Otvoreno pismo 36 muslimanskih uglednika predsjedniku Obami

muslimanski-uglednici-pisali-obamiOdnos između Sjedinjenih država i muslimanskog svijeta ne može biti normalan ako se agresija protiv muslimana ne zaustavi i ako se prema njima ne uspostavi fer i ravnopravan odnos

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog

Nj.E. američkom predsjedniku Barack Husseinu Obami

Mi, dolje potpisani, učenjaci, intelektualci, političari, pravnici i drugi akademski radnici iz muslimanskih zemalja, koristimo Vaš izbor za predsjednika Sjedinjenih država da Vam se obratimo kao čovjeku humanisti, i da se putem Vas, obratimo američkom narodu, jer Vi ste njihov predsjednik i uživate njihovo povjerenje. Nadamo se da će Vaša Ekselencija pažljivo pročitati ovo pismo u cijelosti i unaprijed očekujemo Vaš objektivan i nepristrasan stav u interesu cijelog čovječanstva…

Gospodine predsjedniče,
Vašoj Ekselenciji bismo željeli predstaviti naša gledišta o mnogim pitanjima koja su od zajedničkog interesa i koja imaju veliki utjecaj u svijetu.
Prije nego što počnemo govoriti o tome, upućujemo tople čestitke američkom narodu zbog ovog historijskog podviga napravljenog Vašim izborom za predsjednika – iz inata rasističkim oponentima koji su činili sve što su mogli kako bi spriječili izbor jednog čovjeka afričkog porijekla. To je, bez ikakve sumnje, veliki uspjeh. Ovu činjenicu mogu shvatiti oni kojima je američka historija bliska – njen razvoj i njene promjene, ali, u isto vrijeme ovaj uspjeh stavlja veliku i izuzetno ozbiljnu odgovornost na Vaše breme u odnosu na one koji smatraju da će njihove nade Vašim dolaskom u Bijelu kuću biti ostvarene. To je, opet, odgovornost prema cijelom svijetu u kojem je Amerika glavni igrač – a prije nego što prazne stranice historije počnete ispisivati svijetlim znakovima ili mračnim i tamnim poput onih koje je pisao bivši predsjednik George W. Bush.

Gospodine predsjedniče,
Dopustite da iznesemo neke od problema koje bismo željeli podijeliti s Vama. Oni su sumirani u sljedećim tačkama:
1.Pozivamo uljudnoj pažnji Vas i Vaš narod, na važnost saradnje sa svim ostalim narodima u cilju postizanja zajedničkih interesa, kako bi se suprotstavili zajedničkim opasnostima kakve su ekološki problemi, mir, moralne vrijednosti, zaštita etike, ljudska prava, energija, razvoj, borba protiv epidemija i prirodnih katastrofa, a bez diskriminiranja, bez propagiranja pojedinačnih vizija ili ideologija, i bez pretezanja u korist interesa određenog naroda. Uvjeravamo Vašu Ekselenciju da je saradnja za dobrobit čovječanstva srž učenja naše vjere. Allah Svemogući u Kur'anu kaže: Jedni druge pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; (Al-Ma'ida, 2)
Ponavljamo da muslimanski narodi posjeduje moral i materijalni potencijal i da su opskrbljeni sa vidljivim i skrivenim elementima moći koji ih kvalificiraju da budu ključni partneri u oblikovanju budućnosti u svijetu. Uz to, uvjeravamo Vas, ignoriranje naših naroda ili njihovih prava na samoodređenje ili činjenje zavjera u kojima se napadaju njihovi interesi ili okupiraju njihove zemlje ili uskraćuju njihove slobode, ne može opstati. Naš muslimanski narod poziva na recipročnu saradnju zasnovanu na jednokosti, ali on će se u isto vrijeme boriti svim mogućim sredstvima protiv svakog pokušaja da se iskorijeni ili da se uništi njihov identitet ili otuđe njihovi resursi.
2. Iz naše odgovornosti kao muslimana da se ne bojimo nikoga osim Allaha Svemogućeg, objavljujemo Vašoj Ekselenciji i američkom narodu da čvrsto vjerujemo u pravo svih religija, kultura i civilizacija i društava u raznolikosti i slobodi izbora. Svemogući Allah u Kur'anu kaže: Nema prisiljavanja u vjeru( Al-Baqara, 256). Isto tako, molimo Vas da odobrite takvo pravo svijetu i budite ubijeđeni da uvođenje američkog modela u ostale dijelove svijeta silom, pritiskom i zastrašivanjem samo će uvećati svjetske krize i konflikte a prva koja će biti pogođena time je upravo Amerika. Željeli bismo Vas podsjetiti da historijska logika, kao ni tradicija, ne dozvoljavaju nastavak niti pobjedu ovakvog pristupa ma kakvu mateijalnu moć imala ili ma kakve svjetske slogane nosila. Vjerovatna situacija koju je globalizacija generalno postigla, a naročito američka unutarnja situacija, predstavjaju živi dokaz onoga što želimo reći onima koji se žele suočiti s činjenicama i povratiti se istini iz iluzija i samoobmane.
3. Podsjećamo Vas gospodine predsjedniče, na osnovu naše religije i kulture, da civilizacija ne može cvjetati, a u miru i sigurnosti u svijetu se ne može uživati osim ako pravda ne prevlada na zemlji i ne dominira u međunarodnim odnosima. Mi iskreno mislimo da svaka razumna osoba duboko u sebi vjeruje da ni jedan drugi narod kroz historiju nije doživio nepravdu poput one učinjene palestinskom narodu. Ova činjenica je, možda, bila ignorirana od strane Sjedinjenih država kao posljedica, bilo finansijskih, političkih, bilo medijskih pritisaka zbog ideoloških iluzija, legendi ili izbornih ambicija.

