Zemljotres kroz prizmu Kur`ana i hadisa

Svjedoci smo da su svakim danom sve češće pojave zemljotresa, cunamija, ciklona, promjena klime jasan pokazatelj dolaska Kijametskog dana, što pametnome daje do znanja da se treba pripremati i činiti što više dobrih djela i doći na tevbu (pokajanje).

Kaže Božji poslanik Muhammed a.s: {لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل}

„Neće nastupiti Kijametski dan sve dok zemljotresi ne budu učestali.“ (Hadis prenosi Buhari)

 Poštovani čitaoci!

Ovaj hadis je izgovoren u sedmom vijeku, a rekao ga je čovjek koji je živio u pustinji. U to vrijeme nije bilo karti sa jasno ucrtanim epicentrima i mjestima gdje su zemljotresi česta pojava. Poslanik je povezao učestalost zemljotresa sa Kijametskim danom.

Ovaj hadis se može smatrati Božjom milošću jer se upravo njime ukazuje na dolazak Kijametskog dana, dajući ljudima šansu da se za njega i pripreme.

Dok Ku`ran ukazuje na iznenadni dolazak Kijametskog dana:

{هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة و هم لا يشعرون}

„Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni.“ (Az-Zuhruf, 66)

Ovaj ajet se svakako odnosi na one koji su zanemarili drugi svijet, a prednost dali dunjaluku i njemu se objeručke posvetili. Ali vjernik sebi ovako nešto ne smije dozvoliti, mora uvijek biti na oprezu i spreman da uvijek može biti putnik, jer u biti je vjernik musafir.

Kaže Allah dž.š:

{أممن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما يحذر الاخرة و يرجو رحمة ربه قل هل يستويالذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكّر أولو الألباب}

„Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga…? Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!“ (Az-Zumer, 9)

Veliki mufesir Et-Taberi tumačeći ovaj ajet kaže da u riječi emmen postoje dva kiraeta, tj. dva načina čitanja. Prvi način je da slovo mim nema tešdida i onda bi elif u riječi emmen značio poziv, tj. „O ti koji si pokoran čitave noći.“

Drugo značenje elifa u riječi emmen bilo bi upitno, tj. „Da li je onaj koji u noćnim časovima provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga isti kao onaj koji zaboravi Onoga kome se prije molio, i druge Njemu jednakim smatra, da bi s puta Njegova na stranputicu odvodio.“ (Tefsir jami`u-l-bejan an te`vilaji-l-Kur'ani li Ebi Dža`fer bin Muhammed bin Džerir At-Taberi, Daru-l-Fikri, Bejut, 1988., 23, str. 201)

Ajet decidno ukazuje na činjenicu da onaj ko se Allaha boji smatra se od onih koji znaju i razlučuju stvari, tj. oni ne mogu biti zajedno sa onima koji to ne znaju i ne shvataju ulogu i cilj ovog dunjaluka.

Kao što znamo, zemljotresi su ovih godina postali vrlo učestali i odnose velike žrtve. To je, dakle, potres koji nastaje usljed pomijeranja tektonskih ploča, kretanja Zemljine kore ili pojave udara, a posljedica je podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike energije.(Luka Lj. Pešić: Opšta geologija, Endodinamika, Beograd, 1995, ISBN 86-80887-58-7.)

Do zemljotresa dolazi usljed zaglavljivanja tektonskih ploča pri čemu dolazi do naprezanja stijenske mase i onog trenutka kada naprezanje postane toliko da ga stijene ne mogu izdržati, dolazi do lomljenja i klizanja duž rasjeda.

Zemljotresi se, prema načinu postanka, dijele na prirodne i vještačke. Prirodni zemljotresi se, dalje, mogu podijeliti na spontane i izazvane. Spontani zemljotresi su oni koji nastaju usljed kretanja litosfernih ploča, pa se nazivaju i tektonski zemljotresi. U grupu izazvanih prirodnih zemljotresa spadaju vulkanski i urvinski zemljotresi.

Tektonski zemljotresi nastaju oslobađanjem seizmičke energije u Zemljinoj kori. Nastaju pod djejstvom velikih pritisaka u stijenskim masama Zemljine kore, najčešće izazvane pomijeranjem većih blokova Zemljine kore. Tako dolazi do iznenadnog loma stijenske mase, koji je praćen elastičnim deformacijama okolnih stijenskih masa, koje se zatim šire u prostor u obliku seizmičkih talasa. Uzroci pokreta u litosferi su konvekcijska strujanja koja se dešavaju u atmosferi. Tom prilikom se hladnija magma spušta iz gornjih dijelova i iz donjih dijelova prema površini gura topliju magmu (slično procesu ključanja vode), što dovodi do širenja okeanskog dna. Litosfera je razlomljena u više ploča, koje se međusobno mimoilaze, sudaraju i razilaze.

