Godišnja skupština!

info1Obavještavaju se članovi Džemata Jönköping da će redovna godišnja skupština biti održana 19.1.2014.godine sa početkom u 13.00h u velikoj sali Birkagården na Österängenu na adresi Birkagatan 12 Jönköping.

Molimo sve članove Džemata Jönköping da podmire svoje obaveze plaćanja džematske članarine, jer u suprotnomneće moći prisustvovati skupštini. Samo ćlanovi koji su platili članarinu najkasnije do 31.12.2013.godine imaju pravo prisustvovanja i odlučivanja na skupštini.

Džematski odbor