Gospodine predsjedniče,
Nemojte očekivati normalne odnose sa Arapima i muslimanima i onima koji se zalažu za istinu i pravdu u svijetu, ako ne bude uklonjena nepravda načinjena palestinskom narodu, prije svega podržana od Sjedinjenih država, i njihova prava i zemlja ne budu vraćeni; ako suverenitet Iraka i Afganistana ne budu održavali njihovi narodi i ne budu kompenzirani gubici koji su im počinjeni, i ako krstaške okupacijske snage ne odu iz okupiranih zemalja. Ove snage su vratile uspomene na ratove srednjovjekovnih krstaša i na kolonijalne ratove i otpočeli ponovo neprijateljstva među narodima u svijetu.

Gospodine predsjedniče,
Onima kojima su poznate historijske činjenice znaju da su naši narodi lojalni svojim prijateljima, ljubazni prema onima koji ih poštuju i posvećeni svojim saveznicima. Ipak, oni se ne klanjaju svojim okupatorima ili predaju agresoru i nikada ne prihvataju ponižavanje – radije uzimaju slobodu silom nego da je dobiju ponižavajući se.
Vjerovatno je trenutna situacija otpora okupaciji u muslimanskim zemljama, Palestini, Iraku, Afganistanu, dovoljan putokaz Americi da duboko i iskreno preispita svoje metode rada sa ljudima u svijetu, generalno, a sa muslimanskim narodima, naročito.
Sjedinjene države bi se, kao glavna supersila, trebale osloboditi diktature cionističkog lobija kada je u pitanju odnos prema muslimanskom svijetu i trebale bi shvatiti da stvarni interesi američkog naroda leže u saradnji sa milijardu i po muslimana, kako bi se podržalo pravo i pravda. Dakako, ovakav stav zahtijeva jednu vrstu hrabrosti američkog vodstva – da se postavi iznad ličnih i stranačkih interesa.