Cunami

 Potresi s epicentrom na dnu mora izazivaju talase su cunami koji mogudosegnuti visinu i do 30 m (cunami u Indijskom okeanu 2004.).

Naučnjaci ukazuju načinjenicu da i pored savremene tehnike prisluškivanja i mjerenja zemljotresanisu u stanju da otkriju dolazak cunamija.( http: sr.wikipedia.org/sr-el.)

Naučnjaci ukazuju da cunami tj. veliki valovi u sebi sadržeogromnu snagu kojom privlače, čupaju, iuzimaju žrtve i sve što se pred njima ispriječi, ili bolje rečeno sve što jepropisano da se uništi tj. kazni ono će biti kažnjeno, i tu netreba voditinikakvu dilemu, to su Božji zakoni kojima kažnjava onoga koga hoće tj. kozasluži kaznu. U tom kontekstu kaže Uzvišeni Allah:

{ويستعجلونك بالعذاب و لو لا أجلٌ مسمىً لجاءهم العذاب و ليأتينهم بغتةً و هم لايشعرون}

„Oni traže od tebe da ih što prije kazna stigne.A da nije određenog roka za to,kaznabi im došla, a doći će im,sigurno,iznenada,oni neće predosjetiti.“ Al-`Ankebut53.

Kao što smo već napomenulikada dođe do jakih potresa u dubinama okeana, niko osim Allah nezna niti možeznati niti otkriti šta se događa i kakva šteta može biti prouzrokovana, i kakveposljedice po ljude mogu nastupiti. Sve se to događa kažu učenjaci u jednojzastrašujućoj tišini, poslije koje slijedi užasna kazna, sa nesagledivimposledicama.

Kao što nam naučnjaci govore da sve katastrofe koje pogađajuiznenada Zemlju i mjesta koja su svojimponašanjem prešla sve kodekse i sva moralna mjerila upravo su kazna odGospodara ljudi.Uzvišeni Gospodar želi da dadne priliku i šansu ljudima da ipored malih kazni osvijeste se i shvate svoju ulogu na Zemlji.Čovjek je zaduženda izgrađuje Zemlju i ne remeti njene zakone koji ako se pravilno koriste služei od koristi su čovjeku, u protivnom sve što je na Zemlji se pretvara uAllahovu vojsku i služi u izvršavanju naredbe Božije, tj. kazne Božije.

Sve ovo ukazuje na činjenicu koja potvrđuje ispravnost iautentičnost Božije knjige i govora Poslanika da će kazna nastupiti iznenada, ida oni koji pameti imaju moraju to shvatiti što prije.

U tom kontekstu kaže Uzvišeni:

{واتبعواأحسن ما أُنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذابُ بغتةً و أنتم لا تشعرون}

„Islijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje,prije nego što vamkazna dođe,za čiji dolazak nećete znati.“Az-Zumer 55.

Ajeti eksplicite ukazuju na dolazak kijametskog dana i zemljotresa,a stanje većine ljudi se nije promjenilo, oni su u odsutnosti i nemarnosti.Tusituaciju potvrđuje slijedeći ajet:

{فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتةً فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم}

„Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? Ašta će im koristiti opomena kad im on dođe?“ Muhammed 18.

Ajet ukazuje da su dokazi tj. ajeti Kijametskog dana ispunjeni ioni se nalaze oko nas i na korak od nas, vidimo ih očima, ali se pravimo da ihne poznajemo.

Nemoral koji se širi poput bolesti i sve više ulazi i razarafamilije, a isterava ono što je ostalo od vjere, droge cvjetaju po našimfamilijama, i one doprinose da se udaljavamo od vjere, alkohol je odvajkadasastavni deo života, snjim se svaka svečanost započinje i završava, psovke susastavni dio našeg riječnika, naša djeca se takmiče ko će više i pogrdnijeopsovati,ogovaranje i prenošenje haberova su postale poslastice bez kojih senemože i nezamislivo je da se doručkuje a da se nije obavio taj gnjusni dioposla koji je nažalost postao nužnost i sastavni dio onih koji sebe opisujuvjernicima.

Sve su ovo uzroci koji zahtjevaju kazne od Uzvišenog Gospodara, ana nama je da budemo svjesni činjenice da svakog trena možemo biti musafiri, ida li smo spremni za tako nešto? Vrata tevbe(pokajanja) su otvorena dvadeset ičetiri sahata, odazovimo se pozivu Uzvišenog Allaha, pozivu koji traje sve doKijametskog dana. Molimo Uzvišenoga da ovaj poziv dospije i dođe do naših srcai osvijesti nas.

{أفلا يتوبون إلى الله و يستغفرونه واللهُ غفورٌ رحيمٌ}

„Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega,ta Allah prašta i samilostan je.“ Al-Ma`ida 74.

prof.dr. Mehmed Mešić

fis.edu.rs

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s