Predznaci sudnjeg dana 7.dio

hutba 28.2.

Hvala pripada Allahu dz.s., salavat i selam na Bozijeg poslanika i miljenika Muhammeda a.s., na njegovu casnu porodicu, cjenjene ashabe i sven as prisutne…
TRAŽENJE NAUKE KOD NEZNALICA

Ebu Umejje EI-Džumehi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri su stvari od predznaka Sudnjeg dana: prvo je, tražiti nauku kod neukih…” (Ibnu Mubarek u Kitabuz-zuhdu sahih)

Abdullah ibnu Mubarek koji je prenio ovaj hadis je upitan:

– A ko su ti neuki?

– To su oni koji govore prema svojim hirovima i nedozrelim

mišljenjima, – odgovori on.

Također, govoreći o takvim ljudima je rekao:

“To su oni koji su uzimali znanje od neukih, tj. od onih koji uvode i sprovode bid'ate (novotarije) u vjeri.“

Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, kaže: “Ljudi će biti i ostati ispravnom putu sve dok budu uzimali znanje i praksu od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba, radijallahu anhum, i učenih ljudi, ali kada im znanje počne dolaziti od neukih, čiji su hirovi, nahođenja i stremljenja razjedinjeni, onda će biti upropašteni.” (Ibnul-Mubarek, Et-Taberani u Kebiru i El-evsatu i Abdurrezak u EI-Musannifu 11 /346 sahih)

Nema sumnje da se u one od kojih ne treba uzimati znanje ubrajaju sije i svi oni koji ne žele dobro Islamu i muslimanima, šireći neistine o toj vjeri , proglašavajući ostale muslimane kafirima i unoseći sumnju i smutnju medu njene pripadnike.

RAZGOLIĆAVANJE I NEPROPISNO OBLAČENJE ŽENA

Od predznaka Sudnjeg dana je da će žene napustiti islamski odgoj pri oblačenju, pa će se tako oblačiti da ta odjeća neće pokrivati njihove stidne djelove tijela.

Ibnu Omer, radijallahu anhu. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pretkraj života moga ummeta će biti ljudi koji će jahati (voziti se) na udobnim sedlima (sicovima) sličnim onim u kućama, dolaziće tako do pred džamijska vrata a žene će im biti razgolićene i slabo obučene. Na njihovim glavama ce biti punđe (frizure) kao grbe iznemoglih deva. (Pro)kunite ih jer su one ionako proklete…” (Ahmed, a slična predaja je i kod EI-Hakima 4/436 sahih)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Imaju dvije vrste džehennemlija koje nisam vidio: Ijudi koji nose bičeve slične kravljim repovima i njima tuku narod, i razgolićene i nepropisno obučene žene, koje naginju ljudima i zavode ih a njihove glave (frizure) su poput devijih grba. Neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se osjeća na tolikoj i tolikoj udaljenosti.” (Muslim 17/190)

Ovo se već uveliko ostvarilo pa vidimo žene da se, kobajagi, oblače i pokrivaju tankim i providnim platnima, a ustvari to rade samo da budu zavodljivije i privlačnije muškarcima.

Takođe, ima žena koje oblače (relativno) dugo, all je ta odjeća je toliko tijesna i ocrtava sve sramne dijelove tijela. Ta odjeća i pored toga što je duga ne može se nazvati islamskom jer je funkcija islamske odjeće da sakrije sve ono što bi privlačilo ljude, bio to ukras, boja odjeće, miris).

U tu zabranu ulazi i stavljanje perike i slično, što se ubraja u mijenjanje Alahovog, dželle šanuhu, stvaranja. Na žalost, između stvari koje se još rade i čime se Allahova. dželle šanuhu, srdžba izaziva, a muslimani ostaju skrštenih ruku, je da se u zadnje vrijeme pojavila odjeća, ill bolje rečeno neodjeća, koja je sašivena od platna na kojem su ispisani kur'anski ajeti, i tu odjeću oblače najpoznatije svjetske prostitutke, prikazujući je na modnim revijama.