Gospodine predsjedniče,
Ako Amerikanci ne mogu podržati pravo i pravdu, najmanje što bi se od njih moglo prihvatiti je nepristrasnost. Vaša podrška nepravdi i okupaciji će izazvati otpor i vodiće nas ka tome da i mi sve isto gledamo.
4. Nema sumnje, gospodine predsjedniče, da ste Vi proistekli iz multikulturne zajednice, sin različitih etničkih grupa čije porijeklo ide od Crnaca, koji su patili zbog nepravde, eksploatacije i rasne diskriminacije, i, čak šta više, Vi ste stručnjak legislative i advokatskih poslova – okrenut pravdi, i nema sumnje da znate da se pravda ne može postići ako se ne postigne jednakost u raspodjeli bogatstava, ne da jednaka mogućnost i ne zaštiti eksploatacija i pljačkanje bogatstva naroda.
Vaša Ekselencija će se, vjerovatno, složiti s nama da narodi Trećeg svijeta nisu patili od pljačkanja bogatstava i eksploatacije njihovih resursa i napada na njihov suverenite na isti način koliko su patili od velikih američkih multinacionalnih kompanija koje su osvajale države i svrgavale režime i dotucale svaki pokušaj uspostavljanja bilo kakvog narodnog otpora za zaštitu bogatstva tih zemalja. Da li mi i cijeli svijet žudmo da otpočne nova faza koja odražava pravdu u rasporedu bogatstva i učestvovanju u razvoju širom svijeta ali bez mobiliziranja međunarodnih finansijskih institucija koje služe ispunjavanju američkih interesa – kakve su Svjetska trgovačka organizacija, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i druge instituce koje su osnovane samo zato kako bi se velikim silama omogućilo, naročito Sjedinjenim državama, da kontrolišu bogatsva nerazvijenog svijeta.
Nedvojbeno, Vaša Ekselencija je svjesna činjenice da je eksploatacija ljudi i pljačkanje njihovog bogatstva glavni razlog velikih ratova, nepoštenih velikuh olujnih kriza koje su pokrenule i poticale Sjedinjene države.

Gospodine predsjedniče,
Pozivamo Ameriku, još otkada ona proživljava duboku finansijsku krizu da počne tražiti neke solucije u finansijskoj legislativi i ekonomske pristupe drugih naroda, a koji mogu doprinijeti da Amerika prevaziđe svoju finansijsku krizu i katastrofalnu situaciju u privredi – što vraća svijet unazad za nekoliko decenija.
Ovdje ističemo ulogu islamskog bankarstva i islamskog ekonomskog pristupa koji je hvaljen od nepristrasnih iskusnih starih zapadnih ekonomskih stručnjaka.

Gospodine predsjedniče,
5. Sloboda je instiktivni zahtjev za sve ljude i to je jedna od zajedničkih vrijednosti koju dijele svi narodi, čak i ako se oni razlikuju u svojim konceptima o slobodi i njenom obimu. Iako je Amerika zemlja koja poziva na slobodu i poštivanje ljudskih prava, više nego i jedna druga zemlja na svijetu, mi vjerujemo da su vlade u Americi, u praksi, one koje najviše krše ljudska prava i oduzimaju slobodu drugih, zbog koje su pokretali ratove više nego druge zemlje, činile genocid, nezakonito zatvarali i maltretirali ljude. Šta više, to je vidljivo u lavljem udjelu podrške diktatorskim režimima, zavjerama protiv rastućih demokratija, planiranim vojnim udarima zaobilazeći međunarodne organizacije ucjenom. Narodi u svijetu koji su su umnogome propatili zbog ove američke politike stavljaju ulog na Vaš kredibilitet i čekaju da vide šta ćete Vi uraditi u tom smislu – da li ćete biti čovjek etike, principa i snova, kako ste obećali svome narodu i svijetu, ili čete biti podložni željama poslovnih ljudi i potčinjeni pritisku lobista cionizma i tajnih organizacija.

