Naučni radovi potvrdili koristi posta

Zaključak ovog rada je da su rezultati pokazali da dugotrajni periodični post kao što je Ramazan ima pozitivne učinke na status upalnih parametara u ljudskom tijelu kao i na faktore rizika za kardiovaskularne bolesti, kao što su homocistein, CRP i odnos TC / HDL.

Islamska definicija posta glasi: ‘’ Post je uzdržavanje od jela, pića, spolnog općenja i svega onoga što kvari post od zore do zalaska sunca’’. Kaže Uzvišeni Allah:“O vjernici propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas , da bi bili bogobojazni.“(Beqare, 183) Znači svrha posta i glavni njegov cilj je bogobojaznost, a to je opet uslov čovjekovog uspjeha na dunjaluku i na ahiretu. Međutim to ne isključuje i druge blagodati pored osnovnog cilja. Kao sto je i rekao Poslanik a.s. “Postite, bićete zdravi“.U novije vrijeme sve je više ozbiljnih medicinskih studija koje potvrđuju koristi islamskog posta po zdravlje ljudi. Naime, kako muslimani u posljednje vrijeme, hvala Allahu, sve više uvažavaju imperativ prve Kur’anske objave: „ikre, tj.uči“ sve češće se pojavljuju ozbiljni naučni radovi koji i u naučnom smislu otkrivaju koristi Ramazanskog posta po zdravlje ljudi. Koristi su mnogobrojne, te ga često nazivaju operacijom bez noža.

Naučni časopis Annals of Nutrition and Metabolism objavio je neke naučne radove o uticaju posta po zdravlje ljudi. Donosimo sažete preglede nekih od tih radova.
Prvi od njih je rad marokanskih ljekara:
Fasting during Ramadan Induces a Marked Increase in High-Density Lipoprotein Cholesterol and Decrease in Low-Density Lipoprotein Cholesterol1 (Post za vrijeme Ramazana uzrokuje značajno povećanje HDL-holesterola, i pad LDL-holesterola)
Ispitivanje je provedeno na 32 odrasla zdrava muškarca, da se ispitaju promjene u serumu ukupnog holesterola, triglicerida, holesterola u lipoproteinima visoke gustoće (HDL-dobri holesterol) i lipoproteinima niske gustoće (LDL-loši holesterol), glukoze i tjelesne težine tijekom Ramazana. Rezultati su pokazali značajan pad koncentracije ukupnog holesterola (7,9%, p <0,001) u serumu tijekom Ramazana u poređenju sa periodom prije posta. Također, evidentiralo se značajno smanjenje koncentracije serumskih triglicerida (30%, p <0,001) tijekom Ramazanskog posta u odnosu na period prije ramazana. Smanjenje obadvoje, serumskih triglicerida i ukupnog holesterola se zadržalo 1 mjesec nakon ramazana. Do kraja ramazana, serumski HDL holesterol izrazito je porastao (14,3%, p <0,001) i ostao povišen 1 mjesec nakon Ramazana, za razliku od LDL holesterola koje je pokazao značajan pad (11,7%, p <0,001) i također se održao 1 mjesec nakon Ramazana. Srednja tjelesna težina je pala za 2,6% (p <0,01) na 29.dan ramazana .
Ovi rezultati ukazuju na to da ponašanje u ishrani tokom ramazana blagotvorno utiče na plazma lipide i lipoproteine, te da smanjuje tjelesnu težinu postača.

 Radovi ovih ljekara nam još jednom,

ovaj put vrlo autentično, poštujući sve norme naučnog istraživanja,

potvrđuju da je u svemu onom što je Allah dž.š. naredio dobro i u svemu onom što je Allah dž.š. zabranio loše.

