PRIJAVE ZA DŽUMA-NAMAZ 7. maj

Poštovani, zbog pandemije koronavirusa na snazi je zakon da džuma-namazu mogu prisustvovati maksimalno 8 osoba. Stoga se prijavite putem sljedećeg linka za jedan od tri termina tj. u 13.05, u 13.40 i u 14.10.
PRIJAVE TRAJU DO 17.00

PREDNOST IMAJU ONI KOJI NISU KLANJALI PRETHODNU DŽUMU I KOJI SU ČLANOVI NAŠEG DŽEMATA

POŠTUJTE MJERE OPREZA I NE PRIJAVLJUJTE SE UKOLIKO STE PREHLAĐENI

ISPUNITE FORMULAR OVDJE:

https://duma-namaz-7-maj.confetti.events/

PRIJAVE ZA DŽUMA-NAMAZ 30. april

Poštovani, zbog pandemije koronavirusa na snazi je zakon da džuma-namazu mogu prisustvovati maksimalno 8 osoba. Stoga se prijavite putem sljedećeg linka za jedan od tri termina tj. u 13.05, u 13.40 i u 14.10.
PRIJAVE TRAJU DO 17.00

PREDNOST IMAJU ONI KOJI NISU KLANJALI PRETHODNU DŽUMU I KOJI SU ČLANOVI NAŠEG DŽEMATA

POŠTUJTE MJERE OPREZA I NE PRIJAVLJUJTE SE UKOLIKO STE PREHLAĐENI

ISPUNITE FORMULAR OVDJE:

https://dzuma-namaz-29-april.confetti.events/

PRIJAVE ZA DŽUMA-NAMAZ 23. april

Poštovani, zbog pandemije koronavirusa na snazi je zakon da džuma-namazu mogu prisustvovati maksimalno 8 osoba. Stoga se prijavite putem sljedećeg linka za jedan od tri termina tj. u 13.05, u 13.40 i u 14.10.
PRIJAVE TRAJU DO 17.00

PREDNOST IMAJU ONI KOJI NISU KLANJALI PRETHODNU DŽUMU I KOJI SU ČLANOVI NAŠEG DŽEMATA

POŠTUJTE MJERE OPREZA I NE PRIJAVLJUJTE SE UKOLIKO STE PREHLAĐENI

ISPUNITE FORMULAR OVDJE:

https://dzuma-namaz-23-april.confetti.events/

PRIJAVE ZA DŽUMA-NAMAZ 16. april

Poštovani, zbog pandemije koronavirusa na snazi je zakon da džuma-namazu mogu prisustvovati maksimalno 8 osoba. Stoga se prijavite putem sljedećeg linka za jedan od tri termina tj. u 13.10, u 13.45 i u 14.15.
PRIJAVE TRAJU DO 17.00

PREDNOST IMAJU ONI KOJI NISU KLANJALI PRETHODNU DŽUMU I KOJI SU ČLANOVI NAŠEG DŽEMATA

POŠTUJTE MJERE OPREZA I NE PRIJAVLJUJTE SE UKOLIKO STE PREHLAĐENI

ISPUNITE FORMULAR OVDJE:

https://duma-namaz-16-april.confetti.events/