ISTINITOST VJERNIKOVOG SNA

Od predznaka Sudnjeg dana je da će san vjernika biti istinit i da će se obistinjavati, pa što god vjernik bude iskreniji u svom vjerovanju i san će mu se više obistinjavati.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada bude pretkraj dunjaluk, rijetko će se dešavati da se san vjernika ne obistini, a najiskreniji san nekog od vas će biti san onoga koji je najiskreniji u govoru. San vjernika je četrdeset i peti dio poslanstva.” (EI-Buhari 12/404 i Muslim 15/20 sahih)

Ibnu Ebi Džemre kaže: “Mudrost ovoga se krije u tome što će vjernik pretkraj dunjaluka biti usamljen, jer u hadisu stoji: “Islam je počeo sa malim brojem ljudi i ponovo će se svesti na mali broj“ (Muslim 2/176), pa obzirom da će se vjernik osjećati usamljenim i neće imati društva niti pomagača, onda će ga Allah, dželle šanuhu, počastiti lijepim snovima koji će se obistinjavati.”

Još se napominje da će ovaj predznak nastupiti kada nestane nauke, i kada se islamski propisi zapuste i zaborave i ljudima bude potreban neko ko će ih podsjetiti na vjerske propise, kao što su raniji narodi bill podsjećani slanjem Poslanika. Obzirom da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslednji Poslanik onda nema više poslanstva, ali je ostao ovaj – četrdeset i peti – dio poslanstva a to je lijep i iskren san koji ce vjernika tješiti i obećavati mu lijepu nagradu a istovremeno ga upozoravati na opasnost kazne.

Ima jos jedno mišljenje da će se ovo desiti u vrijeme Isa'a, alejhisselam, jer će njegova generacija biti najbolja generacija u ovom ummetu, osim generacije ashaba, radijallahu anhum, i oni će biti najiskreniji u svom govoru, pa će im se zato i snovi obistinjavati. A Allah, dželle šanuhu, najbolje zna kada će i kako to biti.

MNOŠTVO I RAŠIRENOST PISANJA

Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana… pojavljivanje pera (olovke).” (Ahmed.sahih) Sa ovim pojavljivanjem pera – a Allah, dželle Sanuhu, zna najbolje – misli se na mnoštvo i raširenost pisanih djela.

U rivajetu kod Et-Tajalisija i En-Nesaije od Amr ibnu Tagliba, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana… mnoštvo trgovaca i pojavljivanje nauke.” (En-Nesai 7/244 sahih)

Ovo pojavljivanje nauke ukazuje na raširenost onih stvari kojei pomazu u širenju nauke a to su knjige.
To se uistinu i desilo u današnjem vremenu u cijelom svijetu, zbog savremenih strojeva za štampanje,kopiranje i ostalog, ali i pored svih tih olakšica vidimo da je džehl (neznanje) rašireno među ljudima, jer malo ima korisnog i pravog znanja, a to je istinito poznavanje Kur'ana i Sunneta sa njihovom praktikom u životu.

I upravo zbog nepostojanja ovog pomenutog islamskog, izvornog znanja vidimo da mnoštvo i raširenost knjiga i ostalih glasila ne koristi ljudima, jer su i pored toga ostali u džehaletu (neznanju).

NEMARAN ODNOS PREMA SUNETIMA NA KOJE ISLAM PODSTIČE VJERNIKE

Od predznaka Sudnjeg dana je i omalovažavanje Allahovih, dželle sanuhu, propisa, kao što je to pomenuto u hadisu od Ibnu Mes'uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da će čovjek prolaziti kroz džamiju a u njoj neće klanjati dva rekata.’ ( Ibnu Huzejme 2/283.

hasen)

Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, kaže: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da se džamije pretvore u puteve za prolaz.’ (Et-Tajalisi El-Hakim 4/446,sahih)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata.’ (Muslim sahih)

I ne samo da se od džamije prave prolazi nego još gore od toga je da su džamije pretvorene u turistička mjesta, gdje ulaze svakako obučeni, ili bolje rečeno neobučeni kafiri da bi ih razgledali.
Zna se da su džamije napravljene da se u njima čini zikr i obavlja ibadet, a ne da bude stjecište čopora turista koji krnje svetost ovih Allahovih, dželle šanuhu, kuća, zbog neznatne matenjalne koristi, kao što se to događa u mnogim džamijama u Istanbulu i drugdje.
Neka nas Allah, dželle šanuhu, zaštiti od toga i učini nas od onih koji ce poštovati svetost Allahovih, dželle šanuhu, kuća.

 

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s