zato je zdravlje nimet, blagodat od Allaha swt. U tom smislu Muhammed saws kaže u hadisu kojeg bilježi Buharija u svome sahihu: „Postoje dvije blagodati koje su neiskorištene kod većine ljudi, a to su zdravlje i slobodno vrijeme”.
Braćo, doista bolest ma kakva ona bila i ma kako nam se činila nosi sa sobom određene koristi i fadilete. Tako je Ibn Kajjum el Dževzi u jednoj svojoj knjizi spomenuo preko stotinu koristi od bolesti, SubhanAllah. Dakle, čovjek bolestan, teško mu, ali u svemu tome postoje određene koristi. Nekada bolest može biti poklon i milost od Allaha dž.š. na taj način da iskušenje bolestima bude razlogom oprosta nekih čovjekovih grijeha kod Allaha swt i podizanja stepena kod Allaha swt. Vidite, dok je čovjek bolestan neka razmišlja o tome da mu Allah swt može sa time oprostiti grijehe. Poslanik saws kaže: „Nema nijednog muslimana koga zadesi neka bolest, a da Allah neće skinuti tom bolešću njegove grijehe sa njega. Kao što drvo sa sebe skida svoje listove (ovdje se misli na male grijehe”). Aiša r.a. kaže: „Nijedna kušnja neće zadesiti vjernika, a da mu Allah swt njome neće izbrisati neki grijeh. Pa čak ni ubod trna koji ga ubode”.
Spominje se da je jedan pobožnjak iz prve generacije Selefa dobio neku bolest na nozi, a on se smjehuljio na tu bolest i stalno se obraćao Allahu swt. Jedne prilike je upitan šta je sa tobom, tolike bolove imaš, a ne jadiš se? Govorio bi: zaboravio sam na jačinu bola zbog ljepote sevaba i nagrade za taj bol kod Allaha dž.š.
Na kraju nam ostaje jedna poučna priča o Ejjubu a.s. To je jedan od onih Allahovih poslanika koga Allah dž.š. navodi kao primjer ljudima i uzor u strpljivosti u kušnjama. Allah ga prvo iskuša imetkom koji mu je dao u izobilju, a zatim mu ga uskratio, pa Ejjub a.s. posta puki siromah. Zatim jedno za drugim djeca mu pomriješe, 14-oro djece. Jedna od kušnji koja ga je zadesila jeste i teška bolest koja pa je ostao skroz nepokretan. Tijelo mu se počelo raspadati, a u nekim predanjima stoji da se počelo crvati. Tada ga ostaviše svi prijatelji, osim dva čovjeka koji bi sa velike udaljeosti razgovarali sa njim bojeći se da nema kakvu tešku zaraznu bolest. Nije imao nikoga da se o njemu pobrine osim njegova supruga koja mu je bila poslušna. Hizmetila mu je sve dotle dok je bilo hrane i dok nije ostala bez ičega tako da je bila prisiljena da ide u hizmet drugima kako bi pribavila hranu sebi i mužu. Ejjubove a.s. muke tako potrajaše punih 18 godina. SubhanAllah. Sve je podnosio strpljivo, nikada se nikome nije žalio na svoj bol, čak ni svojoj ženi. Tako jedne prilike njegova supruga nije mogla više da izdrži, valja raditi kod drugih da bi hizmetila njemu i sebi, zatraži od njega da zamoli Allaha swt da ga izbavi iz stanja u kome se nalazio. A on odgovori: Mene je stid moga Gospodara da ga molim prije nego li provedem u belaju onoliko vremana koliko sam proveo u izobilju. Samo je zahvaljivao, nije jadikovao. Tek nakon 18 godina zavapi i zamoli Gospodara: „Gospodaru moj, pogodila me nedaća, a Ti si onaj najmilostiviji među milostivima”. Tek tada Allah swt Ejjubu a.s. daje ozdravljenje.
Nadam se da ćemo uzeti pouku iz ovih riječi. Lijepo je braćo ovu dovu učiti kada čovjeka zadesi neka tegoba ili nedača.
Na kraju molimo Allaha swt da one od nas koje stavi na kušnju bolestima, da ta bolest bude sebebom opraštanja naših grijeha. (Amin ja Rabbel Alemin)

Mesdžid IZ-e Jönköping 11.04.2008/1429 h.g. Hatib Mesud ef. Muhić
Prilagodio sa audio zapisa: Adnan Nukić

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s