Jevmi Asura

Jevmi Ašura

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nalazimo u mjesecu Muharremu. Mjesecu koga je Allahov Poslanik Muhammed a.s. nazvao Šehrullahi, El-Muharrem (Allahov mjesec- Muharrem). Tačnije, upravo smo na samom početku ovoga mjeseca.  On je značajan po tome što se prva trećina kod muslimana naziva Jevmi Ašura. A šta ona znači i sa nama  i bez nas svakako bi se trebali zapitati. Svevišnji Allah je isto tako stvorio dvanaest mjeseci po kur anskom ajetu koji glasi;

“Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite!” Et-Tevbe 36. Istinu je rekao Allah Uzvišeni!

Allahov Poslanik a.s. je rekao:”Najodabraniji post poslije mjeseca Ramazana je post u Allahovom mjesecu Muharremu, a najodabraniji namaz poslije propisanih- farz namaza- je noćni namaz-sallatul-llejl.” (Prenosi Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i En-Nesai)

Iz mnogih predaja koje su zabilježene u hadiskim zbirkama i knjigama Sira (životopisa Poslanikova a.s.) saznaje se da su ashabi ovaj dan obilježavali dobrovoljnim postom. Vjerovatno zbog toga što je post Allahu dž.š. najmiliji ibadet. Za njega je  Allah dž.š. pripremio posebnu nagradu. Zato je primjetno da su ashabi i druge značajne događaje i dane  obilježavali postom. Voljeli su da budu postači u takvim prilikama.Kao što je ovdje slučaj sa Jevmi ašura. Što ne znači da se ne može i na drugačiji način obilježiti blagdani i značajni datumi, kao što je tribinama sa obrađivanjem tema i aktuelnim predavanjima o značaju tih blagdana ili značajnih datuma.Ili učenjem mevluda i skupovima vjernika i vjernica u džamijama.

Kada je Muhammed a.s. došao u Medinu i vidio Jevreje da poste deseti dan Muharrema upitao je “Šta je to?”Ovo je dobar dan- odgovorili su, dan u kome je Bog spasio Izraelićane od njihovog neprijatelja (faraona) i Musa ga je za to postio. Pa ja sam Musau preći od Vas- rekao je Muhammed a.s. On ga je potom postio i naredio da se posti.” ( Buhari str. 166 III tom)

Obilježavanje postom deseti dan Muharrema je bilo uobičajeno u praksi ashaba posebno prije objavljivanja obaveznosti posta mjesecom Ramazanom. Nakon toga je post ovim danom ostao u statusu dobrovoljnog posta (nafile) Koje htio postio ga je i imaće nagradu za to, a ko ne bude postio nejma kazne a nejma ni nagrade.

Iz gore citiranog hadisa koji prenosi Buharija između ostalog imamo dvije poruke:

1) Ono što smo već rekli; da se određeni značajni događaji kao što je situacija kada je Allah dž.š. pomogao vjernicima,  obilježe postom , kao Allahu dž.š. najdražim djelom za koju je Allah dž.š pripremio posebnu nagradu.

2) Primjer Jevreja koji pamte historiju i vjerno obilježavaju historijske događaje posebno one koji su nešto značile za njihov narod i za njihovu vjeru. Koliki je period prošao od Musa a.s. do Jevreja  Muhammdovog doba, ali oni pamte i obilježavaju postom dan u kome je Allah dž.š. pomogao Izraeličane. Pa i mi smo preći kao sljedebnici Islama da obilježimo te događaje jer iz njih je jasno da je Allah dž.š. pomogao vjernike protiv nevjernika, sljedbenike Musa a.s. protiv diktatora Firavna alejhi lenetullahi, neka je Allahovo prikletstvo na njega.

Ebu Katade r.a. prenosi da je upitan Allahov Poslanik o postu desetog dana Muharrema (Jevmi ašure), pa je rekao da post ovog dana  briše grijehe za proteklu godinu.”(Prenosi Muslim )

Prenosi Alija r.a. da ga je pitao jedan čovjek u kojem mjesecu  mu naređuje da posti nakon obaveznog ramazanskog posta.Alija mu je na ovo pitanje odgovorio sljedeće:” Bio sam jedne prilike kod Allahova Poslanika a.s. kada ga je jedan čovjek upitao o ovome što si ti mene sada pitao, pa mu je Allahov Poslanik a.s. rekao:”Ako želiš da budeš postač poslije obaveznog ramazanskog posta onda posti u Muharremu, jer je to Allahov mjesec u kome je Allah dž.š. oprostio narodima i u kome će oprostiti i drugim narodima.”(Prenosi Tirmizi )

Muslimani imaju dosta razloga da obilježavaju ovaj dan kako postom tako i drugim manifestacijama; tribinama, predavanjima, mevludima i sl. U islamskim izvorima se spominju neki događaji koji su se desili upravo na deseti dan Muharrema (jevmi ašura) i mi ćemo ih ovdje samo ovlaš spomenuti:

1) Ademu a.s. je oprošten prekršaj koji je učinio u džennetu nakon Iblisovog zavođenja i prevare.

2) Nuh a.s. se sa svojim vjernicima iskrcao na planinu Džudijj, nakon što je potopljen njegov narod, odnosno nevjernici iz njegovog doba.

3)Junusa a.s. je na ovaj dan izbacio kit na obalu nakon što mu je Allah dž.š. oprostio njegovu pogriješku.

4) Musa a.s. se spasio od Firaunove vojske prolazom preko Crvenog mora, on i njegovi sljedbenici a Firavn je utopljen.

5) Jusufa a.s. je izbavila karavana iz bunara u koji su ga bacila njegova braća.

6) Rođen je Ibrahim a.s.

7) Jakubu a.s. je vraćen vid nakon dugogodišnjeg plača za svojim sinom Jusufom.

8) Ejjub a.s. je ozdravio od bolesti kojok je bio iskušan od Allaha dž.š. na ovaj dan.

9) Sulejman a.s. je postao vladar nad Izraeličanima na ovaj dan.

10) Rođen i podignut Isa a.s. na ovaj dan.

11) Muhammedu a.s. objavljen ajet u kome ga Allah dž.š. obavještava da mu je oprošteno sve što je prije činio i što će činiti u buduće.

http://www.rijaset.ba

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s