Gospodine predsjedniče,
Vi ste, zasigurno, svjesni činjenice da za zauzimanje određenog pozitivnog mjesta u historiji, nije dovoljno da se samo uzvikuju pozitivni slogani – izuzev ako se ne pretoče u stvarnost, i Vi, zasigurno znate da karakter i historiju svakog vođe, u velikoj mjeri, određuje i kvalitet njegovog tima.
6. Na osnovu naše vjere i principa, mi pozivamo na međukulturni, međureligijski i međucivilizacijski dijalog. Allah u Kur'anu kaže: I sa sljedbenicima Knjige (Jevrejima i Kršćanima) raspravljajte na najljepši način. (Al-Akebut, 46)
Šta više, mi poštujemo znanje i prihvatamo istinu iz bilo kog izvora. Allah Svemogući u Kur'anu kaže: Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati. (Al-Isra’, 36)
I On, Svemogući, također kaže: Ti reci: “Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite!” (Al-Baqara, 111)
Mi čvrsto odbacujemo ideju o sukobu civilizacija i mit o kraju historije – oboje proizašlo iz američke kulture. Allah kaže u Kur'anu: Reci: “O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo; da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!” (Al-‘Imran, 64)
Dijalog dobiva na značaju i produktivnosti ako se smatra sredstvom odobrenim od dvije strane. Ali, ako jedna strana prakticira okupaciju i invaziju, onda nema drugog načina za drugu stranu osim otpora, džihada i borbe za slobodu svim mogućim sredstvima.
Zasigurno, otpor u nekim muslimanskim zemljama je rezultat agresije, nepravde i tiranije, prakticiranih ili sponzoriranih od strane Sjedinjenih država i takvi otpori ne uzrokuju nasilje i terorisiranje – kako to neki krugovi u Americi vole da proklamiraju. Stoga, ako Vas neki otpori brinu i Vi želite da dođe do mira, morate okončati okupaciju i vratiti narodima njihovu slobodu i suverenitet.

Gospodine predsjedniče,
Naši narodi sanjaju o jedinstvu, slobodi, neovisnosti, ljudskim pravima, sigurnosti, progresu i prosperitetu – kakogod, mnogi od tih naroda vjeruju da je Amerika glavna prepreka da se ostvare ti snovi i mi vjerujemo da se Vaša Ekselencija, predsjednik, ne može usprotiviti autentičnosti nekih od tih optužbi, što je razlog da neki od tih naroda imaju tendenciju da ciljaju Ameriku svim sredstvima.

Posljedično, mi se nadamo i iskreno Vas pozivamo da Vi budete taj koji će otpočeti novi tip interakcije u odnosima Sjedinjenih država i naroda muslimanskog svijeta.