 Sljedeći rad koji ćemo spomenuti je od turskih kolega:
Effects of Intermittent Fasting on Serum Lipid Levels, Coagulation Status and Plasma Homocysteine Levels2 (Uticaji povremenog posta na nivo lipida, koagulacioni status i nivo homocisteina u plasmi)
Ukupni kolesterol u serumu, trigliceridi, lipoproteini visoke gustoće (HDL-dobri holesterol), lipoproteini niske gustoće (LDL-loši holesterol), protrombinsko vrijeme, aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTT), plazma fibrinogen, D-dimer i razine homocisteina mjerene su kod 24 zdravih postača volontera (12 žena, 12 muškaraca) u dobi od 21 do 35 godina. Uzorci venske krvi uzeti su 1 sedmica prije Ramazana, 21. dan Ramazana, i 20 dana nakon ramazana.
Rezultati: Nisu zabilježene značajne promjene u nivou serumskog ukupnog holesterola, triglicerida i LDL-a. Nivo HDL-a znatno je povišen za vrijeme Ramazana (p <0,001) i 20 dana nakon ramazana (p <0,05). Nivoi protrombinskog vremena, aPTT-a, fibrinogena i D-dimer-a bili su u fiziološkim granicama u svim uzorcima, ali nivo D-dimer-a bio je značajno niži na kraju ramazana u odnosu na nivo prije i poslije posta (p <0,001). Nivoi homocisteina, koji još uvijek u referentnim rasponima, bile su niske tijekom Ramazana (p <0,05) i dosegle nivoe od prije posta, nakon ramazana.
U zaključku se navodi da su njihovi rezultati pokazali da je perodični post doveo do nekih korisnih promjena u nivou serumskog HDL-a, homocisteina, i koagulacijskog statusa, te da da povremeni post može imati korisne učinke na hemostatičke riziko markere za kardiovaskularne bolesti.
I još jedan rad od turskih ljekara:
Interleukin-6, C-Reactive Protein and Biochemical Parameters during Prolonged Intermittent Fasting3 (Interleukin-6, C Reaktivni protein, i biohemijski parametri za vrijeme prolongiranog periodičnog posta)

U cilju procjene utjecaja dugotrajnih promjena unosa hrane na upalne markere i biohemijske parametre u studiji je učestvovalo 40 zdravih dobrovoljaca normalne težine [20 žena u dobi između 20 i 38 godina, 20 muškaraca u dobi između 23 i 39 godina, indeks tjelesne mase (BMI) <25 kg/m2] koji su postili za vrijeme Ramazana, i drugih 28 zdravih dobrovoljaca, odgovarajuće dobi (14 muškaraca, 14 žene) koji nisu postili. Uzorci venske krvi uzeti su sedam dana prije Ramazana, tijekom zadnje sedmice ramazana i 3 sedmice nakon ramazana. Mjereni su serumski interleukin-6 (IL-6), C-reaktivni protein (CRP), homocistein, vitamina B12, folna kiselina, ukupni holesterol (TC), trigliceridi, lipoproteini niske gustoće (LDL-loši holesterol) i lipoproteini visoke gustoće (HDL-dobri holesterol) u krvi .
Rezultati: Nisu zabilježene značajne promjene u serumu ukupnog holesterola, triglicerida i LDL nivoiama. TC / HDL omjer (HDL rizični faktor) bio je smanjen za vrijeme i poslije ramazana u oba spola u grupi koja je postila, dok nije bilo promjena u grupi koja nije postila. IL-6 (p <0,001), CRP (p <0,001) i homocistein (p <0,01) bili su značajno niži tokom Ramazana u ispitanika koji su postili kod oba spola u odnosu na bazalne vrijednosti (1 nedelju prije Ramazana).
Zaključak ovog rada je da su rezultati pokazali da dugotrajni periodični post kao što je Ramazan ima pozitivne učinke na status upalnih parametara u ljudskom tijelu kao i na faktore rizika za kardiovaskularne bolesti, kao što su homocistein, CRP i odnos TC / HDL .
Radovi ovih ljekara nam još jednom, ovaj put vrlo autentično, poštujući sve norme naučnog istraživanja, potvrđuju da je u svemu onom što je Allah dž.š. naredio dobro i u svemu onom što je Allah dž.š. zabranio loše. Ramazanski post kao stroga islamska vjerska obaveza ima pored svog osnovnog cilja tj. bogobojaznosti i zdravstveno korisne posljedice po postača, ako se post provodi u okvirima i granicama propisanim za post.

____________________
1 Ahmed Adlounia, Noreddine Ghalimb, Abdellah Benslimaneb, Jean Michel Lecerfc, Rachid Saïlea
aLaboratoire de recherches sur les lipoprotéines, Département de Biologie, Faculté des Sciences Ben M’sik, and
bLaboratoire des Lipoprotéines, Institut Pasteur du Maroc, Casablanca, Morocco;
cService de Nutrition, Institut Pasteur de Lille, France
2 Fehime Benli Aksungara, Aynur Erenb, Sengul Urec, Onder Teskind, Gursel Atese
Departments of aBiochemistry, bMicrobiology, cMetabolism and Nutrition, dCardiovascular Surgery and eCardiology, School of Medicine, Maltepe University, Istanbul, Turkey
3 Fehime B. Aksungara, Aynur E. Topkayab, Mahmut Akyildizc
Departments of aBiochemistry, bMicrobiology and cCardiovascular Surgery, Maltepe University, School of Medicine, Istanbul, Turkey.

preporod.com

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s