7. Vaša Ekselencijo, predsjedniče,
Mi danas ne možemo govoriti o muslimansko – arapsko – američkim odnosima a da ne pomenemo ono što je vezano za terorizam, što je Amerika nametnula svijetu. U tom kontekstu željeli bismo privući Vašu ljubaznu pažnju na sljedeće:
Mi, shodno našoj religiji i iz islamske perspektive, potpuno odbijamo zastrašivanje nedužnih i nevinih, zloupotrebu ili ubijanja – za nas je to korupcija na zemlji, što je jedan od najvećih zločina koje imamo.
Voljeli bismo da privučemo pažnju na činjenicu da stav islama prema ratu i borbi – ako je neophodan u odbrani prava i kao zaštita od nepravde – ima moralne i zakonske principe koji čine da u takvom ratu i borbi čovjek bude milostiv koliko god je to moguće. Poštujući to, islam zabranjuje nevojne ciljeve i razaranje, nasumična masovna razaranja i neopravdanu agresiju. Također, on zahtijeva ispunjavanje i poštivanje ugovora i human odnos prema zarobljenima, kao i zaštitu građanskih prava. Na toj osnovi mi pravimo razliku između zabranjenog terorizma i legitimnog otpora i mi snažno odbacujemo da se legitimni otpor okupaciji promatra kao terorizam.
Željeli bismo da Vas podsjetimo na gledište mnogih istaknutih akademskih ličnosti u Americi i Evropi, koje uvjerava da događaji od 11. septembra 2001. nisu bila ništa drugo do fabrikovana drama nekih utjecajnih snaga u Americi u saradnji s izraelskim Mosadom. Sve su to uradili sa ciljem da pronađu razlog da otpočnu III svjetski rat koji su oni već bili planirali i odredili njegov ishod i ciljana područja. I uprkos toga što su muslimanski učenjaci, vlade i ljudi osudili ono što se desilo u septembru 2001., Sjedinjene države su iz pozadine mobilizirale mnoge države, malo milom malo silom, i pokrenule rat protiv islama kao religije, protiv muslimana kao pojedinaca i kao grupa, naroda, institucija, kulture i historije. To je bio rat u kome su obarali vlade, okupirali zemlje, slamali ljude, kršili sve moralne i legalne međunarodne konvencije – rat u kome su milioni muslimana ubijani i raseljavani iz njihovih zemalja; stotine hiljada ljudi je smješteno u tajne i javne zatvore gdje su sva ljudska prava bila prekršena; gradovi i džamije su uništavani; Časni Kur'an vrijeđan, a međunarodnim zakonima zabranjeno oružje korišteno.
Bilo je očito od prvog dana da je taj prljavi teroristički rat u koji je Amerika ušla bio zasnovan na lažima i zabludama. Gospodin George W. Bush posljedično je bio prisiljen da prizna da je rat u Iraku bio zasnovan na pogrešnim podacima i mi vjerujemo da Božija pravda neće dopustiti zločincima da izbjegnu kaznu. Da li da čekamo da Amerika procesuira zločince i kazni ih za njihova djela?
D. Nikada nećemo uspjeti iskorijeniti ono što je poznato kao terorizam, ako ne budemo vjerovali i prakticirali istinu, objektivnost, nepristrasnost i transparentnost pri traženju njegovih uzroka – tada ćemo ga poraziti.
Zasigurno će bilo koji socijalni ili kulturni fenomen biti umnožavan i nastavljan dokle god su razlozi zbog kojih je on tu prisutni. Mi smo uvjereni da je glavni uzrok nasilne i duboke mržnje prema Americi u muslimanskom svijetu i drugdje, njena direktna agresija na muslimanski svijet ili bezgranična podrška koju ona pruža svakoj agresiji protiv muslimana.
Vaša Ekselencija može ponovno razmotriti američki stav prema rezolucijama koje se odnose na Arape i Izrael – kako bi jasno vidjeli duple standarde Amerike i kako bi se zapitali da li je to ono kako bi trebalo biti.
Većina vlada u muslimanskom svijetu Vam ne govori istinu iz straha, ugnjetenosti ili želje za američkim sponzorstvom. Ali, zbog humanosti, mi Vas, gospodine predsjedniče, uz punu objektivnost uvjeravamo – odnos između Sjedinjenih država i muslimanskog svijeta ne može biti normalan ako se agresija protiv muslimana ne zaustavi i ako se prema njima ne uspostavi fer i ravnopravan odnos. To je sada u Vašim rukama. Ako poduzmete korak u ovom smijeru, sigurno ćete dostići nezapamćen uspjeh na američkoj sceni.

Gospodine predsjedniče,
Mi vjerujemo da izraelski nuklearni arsenal smrtonosnih oružja, koji je Amerika dostavila Izraelu, predstavlja najveću terorističku prijetnju za naše narode i cijeli svijet. Ova beskrajna podrška Izraelu rezultira kršenjem svih međunarodnih prava i vrijednosti, i vodi činjenju najgorih formi terorizma protiv nenaoružanog palestinskog naroda.
Uvjeravamo Vas, uz jedan mali savjet, da upotreba sile, ugnjetavanje, podržavanje Izraela i prihvatanje nekih sekularnih grupacija, neće učiniti ništa drugo do zakomplicirati krizu i podgrijavati sukob. Sasvim sigurno, pravda, poštenje, objektivnost i klonjenje od nepravde predstavljaju najbolje čuvare zaštite američke nacionalne sigurnosti.
Da li ćete Vi krenuti u ovom smjeru? To je ono ćemu se mi nadamo.

Potpisnici pisma:
Šejh Jusuf Kardawi, Šejh Rašid Al-Ganouši, dr. Kazi Husejn Ahmed, dr. Fethi Jakan, Abu Lubaba Alt-aTahir Husejn, dr. Ahmed Al-Bajatili, dr. Ahmed Al-Rajsuni, dr. Ahmed Al-Kattan – Kuvajt, dr. Aliffdin Al-Turabi, dr. Tawfik Yusuf Al-Wa'ee i još 26 muslimanskih alima

*Naslov redakcijski

Prijevod:
Ajša Hafizović – Hadžimešić               Preuzeto sa: www.preporod.com

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s